• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : ฤๅจะเป็นจุดจบของรัฐธรรมนูญสีเขียว

ธรรมชาติมาหานคร : ฤๅจะเป็นจุดจบของรัฐธรรมนูญสีเขียว

อีเมล พิมพ์ PDF
ผมยังจำบรรยากาศช่วงก่อนปี พ.ศ. 2540 ได้ดี ตอนนั้นผมอายุ 20 กว่าๆ แม้จะมีวิกฤตเศรษฐกิจ แต่เรามีความหวังเรื่องรัฐธรรมนูญ ว่ารัฐธรรมนูญปี 2540 จะเป็นการปฏิรูปสังคมไทย เปิดมิติใหม่ของการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระแสการร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 เป็นกระแสที่ต่อเนื่องมาจากยุคเฟื่องฟูเรื่องสิ่งแวดล้อมในทศวรรษที่30 ต่อเนื่องกับทศวรรษเรื่องการเคารพสิทธิชุมชนในทศวรรษที่ 40 ก่อนที่ประเทศไทยตกอยู่ในวังวนความขัดแย้งทางการเมือง ราวปี 2548 ที่เริ่มมีความขัดแย้งทางการเมืองบนท้องถนน
ปี 2540 มันเป็นความหวังของการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมมาก ยังจำได้ถึงบรรยากาศการโหวตในสภา ประชาชนทั้งประเทศลุ้นว่าเราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นครั้งของการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่กระบวนการให้ความคิดเห็น มีการลุ้นว่าจะมีตัวแทนจากจังหวัดเราเข้าไปเสนออะไร เขาจะรับฟังเรื่องอะไร และประชาชนก็ได้รู้จักรัฐธรรมนูญกันมากขึ้น
เหตุการณ์นั้นทำให้ผมรู้สึกว่าประเทศของเราเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว รัฐเคารพสิทธิของประชาชนและรู้จักที่จะดูแลสิ่งแวดล้อม
ผมคิดว่าเราไม่น่าจะมีรัฐธรรมนูญที่ด้อยไปกว่าปี 40 หรือปี 50 ในเรื่องของสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม ไม่คิดว่าเราจะถอยหลังกลับไป
แต่นี้ดูเหมือนว่าผู้ร่างที่มีเจตนาจะทำหลายๆ อย่างให้ประเทศเดินไปในทัศนคติของคนก่อนรุ่นปี 2540
ผมคิดว่าเรามาไกลเกินกว่าจะกลับไปเป็นแบบนั้นแล้ว
ผมยังมีความหวังว่าคณะร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ จะยังเอาของที่หายไปในฉบับร่างนี้คืนมา ผมหวังว่าเรายังไม่ถึงจุดจบของรัฐธรรมนูญสีเขียว...
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ฤๅจะเป็นจุดจบของรัฐธรรมนูญสีเขียว ตอน 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ฤๅจะเป็นจุดจบของรัฐธรรมนูญสีเขียว ตอน 2
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
รัฐธรรมนูญผมยังจำบรรยากาศช่วงก่อนปี พ.ศ. 2540 ได้ดี ตอนนั้นผมอายุ 20 กว่าๆ แม้จะมีวิกฤตเศรษฐกิจ แต่เรามีความหวังเรื่องรัฐธรรมนูญ ว่ารัฐธรรมนูญปี 2540 จะเป็นการปฏิรูปสังคมไทย เปิดมิติใหม่ของการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระแสการร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 เป็นกระแสที่ต่อเนื่องมาจากยุคเฟื่องฟูเรื่องสิ่งแวดล้อมในทศวรรษที่30 ต่อเนื่องกับทศวรรษเรื่องการเคารพสิทธิชุมชนในทศวรรษที่ 40 ก่อนที่ประเทศไทยตกอยู่ในวังวนความขัดแย้งทางการเมือง ราวปี 2548 ที่เริ่มมีความขัดแย้งทางการเมืองบนท้องถนน

ปี 2540 มันเป็นความหวังของการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมมาก ยังจำได้ถึงบรรยากาศการโหวตในสภา ประชาชนทั้งประเทศลุ้นว่าเราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นครั้งของการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่กระบวนการให้ความคิดเห็น มีการลุ้นว่าจะมีตัวแทนจากจังหวัดเราเข้าไปเสนออะไร เขาจะรับฟังเรื่องอะไร และประชาชนก็ได้รู้จักรัฐธรรมนูญกันมากขึ้น

เหตุการณ์นั้นทำให้ผมรู้สึกว่าประเทศของเราเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว รัฐเคารพสิทธิของประชาชนและรู้จักที่จะดูแลสิ่งแวดล้อม

ผมคิดว่าเราไม่น่าจะมีรัฐธรรมนูญที่ด้อยไปกว่าปี 40 หรือปี 50 ในเรื่องของสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม ไม่คิดว่าเราจะถอยหลังกลับไป

แต่นี้ดูเหมือนว่าผู้ร่างที่มีเจตนาจะทำหลายๆ อย่างให้ประเทศเดินไปในทัศนคติของคนก่อนรุ่นปี 2540

ผมคิดว่าเรามาไกลเกินกว่าจะกลับไปเป็นแบบนั้นแล้ว

ผมยังมีความหวังว่าคณะร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ จะยังเอาของที่หายไปในฉบับร่างนี้คืนมา ผมหวังว่าเรายังไม่ถึงจุดจบของรัฐธรรมนูญสีเขียว...

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ฤๅจะเป็นจุดจบของรัฐธรรมนูญสีเขียว ตอน 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ฤๅจะเป็นจุดจบของรัฐธรรมนูญสีเขียว ตอน 2
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

รับข่าวสาร