• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : “ปะการัง”....ทำไมต้องอนุรักษ์

ธรรมชาติมาหานคร : “ปะการัง”....ทำไมต้องอนุรักษ์

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภต้นเทียนทะเล เป็นพืชหายาก ไม่ค่อยพบที่ไหน ขยายพันธุ์ก็ยาก แต่ว่าที่เกาะเต่าก็ยังรักษาเอาไว้ได้ นี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพที่ประชาชนช่วยกันทำ ในบริเวณเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี เราจะเห็นป้ายไม่ให้ทิ้งสมอเรือลงบนปะการัง แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของการดูแลปะการังที่เราได้ชมในรายการ


ที่นี่มีคู่มือความรู้ทาง ธรรมชาติ และมีแผนการจัดการที่ปกติแล้วภาครัฐต้องเป็นคนทำ แต่แผนการจัดการของเกาะเต่าเกาะเต่าร่วมกันทำตั้งแต่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริหารส่วนท้องถิ่น คนที่เข้ามาใช้ประโยชน์ รวมถึงชาวบ้าน นับเป็นเรื่องแปลกและเป็นเรื่องที่ไม่มีข้อกฎมายใดๆ มาคุ้มครองเหมือนอุทยานแห่งชาติฯ แต่ปรากฎว่าเกาะนี้ยังรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้ด้วยความรู้ และการรณรงค์ที่ทุกคนทำงานร่วมกัน

ที่เกาะเต่าบางปีมีคนเข้ามาท่องเที่ยวอย่างน้อยๆ ราวสองแสนคนถึงสี่แสนคน เอาเงินมาใช้ที่นี่คนละหมื่นบาท เป็นขั้นต่ำสุดของนักทองเที่ยวต่างประเทศที่มาอยู่กันหลายวัน รวมๆ แล้วใช้เงินไปราวสองพันล้านบาท เงินที่เข้ามาประเทศไทยเพราะแนวปะการังของเกาะเต่าคงมีราวๆ หมื่นล้านบาท มันขึ้นกับว่า พวกเราเอง คนไทย ประเทศไทย จะรักษาทรัพย์สมบัติที่มันประเมินค่าไม่ได้นี้ไว้อย่างไร

อ.ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง เล่าให้ฟังว่า ถ้าเกิดอัตรการทำลายทะเลยังเป็นแบบนี้ ปะการังจะอยู่ได้อีกแค่ 20 ปี ผมคิดว่าประเทศไทยควรใช้กรณีศึกษาของเกาะเต่าเป็นโมเดลเพื่อที่จะยืดเวลาความสวยงามของปาการังให้อยู่ยืนเกิน 20 ปี ให้ยั่งยืนอยู่คู่กับลูกหลานของเราตลอดไป

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน “ปะการัง”....ทำไมต้องอนุรักษ์
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

 

รับข่าวสาร