• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ธรรมชาติมาหานคร : ปันแดด ปันรัก... ให้โลก

อีเมล พิมพ์ PDF
วันนี้ได้มาเรียนรู้เรื่องพลังงานถึงหาดใหญ่ โดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้มาสอนเรา วันนี้ทำให้ผมไม่เชื่อแล้วครับว่าที่เขาว่ากันว่าแดดไม่ดี ลมไม่ดี สู้ถ่านหินหรือนิวเคลียร์ไม่ได้ มันเป็นคนละเรื่องกัน
เรื่องใหญ่ก็คือว่าเราไม่ได้เอาแสงแดด หรือสายลมมาแทนถ่านหิน นิวเคลียร์ หรือก๊าซธรรมชาติ แต่ว่ามันมีความมั่นคงตรงไหน ก็เอาความมั่นคงตรงนั้นมาตอบโจทย์เรื่องพลังงาน
หัวใจของมันไม่ใช่เรื่องของการเอามาแทนอะไร เอามาลดเพื่อให้ระบบใหญ่ของประเทศเรา ใช้ไฟน้อยลง มีภาพรวมในการใช้ไฟฟ้าลดลง
สมมติว่าจากคนสัก 60-70 ล้านคน แต่มีสัก 10% เท่านั้นเองมาใช้ไฟอย่างอาจารย์สมพร เราจะสามารถลดความต้องการในการผลิตโรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไปได้แน่นอน เป็นการใช้เท่าที่เรามี
แต่ต่อไป ถ้าหากครัวเรือนหรือชุมชนมีศักยภาพผลิตไฟฟ้าได้จากขยะ ก๊าซธรรมชาติ แสงแดด ปล่อยเข้าสู่กระแสไฟฟ้าหลักได้ คราวนี้รัฐบาลสบายเลย แต่ละคนมีภาระช่วยกันผลิตพลังงาน นอกจากครัวเรือนแล้ว ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โรงงานต่างๆ มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานราชการ ทุกคนมาช่วยกันผลิต ผมว่าประเทศไทยจะต้องมีความมั่นคง และเป็นผู้นำใหญ่ในเรื่องพลังงานทดแทนแน่นอน
โดยมีความมั่นคงอย่างยิ่งเนื่องจากเราไม่ต้องไปง้อสิ่งที่เราไม่มี อย่างเช่น นิวเคลียร์หรือถ่านหินจากต่างประเทศ ดีไม่ดีเราอาจเป็นผู้นำเทคโนโลยีการส่งพลังงานเสียด้วยซ้ำไป
ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าการปฏิรูปหนนี้จะมัวมุ่งไปหาถ่านหินและนิวเคลียร์ต่อไป หรือจะเลือกเป็นผู้ผลิตพลังงานทดแทน แล้วให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ปันแดด ปันรัก... ให้โลก http://www.newtv.co.th/watch/DxoDe9#parts/1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
///
พลังงานทางเลือก, พลังงานแสงแดด, พลังงานลม,วันนี้ได้มาเรียนรู้เรื่องพลังงานถึงหาดใหญ่ โดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้มาสอนเรา วันนี้ทำให้ผมไม่เชื่อแล้วครับว่าที่เขาว่ากันว่าแดดไม่ดี ลมไม่ดี สู้ถ่านหินหรือนิวเคลียร์ไม่ได้ มันเป็นคนละเรื่องกัน

เรื่องใหญ่ก็คือว่าเราไม่ได้เอาแสงแดด หรือสายลมมาแทนถ่านหิน นิวเคลียร์ หรือก๊าซธรรมชาติ แต่ว่ามันมีความมั่นคงตรงไหน ก็เอาความมั่นคงตรงนั้นมาตอบโจทย์เรื่องพลังงาน

หัวใจของมันไม่ใช่เรื่องของการเอามาแทนอะไร เอามาลดเพื่อให้ระบบใหญ่ของประเทศเรา ใช้ไฟน้อยลง มีภาพรวมในการใช้ไฟฟ้าลดลง

สมมติว่าจากคนสัก 60-70 ล้านคน แต่มีสัก 10% เท่านั้นเองมาใช้ไฟอย่างอาจารย์สมพร เราจะสามารถลดความต้องการในการผลิตโรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไปได้แน่นอน เป็นการใช้เท่าที่เรามี

แต่ต่อไป ถ้าหากครัวเรือนหรือชุมชนมีศักยภาพผลิตไฟฟ้าได้จากขยะ ก๊าซธรรมชาติ แสงแดด ปล่อยเข้าสู่กระแสไฟฟ้าหลักได้ คราวนี้รัฐบาลสบายเลย แต่ละคนมีภาระช่วยกันผลิตพลังงาน นอกจากครัวเรือนแล้ว ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โรงงานต่างๆ มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานราชการ ทุกคนมาช่วยกันผลิต ผมว่าประเทศไทยจะต้องมีความมั่นคง และเป็นผู้นำใหญ่ในเรื่องพลังงานทดแทนแน่นอน

โดยมีความมั่นคงอย่างยิ่งเนื่องจากเราไม่ต้องไปง้อสิ่งที่เราไม่มี อย่างเช่น นิวเคลียร์หรือถ่านหินจากต่างประเทศ ดีไม่ดีเราอาจเป็นผู้นำเทคโนโลยีการส่งพลังงานเสียด้วยซ้ำไป

ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าการปฏิรูปหนนี้จะมัวมุ่งไปหาถ่านหินและนิวเคลียร์ต่อไป หรือจะเลือกเป็นผู้ผลิตพลังงานทดแทน แล้วให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ปันแดด ปันรัก... ให้โลก http://www.newtv.co.th/watch/DxoDe9#parts/1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
พลังงานทางเลือก, พลังงานแสงแดด, พลังงานลม,

 

รับข่าวสาร