• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก ดาวน์โหลด เอกสารวิชาการ E-BOOKS : ผมทำงานให้พี่สืบ

E-BOOKS : ผมทำงานให้พี่สืบ

อีเมล พิมพ์ PDF
10 ปีของ "ศศิน เฉลิมลาภ" ในมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นช่วงเวลาที่เขาได้หลอมรวมตัวเองจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกับผืนป่า ทำงานในหน้าที่คนกลางระหว่างรัฐและชาวบ้านเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในงานอนุรักษ์ พบทั้งอุปสรรคและการสนับสนุน ซึมซาบความเหนื่อยล้าแต่มุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ารุ่นแล้วรุ่นเล่า เป็นช่วงเวลาที่เขาได้ทำงานกับป่าในโครงการต่างๆ จนบรรลุผลตามความมุ่งหมายหลายโครงการ และชะลอการทำลายป่าจนตัวเลขการสูญเสียลดลง
เรื่องราวต่างๆ ที่ศศิน เฉลิมลาภเล่าไว้ในเล่มนี้ อาจทำให้หลายๆ คนถึงกับนิ่งอึ้ง เมื่อได้ทราบว่าที่ผ่านมาเราสูญเสียผู้พิทักษ์ป่าไปมากมายแค่ไหน แต่ในขณะเดียวกันก็จะได้ยิ้มยินดี เมื่อรู้ว่ายังมีหลายพื้นที่ ที่ อ.ศศิน ในนามมูลนิธิสืบฯ ใช้ความวิริยะจนคนกับป่าได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสมดุล
สั่งซื้อหนังสือ ผมทำงานให้พี่สืบ ในรูปแบบ E-Books ที่ www.ebooks.in.th
หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะทำให้เราได้รู้จักตัวตนของบุคคลผู้เป็นกำลังหลักผู้หนึ่งในการสืบทอดเจตนารมณ์ของ "พี่สืบ" แล้ว ยังช่วยตอบคำถามที่ถูกถามบ่อยๆ ว่า "มูลนิธิสืบฯ ทำอะไร" ซึ่งก็เข้าใจดีว่าผู้ถามมีความปรารถนาดีต่อป่าเขาลำเนาๆพร ประสงค์ให้มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ปกป้องทรัพยากรสำคัญไว้ให้คงอยู่ ณ ันนี้ และวันหน้า - รตยา จันทรเทียร
ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีการรวบรวมแง่คิข้อเขียนจากประสบการณ์อันยาวนานของเขามาจัดพิมพ์รวมเล่ม เพื่อให้ได้เรียนรู้กันในวงกว้างมากขึ้น ในความเป็นวิชาการ เขาได้ "บอก" สิ่งที่ควรบอกกล่าวต่อสังคม ทั้งยังสามารถทำเรื่องยากให้เข้าใจง่ายได้อย่างน่าทึ่ง นอกจากนั้น เขายังมีความเป็ศิลปินอยู่ในตัว จึงได้แบ่งปันความรู้สึกในใจให้เราได้รับรู้ว่า ชีวิตนักอนุรักษ์ แม้จะต้องผ่านช่วงยามที่ทุกข์ ท้อ ทน แต่ความรักที่มีต่อโลก ต่อสรรพชีวิต และความฝันอันงดงามท่ามกลางหายนะอันโหดร้าย ไม่เลือนหายไป - จิระนันท์ พิตรปรีชา
ศศิน เฉลิมลาภ10 ปีของ "ศศิน เฉลิมลาภ" ในมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นช่วงเวลาที่เขาได้หลอมรวมตัวเองจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกับผืนป่า ทำงานในหน้าที่คนกลางระหว่างรัฐและชาวบ้านเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในงานอนุรักษ์ พบทั้งอุปสรรคและการสนับสนุน ซึมซาบความเหนื่อยล้าแต่มุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ารุ่นแล้วรุ่นเล่า เป็นช่วงเวลาที่เขาได้ทำงานกับป่าในโครงการต่างๆ จนบรรลุผลตามความมุ่งหมายหลายโครงการ และชะลอการทำลายป่าจนตัวเลขการสูญเสียลดลง

เรื่องราวต่างๆ ที่ศศิน เฉลิมลาภเล่าไว้ในเล่มนี้ อาจทำให้หลายๆ คนถึงกับนิ่งอึ้ง เมื่อได้ทราบว่าที่ผ่านมาเราสูญเสียผู้พิทักษ์ป่าไปมากมายแค่ไหน แต่ในขณะเดียวกันก็จะได้ยิ้มยินดี เมื่อรู้ว่ายังมีหลายพื้นที่ ที่ อ.ศศิน ในนามมูลนิธิสืบฯ ใช้ความวิริยะจนคนกับป่าได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสมดุล

สั่งซื้อหนังสือ ผมทำงานให้พี่สืบ ในรูปแบบ E-Books ที่ www.ebooks.in.th

ผมทำงานให้พี่สืบ

หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะทำให้เราได้รู้จักตัวตนของบุคคลผู้เป็นกำลังหลักผู้หนึ่งในการสืบทอดเจตนารมณ์ของ "พี่สืบ" แล้ว ยังช่วยตอบคำถามที่ถูกถามบ่อยๆ ว่า "มูลนิธิสืบฯ ทำอะไร" ซึ่งก็เข้าใจดีว่าผู้ถามมีความปรารถนาดีต่อป่าเขาลำเนาๆพร ประสงค์ให้มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ปกป้องทรัพยากรสำคัญไว้ให้คงอยู่ ณ ันนี้ และวันหน้า - รตยา จันทรเทียร

ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีการรวบรวมแง่คิข้อเขียนจากประสบการณ์อันยาวนานของเขามาจัดพิมพ์รวมเล่ม เพื่อให้ได้เรียนรู้กันในวงกว้างมากขึ้น ในความเป็นวิชาการ เขาได้ "บอก" สิ่งที่ควรบอกกล่าวต่อสังคม ทั้งยังสามารถทำเรื่องยากให้เข้าใจง่ายได้อย่างน่าทึ่ง นอกจากนั้น เขายังมีความเป็ศิลปินอยู่ในตัว จึงได้แบ่งปันความรู้สึกในใจให้เราได้รับรู้ว่า ชีวิตนักอนุรักษ์ แม้จะต้องผ่านช่วงยามที่ทุกข์ ท้อ ทน แต่ความรักที่มีต่อโลก ต่อสรรพชีวิต และความฝันอันงดงามท่ามกลางหายนะอันโหดร้าย ไม่เลือนหายไป - จิระนันท์ พิตรปรีชา
 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง