• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

คิดยกกำลัง 2 : ห่วงเสือโคร่งถูกล่า

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภปัจจุบันประเทศไทยมีเสือโคร่งเหลืออยู่จำนวนไม่มาก เพียงแค่ 100 - 200 ตัว ในผืนป่าตะวันตก ห้วยขาแข้ง ทุ่งใหญ่นเรศวร และป่าโดยรอบเท่านั้นเอง ถ้าเราอยากรักษาทรัพยากรสัตว์ป่าเอาไว้ให้ได้ ป่ารอบๆ มรดกโลกห้วยขาแข้งก็ต้องมีความอุดมสมบูรณ์พอให้เสือสามารถเดินทางไปอาศัยได้ ซึ่งปัจจุบันพบข้อมูลว่ามีเสือจากห้วยขาแข้งเดินทางไปยังป่าแม่วงก์และป่าสลักพระแล้ว


จากกรณีการล่าเสือโคร่งเมื่อ พ.ย.ที่ผ่านมา โชคดีที่เรามีงานวิจัย เก็บภาพเสือโคร่ง ทำให้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการเอาผิดผู้กระทำความผิดได้

วันนี้โทษสูงสุดของการล่าสัตว์ป่า คือ ปรับสี่หมื่นบาท จำคุกสี่ปี ซึ่งค่อนข้างเบาเมื่อเทียบกับราคาเสือเมื่อสามารถเอาออกไปขายได้ที่อยู่ในราคาระดับเลขหกถึงเจ็ดหลัก

ถ้าจะรักษาเสือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ต้องเร่งทำสิ่งที่เรียกว่า Smart Patrol ซึ่งก็คือการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อเก็บขอมูลสัตว์ป่า เก็บข้อมูลภัยคุกคาม และมีระบบที่เจ้าหน้าที่จะต้องเก็บข้อมูลทางวิชาการด้วย มีการมาประชุมกัน เพื่อให้หัวหน้ามีการสั่งการเมื่อพบภัยคุกคามและหาวิธีว่าจะจัดการภัยคุกคามนั้นอย่างไร และจะจับกุมผู้กระทำความผิดนั้นอย่างไร และต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนเพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่งข่าว เพราะการที่จะจับกุมผู้ต้องหาได้ ชุมชนที่อยู่รอบๆ ป่า จะมีส่วนในการช่วยเหลืออย่างยิ่ง ถ้าเราเป็นมิตรกันเราก็จะได้แหลงข่าว และงานวิจัยก็ต้องมีการสื่อสารต่อสังคมด้วยว่าไม่ควรลักลอบค่าสัตว์ป่า

ชวนชมรายการ คิดยกกำลัง 2 : ห่วงเสือโคร่งถูกล่า

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง