• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก แถลงการณ์ แถลงการณ์ สถานการณ์นกแต้วแล้วท้องดำในประเทศไทย ฉบับที่ 1

สถานการณ์นกแต้วแล้วท้องดำในประเทศไทย ฉบับที่ 1

อีเมล พิมพ์ PDF

นกแต้วแล้วท้องดำนกแต้วแล้วท้องดำ (Gurney's Pitta; Pitta gurneyi) เป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทย และถูกจัดให้เป็นนกใกล้สูญพันธุ์ (Endangered - EN) ตามบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Red List of Threatened Species) เคยเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้วจากประเทศไทย แต่นักปักษีวิทยาได้สำรวจพบว่ายังมีประชากรเหลืออยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม จังหวัดกระบี่ ตั้งแตพ.ศ. 2529 โดยมีประชากรประมาณ 30-40 คู่ แต่ประชากรขนาดเล็กยังถูกรบกวนจากมนุษย์และสัตว์ผู้ล่าตามธรรมชาติ จึงพบแนวโน้มของประชากรลดลงตามลำดับ ถูกรายงานการพบเห็นครั้งสุดท้ายในประเทศไทยในปี พ.ศ.2555 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม


การสำรวจโดยกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ในปี 2558 ไม่พบนกแต้วแล้วท้องดำจึงมีแนวโน้มสูงที่จะสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย จนกระทั่งวันที่ 13 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา คณะสำรวจประกอบไปด้วย คุณวุฒิพงษ์ ชูสังราช หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม คุณโยธิน มีแก้ว คุณพิทักษ์ แก้วพลอย และคุณคณิต คณีกุล ได้ค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำ เพศเมีย จำนวน 1 ตัว ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม โดยเป็นการยืนยันด้วยภาพถ่ายว่ามีตัวตนอยู่จริง ภายหลังการตรวจสอบของลักษณะของห่วงขาพบว่าเป็นนกเพศเมียตัวเดิมที่พบเมื่อปี 2555 การค้นพบครั้งนี้จึงนับเป็นรายงานแรกของนกแต้วแล้วท้องดำในรอบ 3 ปี ดังที่ปรากฎในข่าวและสื่อออนไลน์

ในขณะเดียวกัน มีการอ้างอิงว่ายังมีนกแต้วแล้วท้องดำ เพศผู้ อีกจำนวนอย่างน้อย 1 ตัว ภายใต้การดูแลของสถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ จึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจและเกิดข้อถกเถียงเป็นอย่างมากในกลุ่มนักดูนกและนักอนุรักษ์ ถึงแนวทางการจัดการเพื่อให้นกที่มีชีวิตเหลืออยู่สามารถจับคู่ผสมพันธุ์ได้ รวมถึงมีเสียงเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรีบหาแนวทางการจัดการทั้งด้านประชากรและถิ่นที่อยู่อาศัยของนกในขั้นตอนต่อไป

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรอนุรักษ์ที่ทำการสนับสนุนการวิจับและอนุรักษ์นกแต้วแล้วท้องดำมาโดยตลอด ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มูลนิธิรักษ์สัตว์ป่า (Love Wildlife Foundation) และกลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม (กลุ่ม Siamensis) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมหาทางออกจากสถานการณ์วิกฤติการสูญพันธุ์ดังกล่าว ในขั้นต้นจึงได้ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้เชี่ยวชาญจากสถานบันการศึกษาเพื่อให้เกิดพื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริง และถอดบทเรียนอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการอนุรักษ์นกแต้วแล้วท้องดำอย่างชัดเจน ปฏิบัติได้จริง และยั่งยืนในประเทศไทย โดยจะมีรายงานความคืบหน้าในแถลงการณ์ฉบับต่อไป

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
มูลนิธิรักษ์สัตว์ป่า
กลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติม สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย โทร 02-588-2277 อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นกแต้วแล้วท้องดำ

 

 

รับข่าวสาร