• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ธรรมชาติมาหานคร : ป่าครอบครัว

อีเมล พิมพ์ PDF

ป่าครอบครัวอาจารย์มด ศิริพงษ์ โทหนองตอ ผู้ประสานงานป่าครอบครัว อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นนักอนุรักษ์มาก่อนผม ทำงานอยู่กองทุนสัตว์ป่าโลกอยู่หลายปีจนเก็บเงินได้ก่อนหนึ่ง อาจารย์มดมองว่านักอนุรักษ์ต่อสู้ด้วยปากเยอะ ตัวอาจารย์ก็คงสู้มาเยอะ จนวันหนึ่งตัดสินใจมาสร้างป่า จนเป็นป่าครอบครัว


แต่อาจารย์มดก็ไม่ได้ทิ้งป่าขนาดใหญ่ ไม่ได้ทิ้งป่าตะวันตก เขาใหญ่ อเมซอน หรือป่าที่บอเนียว แต่อาจารย์มดสร้างป่าในหน่วยย่อยที่เล็กที่สุด นั่นก็คือครอบครัว เริ่มจากครอบครัวของตัวเองจนขยายออกไปในวงกว้าง ด้วยหวังว่าพอมาอยู่ที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ติดกับมรดกโลกห้วยขาแข้งแล้วป่าครอบครัวจะเป็นป่าที่มีส่วนในการจะหยุดยั้งภัยคุกคาม ทั้งด้วยจิตสำนึกและสร้างฐานทรัพยากรไม่ให้คนไปรบกวนป่าใหญ่

วันนี้ประเทศไทยมีป่าอย่างอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ ลงมาถึงป่าชุมชน และลงมาถึงป่าครอบครัว ทุกอย่างกำลังจะประสานกันในการอนุรักษ์ตั้งแต่ระดับบนสุด ระดับชาติมาจนระดับครอบครัว

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ป่าครอบครัว
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

 

รับข่าวสาร