• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : มหาวิทยาลัย...บนที่ดินสาธารณะคลองชายธง

ธรรมชาติมาหานคร : มหาวิทยาลัย...บนที่ดินสาธารณะคลองชายธง

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2547 คุณเจริญ วัดอักษร โดนยิงเสียชีวิตที่ศาลาสี่แยกบ้านบ่อนอก เกือบ 12 ปีที่ชาวบ้านต่อสู้ต่อจากวันที่คุณเจริญ วัดอักษรเสียชีวิต หมายความว่ากระบวนการต่อสู้ได้มีมาก่อนหน้านั้นเกือบ 20 ปี การต่อสู้ของที่นี่เป็นการต่อสู้เพื่อรักษาท้องถิ่นบ้านเกิด เป็นการรักษาจากการรุกคืบของพัฒนาซึ่งคล้ายกับพื้นที่อื่นๆ


กรณีของโรงไฟฟ้าและที่ดินสาธารณะที่เรามาดูกันวันนี้เกิดขึ้นพร้อมกัน ชาวบ้านเลือกที่จะต่อสู้กับโรงไฟฟ้าก่อน เป็นการต่อสู้ที่จะรักษาฐานทรัพยากรไว้ให้กับพวกเขาเองและรักษาไว้ให้กับวิถีชีวิตชุมชนและพวกเราให้เป็นฐานสิ่งแวดล้อม ผลิตอาหารไว้ให้ที่นี่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขณะต่อสู้เรื่องโรงไฟฟ้าที่ดินสาธารณะผืนนี้ก็ถูกรุกคืบจากการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การทำนากุ้ง จนทำลายป่าชายหาดป่าชายเลนจนหมดสิ้น เมื่อเสร็จศึกจากโรงไฟฟ้า ชุมชนบ่อนอกก็เข้ามาทวงคืนสิทธิชุมชนของพื้นที่ที่เคยเป็นที่ดินสาธารณะ

ตามความรู้ของชุมชน พวกเรารู้ว่าที่ดินผืนนี้มีความสำคัญกับระบบนิเวศ และเป็นพื้นที่ที่เขาหาอยู่หากิน ดังนั้นจึงเกิดการต่อสู้เรียกร้องให้หน่วยงานราชการเข้ามาทวงคืนพื้นที่ จากพื้นที่ที่เคยมีนากุ้งซึ่งเป็นประโยชน์ของคนไม่กี่คนให้กลับมาเป็นพื้นที่ส่วนร่วมของคนทุกคน ทั้งต่อชุมชน ต่อจังหวัด และทั้งต่อประเทศไทย

บ่อนอก

การต่อสู้ในครั้งนั้นเมื่อ 12 ปีที่แล้วทำให้เราต้องสูญเสียคุณเจริญ วัดอักษร ผ่านมาอีก 12 ปี การฟื้นฟูพื้นที่ที่ต่อสู้มาจนได้คืนมาเป็นพื้นที่สาธารณะก็ถูกรุกครั้งใหม่ แต่โจทย์ยากกว่าเก่า โยนมาที่ความเป็นมหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิเสธได้ยากว่ามีประโยชน์ ไม่มีมลพิษ และสร้างความเจริญ

แต่การต่อสู้ในที่ดินผืนนี้มันยิ่งใหญ่กว่านั้น มันคงไม่ใช่โจทย์ธรรมดา เพราะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ทางจิตวิญญาณ พื้นที่ที่รักษาการต่อสู้มา และการที่จะต้องเลือกว่าจะเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะตรงนี้กลายเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งไม่แน่ใจว่าจะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับคนประจวบฯ และคนในประเทศไทยเท่ากับการฟื้นฟูระบบนิเวศให้คืนมา แล้วก็ขอให้มหาวิทยาลัยขยับไปสร้างในที่อื่นซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อคนประจวบฯ เหมือนกัน ชาวบ้านก็เชื่อว่านี่คือทางเลือกที่ดีกว่า

ขอให้กำลังใจนักสู้ทุกคนครับ

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน มหาวิทยาลัย...บนที่ดินสาธารณะคลองชายธง
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง