• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

คิดยกกำลัง 2 : ทบทวนนโยบายดูแลผืนป่าไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

ป่า ประเทศไทยศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร แสดงความเห็นถึงสถานการณ์ป่าไม้ในรอบปีที่ผ่านมา สำหรับสถานการณ์ป่าไม้ในปี พ.ศ. 2558 ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เห็นว่า สถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยในปัจจุบันไม่ถือว่าวิกฤตมากเท่าไหร่ เพราะเราลดการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าลงมาเยอะแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่ป่าที่อยู่ในการดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งได้รับการประกาศเป็น อุทยานแห่งชาติ (148 แห่ง) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (58 แห่ง) วนอุทยาน เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกชาติ ซึ่งมีอยู่ 60 ล้านไร่ โดยประมาณ ตรงจุดนี้ไม่น่าเป็นหวงมาก เพราะพื้นที่ป่าไม่ค่อยลดลง แม้บางแห่งจะมีชุมชนอยู่ข้างในก็ตาม


ทว่าในปัจจุบันยังมีการใช้พื้นที่ป่าตรงนี้อยู่ ซึ่งเป็นทรัพยากรภายในป่า ใช้โดยทั้งหน่วยงานของรัฐ โดยประชาชน โดยผู้อื่นๆ ที่ต้องการ เช่น ความอยากทำกระเช้าขึ้นภูกระดึง นี่คือการอยากใช้ซึ่งจะมีผลกระทบคุณภาพทรัพยากรที่มีอยู่บนภูกระดึง เป็นการเข้าไปทำให้ป่าไม้เสื่อมโทรมลง สัตว์ป่าหายไป

ภัยคุกคามป่าไม้ 2558

หรือแม้แต่คนอยากเข้าไปใช้โดยตรง อย่างเข้าไปล่าเสือโคร่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่ผ่านมาจับได้ 3-4 คดี แต่ที่จับไม่ได้ยังมีอีกเท่าไหร่ ซึ่งการลักลอบล่าก็ยังมีอยู่เรื่อยๆ ทางฟากอุทยานแห่งชาติทางทะเลก็มีข่าวเรื่องความเสื่อมโทรมจากการใช้งานให้เห็นตลอด เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเรามีกำลังดูแลไม่พอ แต่เพราะว่าเรามีทรัพยากรอยู่เท่านี้แต่กลับไปดึงดูดคนที่อยากใช้มาจากทั่วโลก มิติปัญหาแบบนี้เราไม่ค่อยได้คุย แต่จะคุยกันในเรื่องพื้นที่ป่าไม้วิกฤต แต่คุณภาพป่าที่เราเข้าไปใช้กันขนาดนี้จะทำให้เกิดวิกฤตไหม

ศศิน เฉลิมลาภ

ถ้าจะรักษาทรัพยากรของประเทศ จากการหารือร่วมกับกรมอุทยานฯ ได้โมเดลว่า 1) ต้องมีการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทั้งประเทศ (ปัจจุบันระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพมีใช้อยู่เพียงไม่กี่ที่) เพิ่มเจ้าหน้าที่ เพิ่มภารกิจให้ลาดตระเวนจริงไม่ใช่เอาไปเวลาไปบริการนักท่องเที่ยวมากเกินไป 2) ต้องมีการศึกษาวิจัยสัตว์ป่า เพื่อให้รู้ว่าเดิมมีเท่าไหร่ และหากมีการดูแลดีจำนวนจะเพิ่มขึ้นไหม เรื่องการท่องเที่ยวก็ต้องจัดการให้ดี และ 3) มีการจัดการปัญหาชุมชนในป่า เพื่อให้มีแนวร่วม อย่างวันนี้เวลาพูดถึงปัญหาคนในป่าจะเป็นเรื่องป่าไม้รังแกชาวบ้าน จะทำอย่างไรให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

คิดยกกำลัง 2 ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ให้ความเห็นประเด็น ทบทวนนโยบายดูแลผืนป่าไทย


 

 

 

รับข่าวสาร