• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก YOU CAN HELP รายละเอียดกองทุน หมุนเลนส์... สืบป่า ผ่าน สืบ นาคะเสถียร

หมุนเลนส์... สืบป่า ผ่าน สืบ นาคะเสถียร

อีเมล พิมพ์ PDF
เมื่อวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรงเรียนเพลินพัฒนา ได้จัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายในหัวข้อ ‘หมุนเลนส์... สืบป่า ผ่าน สืบ นาคะเสถียร’ ผลงานจากช่างภาพหนุ่มหัวใจสีเขียว นายนิพิฐพนธ์ ทองพันธุ์ นักเรียนชั้น 11 โรงเรียนเพลินพัฒนา พร้อมเปิดประมูลภาพถ่ายเพื่อนำรายได้มอบให้มูลนิธิสืบนาคะเสถียรไว้ใช้ในการรักษาผืนป่า
โดยรายได้จากการประมูลเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 103,629.25 บาท มีนายภานุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเป็นผู้รับมอบ
นิพิฐพนธ์ ทองพันธุ์ เจ้าของผลงาน กล่าวถึงแรงบันดาลใจและที่มาของการทำกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ผมเป็นคนที่ชอบถ่ายรู)ครับ โดยเฉพาะรูปธรรมชาติ แน่นนอนว่าอีก 10 หรือ 20 ปี ข้างหน้า ผมก็ยังออกเดินทางและถ่ายรูป เพราะนั่นคือสิ่งที่ผมรัก แต่ธรรมชาติจากนี้ไปอีก 10 ปี จะเป็นอย่างไร ผมไม่อยากเห็นป่าเหลืออยู่แค่ในภาพถ่ายครับ”
“ผมเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆ ตัวนึง ที่อยากจะช่วยเก็บป่าไว้ให้น้องๆ และคนรุ่นหลังได้สัมผัส แม้สิ่งที่ผมทำในวันนี้จะต่อลมหายใจของป่าไม้ และลมหายใจของสัตว์ป่าออกไปได้อีกแค่ 1 วัน แต่ผมก็ภูมิใจที่ได้ลงมือ และทำมันอย่างตั้งใจ”
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอขอบคุณในความมุ่งมั่นและตั้งใจของ นายนิพิฐพนธ์ ทองพันธุ์ สำหรับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาผืนป่าในครั้งนี้
หมายเหตุ : งาน ‘หมุนเลนส์... สืบป่า ผ่าน สืบ นาคะเสถียร’ เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอโครงงาน PBL : Problem-based Learning ของโรงเรียนเพลินพัฒนากระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยนำปัญหาในสังคมที่นักเรียนสนใจมาศึกษาค้นคว้าเพื่อหาคำตอบด้วยตัวเอง  เป็นการเรียนรู้จากระสบการณ์จริงควบคู่ไปกับการเรียนรู้ตามหลักสูตรปกติในห้องเรียน
ร่วมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร seub.or.th/youcanhelp
หมุนเลนส์ สืบป่าเมื่อวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรงเรียนเพลินพัฒนา ได้จัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายในหัวข้อ ‘หมุนเลนส์... สืบป่า ผ่าน สืบ นาคะเสถียร’ ผลงานจากช่างภาพหนุ่มหัวใจสีเขียว นายนิพิฐพนธ์ ทองพันธุ์ นักเรียนชั้น 11 โรงเรียนเพลินพัฒนา พร้อมเปิดประมูลภาพถ่ายเพื่อนำรายได้มอบให้มูลนิธิสืบนาคะเสถียรไว้ใช้ในการรักษาผืนป่า

โดยรายได้จากการประมูลเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 103,629.25 บาท มีนายภานุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเป็นผู้รับมอบ

นิพิฐพนธ์ ทองพันธุ์ เจ้าของผลงาน กล่าวถึงแรงบันดาลใจและที่มาของการทำกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ผมเป็นคนที่ชอบถ่ายรู)ครับ โดยเฉพาะรูปธรรมชาติ แน่นนอนว่าอีก 10 หรือ 20 ปี ข้างหน้า ผมก็ยังออกเดินทางและถ่ายรูป เพราะนั่นคือสิ่งที่ผมรัก แต่ธรรมชาติจากนี้ไปอีก 10 ปี จะเป็นอย่างไร ผมไม่อยากเห็นป่าเหลืออยู่แค่ในภาพถ่ายครับ”

“ผมเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆ ตัวนึง ที่อยากจะช่วยเก็บป่าไว้ให้น้องๆ และคนรุ่นหลังได้สัมผัส แม้สิ่งที่ผมทำในวันนี้จะต่อลมหายใจของป่าไม้ และลมหายใจของสัตว์ป่าออกไปได้อีกแค่ 1 วัน แต่ผมก็ภูมิใจที่ได้ลงมือ และทำมันอย่างตั้งใจ”

นิพิฐพนธ์ ทองพันธุ์

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอขอบคุณในความมุ่งมั่นและตั้งใจของ นายนิพิฐพนธ์ ทองพันธุ์ สำหรับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาผืนป่าในครั้งนี้

หมายเหตุ : งาน ‘หมุนเลนส์... สืบป่า ผ่าน สืบ นาคะเสถียร’ เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอโครงงาน PBL : Problem-based Learning ของโรงเรียนเพลินพัฒนากระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยนำปัญหาในสังคมที่นักเรียนสนใจมาศึกษาค้นคว้าเพื่อหาคำตอบด้วยตัวเอง  เป็นการเรียนรู้จากระสบการณ์จริงควบคู่ไปกับการเรียนรู้ตามหลักสูตรปกติในห้องเรียน

ร่วมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร seub.or.th/youcanhelp
 

รับข่าวสาร