• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ธรรมชาติมาหานคร : ผักหวาน ป่า ในบ้าน

อีเมล พิมพ์ PDF

ผักหวานคุณท๊อป บุญเลิศ เทียนช้าง ตัดสินใจลาออกจากงานที่มีความมั่นคง อย่างการเป็นเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง คุณท๊อปเดินลาดตระเวนไปจับชาวบ้านที่เข้าไปเก็บหาของป่า กระทั่งเปลี่ยนชีวิตเพราะคิดว่าการอนุรักษ์ต้องทำงานเชิงรุก นอกจากการป้องกันทรัพยากรของห้วยขาแข้งให้เป็นแม่ป่า เป็นแหล่งทรัพยากร จึงได้เอาเม็ดผักหวานออกมา ออกมาเพื่อจะเพาะพันธุ์กล้าต้นไม้แล้วใช้สิ่งนี้เป็นอาวุธแห่งมิตรภาพแล้วก็ออกมาทำงานอนุรักษ์อีกรูปแบบหนึ่ง


ซึ่งต้องใช้ความตั้งใจและความพยายาม และที่สำคัญก็คือ ความแน่วแน่ในการค้นหาความรู้ การทดลอง จนกระทั่งวันนี้ประสบความสำเร็จ กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติและเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ซึ่งไม่ใช่แค่จากครอบครัวเดียวที่ครอบครองพื้นที่ 3 ไร่ วันนี้ได้ขยายผลไปสู่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ร่วมกันปกป้องมรดกโลกห้วยขาแข้งด้วยกัน

ขอขอบคุณคุณท๊อปจริงๆ ครับ

บุญเลิศ เทียนช้าง

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ผักหวาน ป่า ในบ้าน
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

 

รับข่าวสาร