• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

คิดยกกำลัง 2 : กระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง

อีเมล พิมพ์ PDF
คุณค่าของภูกระดึงที่มีต่อคนไทยมาเป็นเวลากว่า 50 ปี คือเป็น trekking trail ทางเดินขึ้นเขาแบบดีที่สุดที่เราเคยมี คำว่าดีที่สุดหมายความว่า ใครที่ใจถึงก็ไปถึงยอดได้ ไม่อันตราย ไม่ต้องเตรียมการมาก อาจเหนื่อยหอบสักหน่อยแต่ถือว่าคุ้มค่า เพราะด้านบนมีความสวยงาม
ประโยชน์ของที่นี่ ไม่ว่าใครก็ตามที่มีโอกาสขึ้นไปพอกลับลงมาจะต้องรักธรรมชาติ มีความรู้สึกหวงแหน เป็นเหมือนโรงงานที่ผลิตจิตใจที่รักธรรมชาติ แม้แต่ในฤดูกาลที่พื้นที่ไม่สวยงาม เมื่อขึ้นไปแล้วก็ยังรู้สึกชอบ
เรื่องที่รัฐบาลบอกว่าคนเห็นด้วย 99% เป็นเรื่องของการศึกษาข้อมูลที่เขาไปถามคนในจังหวัดเลยหรืออำเภอภูกระดึงที่เขาได้รับผลประโยชน์ทางตรงในด้านการทำธุรกิจจากการซื้อที่ดินเอาไว้เพื่อทำรีสอร์ท ทำการท่องเที่ยว
แต่อย่างที่บอกภูกระดึงทำหน้าที่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ดีที่สุดมา 50 ปี ถ้ามีกระเช้าฟังก์ชั่นนี้จบ
เราต้องมาคิดว่า ฟังก์ชั่นที่ผลิตหัวใจคนที่รักธรรมชาติ เราจะเอาแบบนี้ไหม ถ้าไม่เอาแบบนี้ก็เอากระเช้า นี่คือสิ่งที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจต้องคิดเป็ยอย่างแรก
สมมติว่าไม่เอาเป็นแหล่งผลิตหัวใจคนที่รักธรรมชาติจะเอากระเช้า ต้องคิดต่อไปว่าถ้าขึ้นไปแล้วยังจะคงสภาพการเที่ยวในอุทยานแห่งชาติอีกไหม คือ ต้องเดินไป ต้องรักษาธรรมชาติ ต้องกลมกลืนเข้ากับสภาพธรรมชาติ และกระเช้าที่สามารถขนนักท่องเที่ยวขึ้นไปได้ในจำนวนมากจะจัดการนักท่องเที่ยวเหล่านี้อย่างไร เรื่องนี้ก็ไม่ได้อยู่ในรายงานการศึกษาครั้งนี้ ก็ต้องมาคิดกันใหม่ทั้งหมดเลย หรือเราปิดภูกระดึงเรื่องการศึกษาธรรมชาติเพื่อจะไปชมวิวกันอย่างเดียว เราก็ต้องประกาศให้บนภูกระดึงเขตบริการหมดเลย ใส่ความสะดวกสบายลงไปปรับสภาพข้างบนให้เรียบร้อย
ผู้มีอำนาจตัดสินใจต้องคิดให้ครบและประกาศให้ชัดเจน แล้วให้ประชาชนมาวิพากษ์วิจารณ์กัน
ภูกระดึงคุณค่าของภูกระดึงที่มีต่อคนไทยมาเป็นเวลากว่า 50 ปี คือเป็น trekking trail ทางเดินขึ้นเขาแบบดีที่สุดที่เราเคยมี คำว่าดีที่สุดหมายความว่า ใครที่ใจถึงก็ไปถึงยอดได้ ไม่อันตราย ไม่ต้องเตรียมการมาก อาจเหนื่อยหอบสักหน่อยแต่ถือว่าคุ้มค่า เพราะด้านบนมีความสวยงาม

ประโยชน์ของที่นี่ ไม่ว่าใครก็ตามที่มีโอกาสขึ้นไปพอกลับลงมาจะต้องรักธรรมชาติ มีความรู้สึกหวงแหน เป็นเหมือนโรงงานที่ผลิตจิตใจที่รักธรรมชาติ แม้แต่ในฤดูกาลที่พื้นที่ไม่สวยงาม เมื่อขึ้นไปแล้วก็ยังรู้สึกชอบ

เรื่องที่รัฐบาลบอกว่าคนเห็นด้วย 99% เป็นเรื่องของการศึกษาข้อมูลที่เขาไปถามคนในจังหวัดเลยหรืออำเภอภูกระดึงที่เขาได้รับผลประโยชน์ทางตรงในด้านการทำธุรกิจจากการซื้อที่ดินเอาไว้เพื่อทำรีสอร์ท ทำการท่องเที่ยว

แต่อย่างที่บอกภูกระดึงทำหน้าที่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ดีที่สุดมา 50 ปี ถ้ามีกระเช้าฟังก์ชั่นนี้จบ

เราต้องมาคิดว่า ฟังก์ชั่นที่ผลิตหัวใจคนที่รักธรรมชาติ เราจะเอาแบบนี้ไหม ถ้าไม่เอาแบบนี้ก็เอากระเช้า นี่คือสิ่งที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจต้องคิดเป็ยอย่างแรก

สมมติว่าไม่เอาเป็นแหล่งผลิตหัวใจคนที่รักธรรมชาติจะเอากระเช้า ต้องคิดต่อไปว่าถ้าขึ้นไปแล้วยังจะคงสภาพการเที่ยวในอุทยานแห่งชาติอีกไหม คือ ต้องเดินไป ต้องรักษาธรรมชาติ ต้องกลมกลืนเข้ากับสภาพธรรมชาติ และกระเช้าที่สามารถขนนักท่องเที่ยวขึ้นไปได้ในจำนวนมากจะจัดการนักท่องเที่ยวเหล่านี้อย่างไร เรื่องนี้ก็ไม่ได้อยู่ในรายงานการศึกษาครั้งนี้ ก็ต้องมาคิดกันใหม่ทั้งหมดเลย หรือเราปิดภูกระดึงเรื่องการศึกษาธรรมชาติเพื่อจะไปชมวิวกันอย่างเดียว เราก็ต้องประกาศให้บนภูกระดึงเขตบริการหมดเลย ใส่ความสะดวกสบายลงไปปรับสภาพข้างบนให้เรียบร้อย

ผู้มีอำนาจตัดสินใจต้องคิดให้ครบและประกาศให้ชัดเจน แล้วให้ประชาชนมาวิพากษ์วิจารณ์กัน


 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง