• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก วีดีโอ คลิปกิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร [VIDEO] แม่วงก์ ผืนป่าแห่งความหวัง : ตอนที่ 2

[VIDEO] แม่วงก์ ผืนป่าแห่งความหวัง : ตอนที่ 2

อีเมล พิมพ์ PDF

แม่วงก์สัมผัสโมโกจู ยอดเขาสูงที่สุดในผืนป่าแม่วงก์ และพื้นที่ภาคกลางที่นักเดินทางมากมายใฝ่ฝันถึง รับชมความสมบูรณ์ของผืนป่าที่ไม่ถูกรบกวนจ­ากมนุษย์หรือสิ่งก่อสร้างว่าสามารถสร้างสร­รค์ประโยชน์ และเกื้อกูลสรรพชีวิตได้มากมายเพียงไร ชวนชมสารคดี แม่วงก์ ผืนป่าแห่งความหวัง ตอนที่ 2 ออกอากาศครั้งแรก ทางช่อง Thai PBS เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559
 

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง