• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : ทะเลสาบสงขลา กับการจัดการโดยสตรี

ธรรมชาติมาหานคร : ทะเลสาบสงขลา กับการจัดการโดยสตรี

อีเมล พิมพ์ PDF

ทะเลสาบสงขลาวันนี้ได้มารับรู้กระบวนการอนุรักษ์ของทะเลสาบสงขลานับตั้งแต่มีวิกฤต คือ ทรัพยากรเสื่อมโทรม เมื่อทรัพยากรพื้นฐานเสื่อมโทรมจึงได้ส่งผลกระทบถึงพี่น้องที่เป็นผู้หญิง ที่จะต้องพลัดถิ่นพลัดฐานออกไปทางนอก มีอุบัติเหตุจากกระบวนการทำงาน จนกระทั่งวันหนึ่งชุมชนกลับมาพลิกวิกฤตว่าเราจะไม่ยอมจำนนกับสิ่งที่มาคุกคามบ้านเรา


ที่นี่พลิกกลับมาโดยการทำ 2 เรื่อง คือ การกลับมาปรับฐานทรัพยากรให้อุดมสมบูรณ์ ด้วยการทำของชุมชนเอง แล้วก็มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณค่า ทำให้ชุมชนสามารถกลับคืนเข้ามาสู่ถิ่นฐานบ้านช่องของตนเองได้

กระบวนการต่างๆ แม้แต่ช่วงมีพายุเข้ามา ก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสสามารถที่จะรวมกลุ่มรวมคน จนในที่สุดผ่านการทำงานมา 7 - 8 ปี หลังจากที่ทำงานมาอย่างเข้มข้น รากฐานของการฟื้นฟูทรัพยากรผ่านเครื่องมือใหญ่ ก็คือ กลุ่มออมทรัพย์ก็เห็นผลในวันนี้ มาเป็นความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร มาเป็นการพัฒนาศักยภาพของครอบครัว ของทั้งบทบาทหญิงและชายที่เด่นชัดขึ้นมา

ทั้งหมดผสมผสานกันจนวันนี้บ้านช่องฟืน ริมทะเลสาบสงขลา นี่น่าจะเป็นโมเดลสำคัญที่จะทำให้ชุมชนต่างๆ รอบทะเลสาบฟื้นฟู และเป็นตัวอย่างหนึ่งที่รัฐบาลน่าจะมาดู เพราะนี่คือการพัฒนาของชาวบ้านแท้ๆ ที่เดินตามทิศทางที่ถูกต้อง

มาดูสิครับ ที่นี่ริมทะเลสาบสงขลา บ้านช่องฟืน จังหวัดพัทลุง

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ทะเลสาบสงขลา กับการจัดการโดยสตรี
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

ทะเลสาบสงขลา

 

 

รับข่าวสาร