• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

3 เรื่องที่ต้องทำก่อนป่าหมดเขา

อีเมล พิมพ์ PDF

ป่าน่านถ้าจะปลูกป่า หรือแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นให้ได้ผลทันกับเขาหัวโล้นอย่างที่น่านระดับล้านไร่ จะทำอย่างไร? ทั่วประเทศมีแบบน่านอีกราวๆ ยี่สิบเท่า ในความเห็นของผมต้องทำ 3 เรื่อง


1. ควบคุมพื้นที่ทำกินโดยเฉพาะในอุทยานแห่งชาติ ราวๆ 5-10 ล้านไร่ ให้ได้โดยการส่งเสริมพืชผสมผสานแทนข้าวโพด เช่น กาแฟ ไผ่ สวนสมรม โดยตั้งกองทุนสนับสนุนและวางแผนเปลี่ยนการใช้พื้นที่ในระยะยาว

2. ส่งเสริมให้เกษตรกร และเจ้าของที่ดินทำโครงการ "ธนาคารต้นไม้" แบบที่คุณพงศา ชูแนน นำเสนอ โดยมีแรงจูงใจให้คนปลูกต้นไม้สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์เงินกู้ ธกส. (รายละเอียดใน facebook คุณพงศา ชูแนม)

ป่าน่าน

3. อาจจำเป็นที่จะต้องหาแนวทางใหม่ เช่น การจัดตั้งองค์กรมาบริหารการฟื้นฟูพื้นที่ไร่ข้าวโพดให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจ ที่สามารถตัดไม้ขายและปลูกทดแทนอย่างเป็นระบบในพื้นที่ป่าสงวนที่ถูกบุกรุกเป็นเขาหัวโล้นในปัจจุบัน ผ่านรูปแบบการระดมทุนจากมหาชนในรูปแบบ "พันธบัตรป่าไม้" หลักการคือตั้งองค์กรใหม่มาระดมทุนขายพันธบัตรให้ประชาชนและบริษัทธุรกิจ ได้เงินก้อนใหญ่ไปบริหารจัดการให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด ปรับเปลี่ยนเป็นปลูกป่าเศรษฐกิจ มีรายได้ทดแทนปลูกข้าวโพดในเจ็ดปีแรก และจากนั้น กองทุนจะมีรายได้จากการตัดไม้ขาย และปลูกทดแทนอย่างเป็นระบบยั่งยืนตามหลักวิชาการวนวิทยา โดยต้องบริหารกองทุนให้ผู้ซื้อพันธบัตรจะได้ผลตอบแทนน้อยๆ แต่มากกว่าธนาคารก่อนในระยะแรก และได้ผลตอบแทนมากชึ้นในระยะยาวพอที่จะเป็นแรงจูงใจในการซื้อพันธบัตร และได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าที่ได้ผลและเห็นผลจริง

ในระยะยาวจะเกิดธุรกิจจากไม้ในส่วนนี้ในระดับโลก อย่างยั่งยืน ทำให้เราเป็นประเทศที่มีไม้ใช้โดยไม่ทำลายป่า โดยทำงานร่วมกับกรมป่าไม้อย่างเป็นระบบ และพัฒนากฏหมายขึ้นรองรับ แนวคิดนี้ผมได้มาจากการสนทนากับนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์จาก TDRI ท่านหนึ่ง ซึ่งผมค่อนข้างเห็นด้วย

หมายเหตุ
ข้อ 1 ได้จากประสบการณ์ทำงานโครงการจอมป่าของสืบ
ข้อ 2 เชื่อมั่นในแนวคิดคุณพงศา ชูแนม

รัฐบาลเชื่อผมไหม?

เขียนเมื่อ 17 พฤษภาคม 2559 www.facebook.com/sasin.chalermlarp.9
ภาพประกอบจาก http://thaipublica.org/

 

 

รับข่าวสาร