• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ สถานะและข้อเสนอถึงกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ

สถานะและข้อเสนอถึงกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

กรมป่าไม้ กรมอุทยานภาพเปรียบเทียบป่าในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กับกรมป่าไม้ ในปัจจุบัน กรมอุทยานมีความพร้อมในการดูแลพื้นที่มากกว่า ทำงานเพิ่มประสิทธิภาพงานศึกษาวิจัย และลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ไปตามปกติ กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง มีป่าชายเลนดูแลบางส่วนก็ทำไป


ที่น่าเป็นห่วงคือกรมป่าไม้ ทำงานด้วยปัจจัย และสถานการขนาดปัจจุบันไม่ไหวครับ ดูแลป่า ราวๆ 30 ล้านไร่ที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ไม่ไหวหรอก ป่าหมดไปปีละเกือบล้านไร่ เป็นป่าสงวนที่กรมดูแลเสียมาก

พอเห็นเขาหัวโล้น มีคนหวังดี คิดทันที "ต้องปลูกป่า"

ปลูกไปเถอะครับ แต่หากยังแก้ระบบดูแลป้องกันไม่ได้ ปลูกไปไม่ทันกับที่หมดไปทุกวัน งานที่รัฐบาลต้องเร่งทำคือหยุดการรุกป่า โดยการ "เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยป้องกันรักษาป่าของกรมป่าไม้"

ไม่ใช่ว่าปลูกป่าไม่ดี แต่มันต้องหยุดการลุกลามก่อน เหมือนคนผมร่วง ก่อนปลูกผมก็น่าจะหาสาเหตุผมร่วง และป้องกันก่อน จากนั้นจะปลูกผม ปลูกป่าก็ว่าไป

รัฐบาล เหลือเวลาไม่มาก ถ้าจะต้องเลือกปฏิรูปอะไรสักอย่างในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผมเสนอให้ทำเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สุด สำคัญสุด ส่วนกรมอื่นๆ พอทำงานปกติไปได้แล้ว ค่อยๆ ว่ากัน

ผมเชื่อว่าผู้บริหารกรมป่าไม้รุ่นปัจจุบันพร้อมทำงาน เข้าใจปัญหา และน่าจะวางระบบกันใหม่ได้

อย่าเสียเวลาครับ ทำเรื่องนี้เสียที เชื่อผมเถอะ


 

กรมอุทยานแห่งชาติ --ขขข กรมป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้
สถานะการป้องกันรักษาป่า สถานะการป้องกันรักษาป่า
- หน่วยพิทักษ์ป่าครอบคลุมพื้นที่ดูแล
มีเจ้าหน้าที่หน่วยละประมาณ 10 คน
มีนโยบายให้ลาดตระเวนดูแลจริง
- หน่วยป้องกันรักษาป่ามีแห่งเดียว
ไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่หน่วย
ไม่มีการลาดตระเวนดูแลจริง
- มีหัวหน้าอุทยานฯ รับผิดชอบงานเดียว
มีแผนที่ข้อมูลพร้อมสาธารณะชน
เข้าถึงข้อมูล รู้ขอบเขต ร่วมสอดส่องดูแล
ตรวจสอบได้
- มีหน่วยรับผิดชอบงาน แต่มีงานอื่นๆ
มากมาย ขาดแผนที่ข้อมูล สาธารณะชนเข้า
ไม่ถึงข้อมูล ไม่รู้ขอบเขตแน่นอน
ใครก็ไม่สามารถร่วมสอดส่องดูแล
- มีพาหนะ เสบียง น้ำมัน อาวุธ
พอสมควรกับการปฏิบัติงาน

- ขาดพาหะนะ เสบียง น้ำมัน อาวุธ
ทุกอย่าง ป่าแตกเป็นหย่อม
ดูแลแทบไม่ได้เยอะแยะไปหมด

โอกาส โอกาส
เหลือป่าแบบนี้ 70 ล้านไร่ทั่วประเทศ
น่าจะพอไหว ควรเพิ่มงานดูแลสัตว์ป่า
และเพิ่มงานวิชาการ

 

เหลือป่าแบบนี้ 30 ล้านไร่ทั่วประเทศ
(เฉพาะสีเขียว) ยังไงก็หมดไปอย่างรวดเร็ว
ปลูกป่าไม่สามารถทำได้ทัน
ปีหนึ่งหมดแสนไร่ ปลูกได้แค่ร้อยไร่พันไร่
ยังไงก็โล้นเลี่ยนหมด
ข้อเสนอ ข้อเสนอ

- ใช้มติ ครม. ใหม่ หาข้อตกลงการใช้พื้นที่
ไม่ขยายออกและมีส่วนร่วมกับชุมชน
ตั้งกติกาการใช้พื้นที่ร่วมกัน
และมีโครงการเสริมป่าใช้สอย
เกษตรผสมผสาน ให้เต็มพื้นที่ในระยะยาว
อยู่ร่วมกันระหว่างกรมอุทยาน
และชุมชนอย่างปกติสุข


- ใช้มติ ครม.ใหม่ ข้อตกลงการใช้พื้นที่
ขยายออก มีส่วนร่วมกับชุมชน ตั้งกติกา
และมีโครงการเสริมป่าใช้สอย และป่า
เศรษฐกิจให้เต็มพื้นที่ในระยะยาว
โดยใช้โมเดลธนาคารต้นไม้และ
หรือพันธบัตรป่าไม้ ส่งเสริมสวนป่าเอกชน
ป่าที่เหลือต้องเพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันควบคู่ไปกับการหนุนเสริมการ
จัดการป่าชุมชนอยู่ร่วมกันระหว่าง
ป่าสงวนกับป่าชุมชนอย่างปกติสุข

เขียนเมื่อ 21 พฤษภาคม 2559 www.facebook.com/sasin.chalermlarp.9

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง