• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก YOU CAN HELP รายละเอียดกองทุน สรุปกิจกรรมช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า ก.ค. – ธ.ค. 2558

สรุปกิจกรรมช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า ก.ค. – ธ.ค. 2558

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 พิทักษ์ป่า (เดิม) มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ดำเนินการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมอบทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในครึ่งปีหลังที่ผ่านมา (ก.ค. – ธ.ค. 2558) สามารถสรุปได้ดังนี้
เดือนกรกฎาคม มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรและธิดาของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 17 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 17,000 บาท
เดือนสิงหาคม มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรและธิดาของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 10 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท และดำเนินการช่วยเหลือ
1. ช่วยเหลือนายชวลิต ยาสตรี พนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ประจำอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน ได้รับบาดเจ็บไหล่ขวาหลุด เนื่องจากลื่นล้มกระแทกอย่างแรงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท
2. ช่วยเหลือครอบครัวนายปฐม กันหารินทร์ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ประจำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม จังหวัดอุบลราชธานี ประสบอุบัติเหตุจักรยานยนต์ชนต้นยางพารา เป็นเหตุให้เสียชีวิต ขณะนำข้อมูลลาดตระเวนและเครื่อง GPS ส่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัด ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
3. ช่วยเหลือนายฉลิมวุฒิ ศรียภูมิ พนักงานราชการ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ถูกกับดักที่มีผู้ลักลอบวางไว้เพื่อดักยิงสัตว์ลั่นใส่ที่ขาข้างซ้าย ได้รับบาดเจ็บสาหัส ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
4. ช่วยเหลือครอบครัวนายบรรเจิด เลิศอนันต์ พนักงานราชการ ปฏิบัติงานสายตรวจลาดตระเวนประจำหน่วยพิทักษ์ป่าแม่เลียง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง เสียชีวิตเนื่องจากหัวใจขาดเลือกฉับพลัน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
เดือนกันยายน มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรและธิดาของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 13 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 13,000 บาท และดำเนินการช่วยเหลือ
1. ช่วยเหลือครอบครัวนายสุพจน์ กลัดเนินกลุ่ม พนักงานจ้างเหมา อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ จังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และเกิดเหตุปะทะ ทำให้เสียชีวิต ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท
2. ช่วยเหลือนายพิเชียร ทองทา พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานประจำชุดสายตรวจหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส จากการปะทะกับผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท
3. ช่วยเหลือนายอิทธิพล ชื่นขวัญ พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงานปฏิบัติงานประจำด่านตรวจ อุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดลำปาง ถูกทำร้ายจนทำให้ได้รับบาดเจ็บ ขณะปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
4. ช่วยเหลือครอบครัวนายสามารถ ศรีบุรินทร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ส.2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย เสียชีวิตจากการถูกช้างป่าทำร้าย ขณะดำเนินกิจกรรมผลักดันช้างป่าที่ออกมาหากินและทำลายพืชไร่ ให้กลับคืนเขาภูหลวง ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท
5. ช่วยเหลือนายปรีชา ยังนิยม พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน และนางรุ่งนภา ยังนิยม พนักงานจ้างเหมาอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี บ้านพักเกิดไฟไหม้ ขณะที่ทั้งคู่ออกปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
เดือนตุลาคม มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรและธิดาของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 13 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 13,000 บาท
เดือนธันวาคม มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรและธิดาของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 13 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 13,000 บาท และได้ช่วยเหลือ
1. นายจารนัย ไวธัญญการ พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ประสบอุบัติเหตุถูกกระสุนปืนผูก (แผ่ว) เข้าบริเวณข้อเท้าซ้ายและเหนือหัวเข่าขวา ขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
2. ครอบครัวนายอนุชา เชียงเครือ ลูกจ้าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จังหวัดศรีสะเกษ เสียชีวิตจาการเหยียบกับระเบิดทำลายรถถังขณะไถพรวนดินเพื่อทำแปลงทดลองปลูกหญ้าสำหรับสัตว์ป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
3. ครอบครัวนายอนุสรณ์ ตวงเนตร พนักงานจ้างเหมาบริการ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ขณะออกสืบข่าวกลุ่มลักกลอบตัดไม้พะยูง ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
4. นายอาทิตย์ ผิวงาม พนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานประจำงานป้องกันและปราบปราม อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี ถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่แขนขวา ขณะจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้พะยูง ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
ตลอดช่วงเดือน ก.ค. – ธ.ค. 2558 จากการรายงานสถานการณ์จำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับผลกระทบ ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ราย และเสียชีวิต 6 ราย ในครึ่งปีหลัง (ก.ค. – ธ.ค. 2558) ที่ผ่านมามีจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก (ม.ค.- มิ.ย.2558 บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 3 ราย และเสียชีวิต 4 ราย) โดยตลอดทั้งปี มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ทำการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมด 20 ราย เป็นจำนวนเงิน 233,000 บาท
พิทักษ์ป่าตามยุทธศาสตร์ที่ 4 พิทักษ์ป่า (เดิม) มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ดำเนินการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมอบทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในครึ่งปีหลังที่ผ่านมา (ก.ค. – ธ.ค. 2558) สามารถสรุปได้ดังนี้

เดือนกรกฎาคม มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรและธิดาของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 17 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 17,000 บาท

เดือนสิงหาคม มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรและธิดาของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 10 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท และดำเนินการช่วยเหลือ

1. ช่วยเหลือนายชวลิต ยาสตรี พนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ประจำอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน ได้รับบาดเจ็บไหล่ขวาหลุด เนื่องจากลื่นล้มกระแทกอย่างแรงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

2. ช่วยเหลือครอบครัวนายปฐม กันหารินทร์ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ประจำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม จังหวัดอุบลราชธานี ประสบอุบัติเหตุจักรยานยนต์ชนต้นยางพารา เป็นเหตุให้เสียชีวิต ขณะนำข้อมูลลาดตระเวนและเครื่อง GPS ส่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัด ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

3. ช่วยเหลือนายฉลิมวุฒิ ศรียภูมิ พนักงานราชการ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ถูกกับดักที่มีผู้ลักลอบวางไว้เพื่อดักยิงสัตว์ลั่นใส่ที่ขาข้างซ้าย ได้รับบาดเจ็บสาหัส ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

4. ช่วยเหลือครอบครัวนายบรรเจิด เลิศอนันต์ พนักงานราชการ ปฏิบัติงานสายตรวจลาดตระเวนประจำหน่วยพิทักษ์ป่าแม่เลียง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง เสียชีวิตเนื่องจากหัวใจขาดเลือกฉับพลัน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

เดือนกันยายน มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรและธิดาของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 13 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 13,000 บาท และดำเนินการช่วยเหลือ

1. ช่วยเหลือครอบครัวนายสุพจน์ กลัดเนินกลุ่ม พนักงานจ้างเหมา อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ จังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และเกิดเหตุปะทะ ทำให้เสียชีวิต ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท

2. ช่วยเหลือนายพิเชียร ทองทา พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานประจำชุดสายตรวจหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส จากการปะทะกับผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท

3. ช่วยเหลือนายอิทธิพล ชื่นขวัญ พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงานปฏิบัติงานประจำด่านตรวจ อุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดลำปาง ถูกทำร้ายจนทำให้ได้รับบาดเจ็บ ขณะปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

4. ช่วยเหลือครอบครัวนายสามารถ ศรีบุรินทร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ส.2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย เสียชีวิตจากการถูกช้างป่าทำร้าย ขณะดำเนินกิจกรรมผลักดันช้างป่าที่ออกมาหากินและทำลายพืชไร่ ให้กลับคืนเขาภูหลวง ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท

5. ช่วยเหลือนายปรีชา ยังนิยม พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน และนางรุ่งนภา ยังนิยม พนักงานจ้างเหมาอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี บ้านพักเกิดไฟไหม้ ขณะที่ทั้งคู่ออกปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

เดือนตุลาคม มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรและธิดาของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 13 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 13,000 บาท

เดือนพฤศจิกายน ไม่มีกิจกรรมช่วยเหลือ

เดือนธันวาคม มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรและธิดาของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 13 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 13,000 บาท และได้ช่วยเหลือ

1. นายจารนัย ไวธัญญการ พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ประสบอุบัติเหตุถูกกระสุนปืนผูก (แผ่ว) เข้าบริเวณข้อเท้าซ้ายและเหนือหัวเข่าขวา ขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

2. ครอบครัวนายอนุชา เชียงเครือ ลูกจ้าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จังหวัดศรีสะเกษ เสียชีวิตจาการเหยียบกับระเบิดทำลายรถถังขณะไถพรวนดินเพื่อทำแปลงทดลองปลูกหญ้าสำหรับสัตว์ป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

3. ครอบครัวนายอนุสรณ์ ตวงเนตร พนักงานจ้างเหมาบริการ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ขณะออกสืบข่าวกลุ่มลักกลอบตัดไม้พะยูง ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

4. นายอาทิตย์ ผิวงาม พนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานประจำงานป้องกันและปราบปราม อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี ถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่แขนขวา ขณะจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้พะยูง ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

ตลอดช่วงเดือน ก.ค. – ธ.ค. 2558 จากการรายงานสถานการณ์จำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับผลกระทบ ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ราย และเสียชีวิต 6 ราย ในครึ่งปีหลังจำนวนพิทักษ์ป่าที่ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก (ม.ค.- มิ.ย.2558 บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 3 ราย และเสียชีวิต 4 ราย) โดยตลอดทั้งปี มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ทำการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมด 20 ราย เป็นจำนวนเงิน 233,000 บาท

สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือพิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและช่วยเหลือครอบครัวผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ที่นี่
 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง