• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ คิดยกกำลัง 2 : โครงการพัฒนาเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา

คิดยกกำลัง 2 : โครงการพัฒนาเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา

อีเมล พิมพ์ PDF

แม่น้ำเจ้าพระยาโดยภาพรวมโครงการพัฒนาเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาในมุมของสถาปนิกมองว่า แม่น้ำเจ้าพระยาคือแลนมาร์ค ไม่ใช่ทางเลียบแม่น้ำ ปัจจุบันการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติจะนั่งเรือหางยาวชมวัดวาอารามและวิถีชีวิตริมน้ำที่ยังหลงเหลืออยู่บ้าง ซึ่งไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่เป็นแบบนี้ หากมีแลนมาร์คนี้เกิดขึ้น ต่อไปจะมีเส้นทางมาบดบังทัศนียภาพของสิ่งที่เคยเห็น เพราะระดับน้ำต่ำกว่าพื้นที่ เมื่อมองขึ้นไปก็จะเห็นแต่แท่งคอนกรีตขวาง แลนด์มาร์กเดิมซึ่งเป็นจุดขายใหญ่ของเรามาประมาณ 50 ปี ก็จะถูกลดคุณค่าลงไป


แต่เดิมแม่น้ำเจ้าพระยามีขนาดมากกว่าในปัจจุบัน แต่ความที่กลัวว่าน้ำจะท่วมจึงสร้างกำแพงขวางแม่น้ำไว้ ต่างจากวิถีคนไทยสมัยก่อนที่จะสร้างบ้านมีใต้ถุนไว้จอดเรือ ถ้าเกิดมีเส้นทางเลียบแม่น้ำเกิดขึ้นแม่น้ำก็จะยิ่งแคบลงไปอีก และคนกับน้ำก็จะขาดจุดเชื่อมโยงกัน สิ่งที่จะตามมาพื้นที่ริมแม่น้ำก็จะถูกถมเพื่อให้บ้านเรือนมีพื้นที่ติดกับถนน แม่น้ำก็จะค่อยๆ ลดขนาดลงไป ชุมชนริมน้ำก็จะถูกลดทอนคุณค่าลงไป จนในที่สุดก็จะกลายเป็นพื้นที่ของการสร้างตึกสูงเข้ามาแทนที่ ซึ่งตอนนี้เริ่มมีการโฆษณาคอนโดริมแม่น้ำเข้ามาให้เห็นกันบ้างแล้ว คุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยากับสังคมไทยที่เป็นจุดขายของการท่องเที่ยวก็จะจบลง

เราไม่ควรลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ของแม่น้ำอีกแล้ว เพราะเรารุกเข้าไปมากพอแล้ว เราควรจะเปลี่ยนเป็นการฟื้นฟูแม่น้ำแทนที่การจะไปสร้างอะไรลงในแม่น้ำ

โครงการพัฒนาเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาจึงควรมองให้ดีกว่าอะไรเป็นสิ่งที่เหมาะสม อาจจะทำได้ในบางจุดสั้นๆ แล้วเลี้ยวขึ้นบกได้ไหม บริเวณใดควรฟื้นฟูให้นิเวศกลับคืนมา เช่น ถอยล้นกำแพงกันน้ำเพื่อขยายแม่น้ำ สิ่งนี้น่าจะเป็นวิธีคิดที่เหมาะสมกว่าการรุกแม่น้ำเข้ามา

 

 

รับข่าวสาร