• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ PeoplePoll เผย ปชช. อยากให้ภูกระดึงเข้าถึงยาก เพื่อรักษาสภาพนิเวศน์

PeoplePoll เผย ปชช. อยากให้ภูกระดึงเข้าถึงยาก เพื่อรักษาสภาพนิเวศน์

อีเมล พิมพ์ PDF
จากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนผ่านแอพพลิเคชั่น PeoplePoll บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ในหัวข้อ ภูกระดึงกับการรักษาสภาพนิเวศน์ จากการสำรวจความเห็นโดยโดยคุณรสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร จากผู้ตรวจแบบสำรวจทั้งสิ้น 1,707 คน ในระหว่างวันที่ 8 - 11 มี.ค. 2559 พบว่า
ในหัวข้อที่ 1 ซึ่งได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนว่า เห็นด้วยหรือไม่กับการปล่อยภูกระดึงให้เข้าถึงยากต่อไป เพื่อรักษาสภาพนิเวศน์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน? มี 49.2% คิดเป็นจำนวน 840 คนเห็นด้วยที่ควรปล่อยให้ภูกระดึงเข้าถึงยากต่อไป และ 21.8% คิดเป็นจำนวน 373 คน ไม่เห็นด้วยควรทำให้เข้าถึงโดยง่าย
ในส่วนหัวข้อที่ 2 ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนว่า คิดว่ารัฐควรส่งเสริมการท่องเที่ยวภูกระดึงอย่างไร? ซึ่งผลสำรวจถึง 85.7% คิดเป็นเป็นจำนวน 1,463 คน แสดงความคิดเห็นว่า รัฐควรส่งเสริมโดยเน้นคุณภาพของนักท่องเที่ยว โดยมีเพียง 4.9% หรือ 83 คนเพียงเท่านั้น ที่แสดงความคิดเห็นว่า รัฐควรส่งเสริมโดยเน้นปริมาณนักท่องเที่ยว
PeoplePoll ภูกระดึงจากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนผ่านแอพพลิเคชั่น PeoplePoll บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ในหัวข้อ ภูกระดึงกับการรักษาสภาพนิเวศน์ สำรวจความเห็นโดยคุณรสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร จากผู้ตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 1,707 คน ในระหว่างวันที่ 8 - 11 มี.ค. 2559 โดยได้รับความคิดเห็นในส่วนหัวข้อดังนี้

ในหัวข้อที่ 1 ซึ่งได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนว่า เห็นด้วยหรือไม่กับการปล่อยภูกระดึงให้เข้าถึงยากต่อไป เพื่อรักษาสภาพนิเวศน์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน? มี 49.2% คิดเป็นจำนวน 840 คนเห็นด้วยที่ควรปล่อยให้ภูกระดึงเข้าถึงยากต่อไป 21.8% คิดเป็นจำนวน 373 คน ไม่เห็นด้วยควรทำให้เข้าถึงโดยง่าย 28.1% คิดเป็นจำนวน 479 คน อยากทราบข้อดีข้อเสียมากกว่านี้ และ 0.9% คิดเป็นจำนวน 16 คน ไม่แน่ใจ/ไม่แสดงความคิดเห็น
.
1. เห็นด้วยหรือไม่กับการปล่อยภูกระดึงให้เข้าถึงยากต่อไป
เพื่อรักษาสภาพนิเวศน์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน?
49.2%    (840 คน) เห็นด้วย ควรปล่อยให้เข้าถึงยากต่อไป
21.8%    (373 คน) ไม่เห็นด้วย ควรทำให้เข้าถึงโดยง่าย
28.1%    (479 คน) อยากทราบข้อดีข้อเสียมากกว่านี้
0.9%      (16 คน) ไม่แน่ใจ / ไม่แสดงความคิดเห็น
.
PeoplePoll ภูกระดึง
.
ในส่วนหัวข้อที่ 2 ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนว่า คิดว่ารัฐควรส่งเสริมการท่องเที่ยวภูกระดึงอย่างไร? ซึ่งผลสำรวจถึง 85.7% คิดเป็นเป็นจำนวน 1,463 คน แสดงความคิดเห็นว่า รัฐควรส่งเสริมโดยเน้นคุณภาพของนักท่องเที่ยว โดยมีเพียง 4.9% หรือ 83 คนเพียงเท่านั้น ที่แสดงความคิดเห็นว่า รัฐควรส่งเสริมโดยเน้นปริมาณนักท่องเที่ยว โดยมีผู้คนที่ไม่แน่ใจและไม่แสดงความคิดเห็น 7.6% คิดเป็นจำนวน 130 คน และ 1.8% คิดเป็นจำนวน 31 คน มีความเห็นว่าควรปิดภูกระดึงอย่างถาวร
.
2. คิดว่ารัฐควรส่งเสริมการท่องเที่ยวภูกระดึงอย่างไร ?
4.9%      (83 คน) ส่งเสริมโดยเน้นปริมาณนักท่องเที่ยว
85.7% (1,463 คน) ส่งเสริมโดยเน้นคุณภาพนักท่องเที่ยว
1.8%      (31 คน) ควรปิดภูกระดึงถาวร
7.6%    (130 คน) ไม่แน่ใจ/ไม่แสดงความคิดเห็น
.
PeoplePoll ภูกระดึง
.
หมายเหตุ ผลโพลล์ หัวข้อ "ภูกระดึงกับการรักษาสภาพนิเวศน์" โดย รสนา โตสิตระกุล เป็นผลโพลล์อย่างไม่เป็นทางการ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมตอบคำถามได้ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 19.00 น. ผ่านการติดตั้งแอพพลิเคชั่น PeoplePoll ได้ฟรี สำหรับ iPhone และ iPad กด https://goo.gl/Om8GAA สำหรับ Android กด https://goo.gl/6frLF8
.
PeoplePoll
.
ทำความรู้จัก แอพพลิเคชั่น PeoplePoll ได้ที่ ชวนโหลดแอพ “PeoplePoll” โพลของทุกคน เพราะเรามี 1 เสียงเท่ากัน
 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง