• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก YOU CAN HELP รายละเอียดกองทุน สรุปงานช่วยเหลือพิทักษ์ป่า ม.ค. - เม.ย. 59

สรุปงานช่วยเหลือพิทักษ์ป่า ม.ค. - เม.ย. 59

อีเมล พิมพ์ PDF

พิทักษ์ป่าตามยุทธศาสตร์ที่ 5 เพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ดำเนินการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 2559 สรุปได้ดังนี้


มกราคม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 13 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 13,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ

1. ช่วยเหลือ นายเฉลิมวุฒิ ศรียภูมิ พนักงานราชการ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ถูกกับดักที่มีผู้ลักลอบวางไว้เพื่อดักยิงสัตว์ลั่นใส่ขาที่ขาข้างซ้าย ได้รับบาดเจ็บสาหัส ได้ให้การช่วยเหลือ ครั้งที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

2. ช่วยเหลือ นายขวัญชัย คล่องคณิตสรณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ได้รับบาดเจ็บถูกกระสุนปืนเข้าบริเวณหน้าท้อง และบริเวณแขน ในขณะเข้าจับกุมผู้กระทำผิด ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

3. ช่วยเหลือครอบครัว นายประสิทธิ์ คุ้มหมู่ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส.2  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และสัตว์ป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท และช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จำนวน 2 ทุน คือ 1.)นายวุฒิศักดิ์ คุ้มหมู่ 2.)นางสาวประพิมพ์พร คุ้มหมู่

กุมภาพันธ์ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 13 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 13,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ

1. ช่วยเหลือ นายมงคล รักธัญการ เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ตำแหน่งบุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ประสบอุบัติเหตุกระทิงโดดชนกะทันหัน บาดเจ็บตับฉีก ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

2. ช่วยเหลือครอบครัว นายชัยยะ วงตาผา พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน อุทยานแห่งชาติภูผายล จังหวัดสกลนคร ประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักพุ่งชนกระแทกกับต้นไม้ใหญ่ ขณะออกสืบข่าวในพื้นที่รับผิดชอบ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

3. ช่วยเหลือ นายอาทิตย์ ผิวงาม พนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก อุทยานแห่งชาติทับลาน สักนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกกระสุนปืนยิงถูกแขนขวา ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

มีนาคม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 13 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 13,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ

1. ช่วยเหลือ นายอำนาจ ฝั่นฝือ ตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนขวา และบริเวณซี่โครง กระดูกซี่โครงด้านขวามีรอยร้าว ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

2. ช่วยเหลือครอบครัว นายไพจิตร มุขจีน พนักงานราชการประจำสถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา ถูกช้างป่าทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท และช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จำนวน 1 ทุน คือ 1.)เด็กชายจิตรเทพ มุขจีน

เมษายน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 13 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 13,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ

1. ช่วยเหลือ นายพร้อมพงศ์ ไวทันยการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ตำแหน่งงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ถูกเสือโคร่งทำร้าย ได้รับบาดเจ็บบริเวณด้านหลังศีรษะ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรับมอบเสบียงสำหรับการลาดตระเวนจาก 1. เมืองไทยภัทร 2. ธนาคารเกียรตินาคิน (อโศก) และ 3. หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ซึ่งเสบียงที่ได้รับมอบมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ดำเนินส่งมอบให้แก่หน่วยพิทักษ์ป่าในแต่ละพื้นที่เรียบร้อยแล้วในบางส่วนและบางส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินการ

พิทักษ์ป่า
.
พิทักษ์ป่า
.
พิทักษ์ป่า
.
พิทักษ์ป่า
.

และเมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา กลุ่มศิลปินทำบุญหวังผล นำโดย เจี๊ยบ วรรธนา, บานาน่า โบ้ต ได้จัดคอนเสิร์ต “ขอบคุณผู้พิทักษ์ป่า” เพื่อสมทบกองทุนเพื่อพิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยได้ยอดสมทบกองทุนในกิจกรรมดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 408,124.25  บาท

พิทักษ์ป่า

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาป่าใหญ่ให้กับคนไทยทั้งชาติ

รายละเอียด กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า
รายละเอียด ทำบุญด้วยของแห้ง และอุปกรณ์การเดินป่ากับหอจดหมายเหตุพุทธทาส ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน

 


 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง