• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ธรรมชาติมาหานคร : ภารกิจ เพื่อปะการัง

อีเมล พิมพ์ PDF

ปะการังกว่าจะได้ทุ่นที่จอดเรือขนาดเล็กมาทุ่นหนึ่งต้องใช้พละกำลังของอาสาสมัครไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติ

คนสามารถที่จะมีความร่วมมือกันได้ อุปกรณ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ก่อสร้างที่หาได้ง่าย แค่เพียงต้องหล่อคอนกรีตรูปตัวที (T) มาตัวหนึ่ง ตัวแอล (L) อีก 2 ตัว แล้วใช้ฝาถึงส้วมเราที่ใช้กันทั่วๆ ไป ดังนั้นจึงเป็นอุปกรณ์ที่ทำได้ไม่จากแล้วมากระจายกันทำ


จุดพิเศษของทุ่นที่ทำกันง่ายๆ วันนี้คือ มันสร้างการร่วมแรงร่วมใจได้ และการร่วมแรงร่วมใจที่หลายๆ คนช่วยกันนี่ล่ะที่เป็นสัญลักษณ์ของการมีส่วนร่วมที่หลายๆ คนมาร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากร

สิ่งนี้น่าจะเป็นทุ่น เป็นฐานที่สำคัญสำหรับยึดความยั่งยืน ความสวยงามของระบบนิเวศปะการังเอาไว้

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ภารกิจ เพื่อปะการัง
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

 

รับข่าวสาร