• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ โพลชี้ ปชช. เห็นด้วยทางเลือกจัดการน้ำนอกจากสร้างเขื่อน

โพลชี้ ปชช. เห็นด้วยทางเลือกจัดการน้ำนอกจากสร้างเขื่อน

อีเมล พิมพ์ PDF

วันหยุดเขื่อนโลกเนื่องในวันหยุดเขื่อนโลก 14 มีนาคม 2559 จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2559 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และ PeoplePoll Thailand ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในประเด็นเรื่องเขื่อนในพื้นที่อนุรักษ์และการจัดการน้ำทางเลือก ผ่านแอพพลิเคชั่น PeoplePoll โดยร่วมแสดงความคิดว่า การสร้างเขื่อนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่ และคุณคิดว่า การจัดการน้ำทางเลือกอื่นๆ นอกจากสร้างเขื่อนมีความจำเป็นหรือไม่


จากการสำรวจความคิดเห็น ผลที่ออกมาพบว่า 50.5% เห็นว่าการสร้างเขื่อนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม และคิดว่าจำเป็นต้องมีการจัดการน้ำทางเลือกอื่นๆ นอกจากการสร้างเขื่อน โดยผลสำรวจความเห็นเรื่องการสร้างเขื่อนและการจัดการน้ำ ได้ผลทั้งหมดดังนี้

1. เห็นว่าการสร้างเขื่อนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่ ?
- เป็นเรื่องเหมาะสม 11.2% (183 คน)
- เป็นเรื่องไม่เหมาะสม (50.5%) (828 คน)
- ข้อมูลไม่มากพอที่จะตัดสินใจ (37.2%) (610 คน)
- ไม่แน่ใจ / ไม่แสดงความคิดเห็น (1.1%) (18 คน)

2. คิดว่าการจัดการน้ำทางเลือกอื่นๆ นอกจากการสร้างเขื่อน มีความจำเป็นหรือไม่ ?
- มีความจำเป็น 88.3% (1447 คน)
- ไม่มีความจำเป็น 3% (49 คน)
- ข้อมูลไม่มากพอที่จะตัดสินใจ 8.2% (134 คน)
- ไม่แน่ใจ / ไม่แสดงความคิดเห็น 0.5% (9 คน)

ดูผลโพลอย่างละเอียดที่ ผลสำรวจความเห็นต่อการสร้างเขื่อนและการจัดการน้ำ
ดูโพลก่อนหน้าของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เห็นด้วยกับการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงหรือไม่ ?

ขอทางเลือกจัดการน้ำ

Peoplepoll

 

รับข่าวสาร