• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ คิดยกกำลัง 2 : มาตรา 44 กับคำสั่งยกเลิกกฎหมายผังเมือง

คิดยกกำลัง 2 : มาตรา 44 กับคำสั่งยกเลิกกฎหมายผังเมือง

อีเมล พิมพ์ PDF
สมมติว่าชาวสมุทรสงครามเขามีผังเมืองควบคุมอยู่ว่า บริเวณป่าชายเลน ปากแม่น้ำแม่กลองของพวกเขาไม่น่าจะเกิดสถานีรับส่งก๊าซขนาดใหญ่ขึ้นได้ เพราะเป็นป่าชายเลนที่เขาอนุรักษ์ไว้ด้วยกฎหมายที่ควบคุมไม่ให้เกิดกิจกรรมแบบนี้ขึ้น แต่การคำสั่้งยกเลิกกฎหมายผังเมืองสามารถทำให้เกิดกิจกรรมแบบนี้ได้
เมื่อมีการสร้างสิ่งต่างๆ เกิดขึ้น บริเวณที่เคยขับเรือออกไปเป็นป่าชายเลน เป็นพื้นที่ที่ทำหน้าที่อนุบาลกุ้ง หอย ปู ปลา สำหรับหาอยู่หากิน ก็จะกลายเป็นสะพานส่งก๊าซ สิ่งที่เคยมีอยู่ก็จะหายวับไปเลย
อย่างชุมชนเชียงราก บริเวณนั้นเป็นที่อยู่อาศัย ก็มีข่าวว่ามีคนไปพยายามกว้านซื้อที่ดินประมาณหลายร้อยไร่ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณตรงกลางของชุมชน ชุมชนก็เกิดความกังวลหากมีขยะจากทุกทิศระดมมาลงในพื้นที่ ซึ่งเดิมทีพื้นที่อย่างเชียงราก ถ้าเราสู้เรื่องผังเมืองให้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยที่สงบสุข มันก็เป็นพื้นที่ที่สงบ ส่วนโรงงานอย่างที่ว่าก็ควรขยับไปอยู่ที่อื่น ที่สำคัญตรงนั้นใกล้โรงประปาที่ผลิตน้ำส่งให้เราใช้ทุกวัน
ประเด็นสำคัญ กฎหมายผังเมืองเป็นกฎหมายแรกของประเทสไทยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในปี 2518 เป็นตัวอย่างกฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการจัดเวทีให้ประชาชนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าผังเมืองนี้มันดีอย่างไร เป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถอยู่ได้อย่างสันติสุข
เมื่อผ่าน 40 ปี จากปี 2518 กฎหมายผังเมืองมันมีแต่จะต้องเข้มขึ้น อย่างนักสิ่งแวดล้อมก็จะพูดว่า "ต้องทำอย่างไรให้กฎหมายผังเมืองสามารถบังคับใช้ได้จริง" แต่ก็มีกรณียกเว้นทำโน้นทำนี่ขึ้นมาตลอด
ผังเมืองสมมติว่าชาวสมุทรสงครามเขามีผังเมืองควบคุมอยู่ว่า บริเวณป่าชายเลน ปากแม่น้ำแม่กลองของพวกเขาไม่น่าจะเกิดสถานีรับส่งก๊าซขนาดใหญ่ขึ้นได้ เพราะเป็นป่าชายเลนที่เขาอนุรักษ์ไว้ด้วยกฎหมายที่ควบคุมไม่ให้เกิดกิจกรรมแบบนี้ขึ้น แต่การคำสั่้งยกเลิกกฎหมายผังเมืองสามารถทำให้เกิดกิจกรรมแบบนี้ได้

เมื่อมีการสร้างสิ่งต่างๆ เกิดขึ้น บริเวณที่เคยขับเรือออกไปเป็นป่าชายเลน เป็นพื้นที่ที่ทำหน้าที่อนุบาลกุ้ง หอย ปู ปลา สำหรับหาอยู่หากิน ก็จะกลายเป็นสะพานส่งก๊าซ สิ่งที่เคยมีอยู่ก็จะหายวับไปเลย

อย่างชุมชนเชียงราก บริเวณนั้นเป็นที่อยู่อาศัย ก็มีข่าวว่ามีคนไปพยายามกว้านซื้อที่ดินประมาณหลายร้อยไร่ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณตรงกลางของชุมชน ชุมชนก็เกิดความกังวลหากมีขยะจากทุกทิศระดมมาลงในพื้นที่ ซึ่งเดิมทีพื้นที่อย่างเชียงราก ถ้าเราสู้เรื่องผังเมืองให้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยที่สงบสุข มันก็เป็นพื้นที่ที่สงบ ส่วนโรงงานอย่างที่ว่าก็ควรขยับไปอยู่ที่อื่น ที่สำคัญตรงนั้นใกล้โรงประปาที่ผลิตน้ำส่งให้เราใช้ทุกวัน

ประเด็นสำคัญ กฎหมายผังเมืองเป็นกฎหมายแรกของประเทสไทยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในปี 2518 เป็นตัวอย่างกฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการจัดเวทีให้ประชาชนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าผังเมืองนี้มันดีอย่างไร เป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถอยู่ได้อย่างสันติสุข

เมื่อผ่าน 40 ปี จากปี 2518 กฎหมายผังเมืองมันมีแต่จะต้องเข้มขึ้น อย่างนักสิ่งแวดล้อมก็จะพูดว่า "ต้องทำอย่างไรให้กฎหมายผังเมืองสามารถบังคับใช้ได้จริง" แต่ก็มีกรณียกเว้นทำโน้นทำนี่ขึ้นมาตลอด

 

รับข่าวสาร