• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : เขานางรำ สถานีวิจัยสัตว์ป่าระดับโลก

ธรรมชาติมาหานคร : เขานางรำ สถานีวิจัยสัตว์ป่าระดับโลก

อีเมล พิมพ์ PDF

เสือโคร่งมาอยู่ในอาณาจักรของเสือ บ้านของย่าบุปผา หรือเสือโคร่งที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำติดตามอยู่ และวันนี้หัวหน้าสมโภชน์ ดวงจันทราศิริได้พาผมมาดูวิถีชีวิตของเสือโคร่ง และมาเห็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นเลยนั่นก็คือเรื่องราวการล่า การมากินซากของเสือ แต่ยิ่งกว่านั้นคือการได้มาเห็นการทำงานของนักวิทยาศาสตร์กลางป่า ที่พวกเขาใช้เวลาทุ่มเทมาทั้งชีวิต


ที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ในระยะหลังได้จับเสือโคร่งมาเป็นดัชนีชี้วัดความอุมดมสมบูรณ์ของผืนป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งเป็นมรดกโลก การพบเสือที่มีจำนวนประชากรมากพอสำหรับสืบเผ่าพันธุ์ได้นับ 100 ตัวที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งก็แสดงว่ามันมีอาหารอุดมสมบูรณ์และอาหารของเสืออย่างกวาง กระทิง วัวแดง ก็กินสรรพพืชที่มองเห็นอยู่รอบผืนป่า

ศศิน เฉลิมลาภ

ทั้งหมดในผืนป่าแห่งนี้ตั้งแต่ยอดสุดของห่วงโซ่อาหารไปจนพืชและจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินนี่คือความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นขุมทรัพย์ใหญ่ของประเทศไทย ที่กำลังรอว่าวันไหนจะมีนักวิจัยมาพบและเอาไปใช้ประโยชน์ในระดับโลก

ไม่แน่นะครับ ผืนป่าห้วยขาแข้งแห่งนี้อาจจะเป็นคำตอบสำคัญของการจนมุมของมนุษยชาติต่อโรคภัยไข้เจ็บ หรือพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์จากรหัสลับทางพันธุกรรมของความหลากหลายทางชีวภาพของป่ามรดกโลกที่อยู่ครบรอบ 24 ปีในปีนี้

เสือโคร่ง

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน “เขานางรำ” สถานีวิจัยสัตว์ป่าระดับโลก 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน “เขานางรำ” สถานีวิจัยสัตว์ป่าระดับโลก 2
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง