• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : ชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า

ธรรมชาติมาหานคร : ชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่ของคนกับพื้นที่ของป่าวันนี้อยู่ติดกันเพียงถนนขั้น สถานการณ์การรุกป่าวันนี้เกิดจากความต้องการทำการเกษตรอยู่ประชิดจนถึงรั้วที่อุทยานได้กั้นไว้แล้ว


คุณเหล็ก ยุทธนา เพชรนิล ผู้จัดการโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ใช้ความพยายามในการช่วยชาวบ้านที่อาจเคยรุกป่าเปลี่ยนวิถีมาปลูกขมิ้น แล้วสร้างกลไกการรับซื้อ ร่วมกันทำเป็นกลุ่ม ไปจนถึงขั้นว่ามีโรงงาน ล้าง หั่น ตาก ส่งไปหาผู้รับซื้อ หรือเรื่องอื่นๆ ที่เขาจะต้องทำงานเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้ แล้วก็ไม่เข้าไปรุกป่า

สเกลมันอาจจะคนละเรื่องทำขมิ้นในพื้นที่เล็กๆ เพื่อรักษาผืนป่าขนาดใหญ่ แต่ก็ยังมีคนที่กำลังทำงาน โดยใช้จุดเล็กๆ เครื่องมือเล็กๆ ในการรักษาผืนป่าใหญ่ไว้ให้กับคนไทยทั้งชาติ

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

 

รับข่าวสาร