• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ธรรมชาติมาหานคร : 24 ปี มรดกโลกห้วยขาแข้ง

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ฝนตกที่ห้วยขาแข้งเมื่อ 24 ปีที่แล้ว คงเป็นวันที่เศร้าโศก เพราะว่าก่อนหน้านั้นปีหนึ่งก็เป็นวันที่คุณสืบนาคะเสถียรยิงตัวตายที่ห้วยขาแข้ง แต่ว่ามรดกจากการที่คุณสืบ นาคะเสถียร ยิงตัวตายก็ได้มาเป็นมรดกโลก
24 ปีที่ผ่านมาไม่สูญเปล่า วันนี้กระบวนการทำงานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งกลายเป็นต้นแบบของกระบวนการทำงานในการจัดการพื้นที่คุ้มครองของประเทศไทย
มีคนทำงานที่สืบต่อเจตนารมย์และจิตวิญญาณของสืบ นาคะเสถียร
สืบต่อมา รุ่นต่อรุ่น
จิตวิญญาณของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งคนปัจจุบันอย่างคุณสมโภชณ์ มณีรัตน์ เราเห็นความตั้งใจอย่างเต็มที่ และเราก็เห็นความพร้อมในห้วยขาแข้งที่ยังคงคุณค่าของความเป็นมรดกโลก
ที่สำคัญที่สุด วันนี้ห้วยขาแข้งมีความเป็นมืออาชีพที่พร้อมจะรักษามรดกโลกชิ้นนี้ให้คนไทยไปตราบนานเท่านาน ผมก็เชื่ออย่างนั้น ผมเชื่อว่า ณ ที่แห่งนี้ ผู้ชายที่ชื่อ สืบ นาคะเสถียร ก็เชื่อแบบผมเหมือนกัน
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน 24 ปี มรดกโลกห้วยขาแข้ง
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
ห้วยขาแข้งวันที่ฝนตกที่ห้วยขาแข้งเมื่อ 24 ปีที่แล้ว คงเป็นวันที่เศร้าโศก เพราะว่าก่อนหน้านั้นปีหนึ่งก็เป็นวันที่คุณสืบนาคะเสถียรยิงตัวตายที่ห้วยขาแข้ง แต่ว่ามรดกจากการที่คุณสืบ นาคะเสถียร ยิงตัวตายก็ได้มาเป็นมรดกโลก

24 ปีที่ผ่านมาไม่สูญเปล่า วันนี้กระบวนการทำงานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งกลายเป็นต้นแบบของกระบวนการทำงานในการจัดการพื้นที่คุ้มครองของประเทศไทย

มีคนทำงานที่สืบต่อเจตนารมย์และจิตวิญญาณของสืบ นาคะเสถียร

สืบต่อมา รุ่นต่อรุ่น

จิตวิญญาณของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งคนปัจจุบันอย่างคุณสมโภชณ์ มณีรัตน์ เราเห็นความตั้งใจอย่างเต็มที่ และเราก็เห็นความพร้อมในห้วยขาแข้งที่ยังคงคุณค่าของความเป็นมรดกโลก

ที่สำคัญที่สุด วันนี้ห้วยขาแข้งมีความเป็นมืออาชีพที่พร้อมจะรักษามรดกโลกชิ้นนี้ให้คนไทยไปตราบนานเท่านาน ผมก็เชื่ออย่างนั้น ผมเชื่อว่า ณ ที่แห่งนี้ ผู้ชายที่ชื่อ สืบ นาคะเสถียร ก็เชื่อแบบผมเหมือนกัน

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน 24 ปี มรดกโลกห้วยขาแข้ง
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง