• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ธรรมชาติมาหานคร : เกาะเต่าโมเดล ตอน 1

อีเมล พิมพ์ PDF

เกาะเต่าผมไม่ได้มาที่เกาะเต่าเป็นเวลานานมากแล้ว ที่นี่อยู่ห่างจากชุมพรประมาณ 75 กิโลเมตร (ผมตั้งต้นเดินทางจากจังหวัดชุมพร แต่เกาะเต่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ระยะทาง 75 กิโลเมตรของการเดินทางเรือในอ่าวไทยค่อนข้างจะเป็นระยะทางที่ไกลที่สุด สูสีกับเกาะสมุย แต่เกาะสมุยนั้นเป็นอำเภอ ส่วนที่นี่เป็นตำบล มีการดูแลโดยกำนันในส่วนปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีนายกเทศมนตรีเป็นผู้ดูแล


ผมรู้สึกว่าเกาะเต่ามีความเป็นประเทศ และเป็นประเทศที่เกิดขึ้นโดยการท่องเที่ยว แม้จะเป็นชุมชนเล็กๆ แต่ก็เจริญขึ้นมาอย่างฉับพลันในช่วง 10 - 20 ปีที่ผ่านมา จากธุรกิจการดำน้ำที่มีชาวต่างชาติมาเปิดโรงเรียนสอน ที่นี่น่าจะทำเงินได้ไม่ต่ำกว่าพันล้านต่อปี

ที่นี่โตขึ้นมาโดยมีชาวต่างชาติเข้ามาหาผลประโยชน์แต่ชุมชนก็โตมาด้วยกัน หากปล่อยไว้เรื่อยๆ ก็คงเละ ขยะคงมีเต็มเกาะ น้ำเสียจากทุกพื้นที่ปล่อยลงทะเลปะการังก็ตาย แต่สำหรับที่นี่ผมยังเห็นความหวังที่ได้รับการดูแลจากคนที่มาเอาประโยชน์จากทรัพยากร

เกาะเต่า

มันแสดงให้เราเห็นว่าเมื่อคนได้รับประโยชน์จากทรัพยากรและความสวยความรอบเกาะๆ ลุกขึ้นมารักษาสิ่งที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำหม้อข้าวของตัวเองเอาไว้

ในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมา คนบนเกาะเต่าเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อที่จะให้เกาะเต่ามีความยั่งยืน ผมคิดว่าในอีกสัก 1 - 2 ปี ที่นี่จะมีความหวังที่จะเห็นการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ถ้าทำสำเร็จ ประเทศไทยก็ควรจะอิจฉาเกาะเต่าที่สามารถรักษาทรัพยากรไว้ได้อย่างยั่งยืน

แม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆ ก็หวังว่าจะเห็นตัวอย่างการจัดการให้พื้นที่อื่นๆ นำไปใช้เป็นโมเดลในการรักษาทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน เกาะเต่าโมเดล ตอน 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

 

รับข่าวสาร