• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

84 ปี นางสิงห์เฝ้าป่า รตยา จันทรเทียร

อีเมล พิมพ์ PDF

รตยา จันทรเทียรสิบเอ็ดธันว์พลันบรรจบ ครบแปดสิบสี่ เป็นวันที่พวกเรารำลึกถึง
ปูชนียบุคคล ควรคำนึง ด้วยซาบซึ้งคุณงามและความดี

ท่านสืบสานงานเมือง เรืองของบ้าน สู้ตรากตรำทำงาน ไม่หน่ายหนี
แด่ชนผู้รากไร้ ให้ได้มี ถึงถิ่นที่อาศัย ไว้ครอบครอง

สองเท้าที่ย่ำไป ไม่เคยหวั่น แก้ปัญหาสารพัน ไม่หม่นหมอง
พากเพียรเปลี่ยนสลัม ทำเป็นทอง ให้น่ามองต้องตาม ความเป็นคน

แต่สายธารจากใจ ใช่หยุดยั้ง ยังไหลหลั่งสู่ป่า พนาสนธิ์
คอยปกป้องผืนไพร ให้อนุชน แม้ทุกข์ทนท่านไม่ท้อ ต่อเภทภัย

ยามอยู่บ้านเปรียบดั่ง ผืนหลังคา ยามอยู่ป่าเปรียบดั่ง ร่มไม้ใหญ่
ขอจดจำชื่อนาง ไว้กลางใจ แม่เสือไพรใจงาม นามรตยา

นิรุจ เจียมจรรยง ประพันธ์ในนาม ชมรมผู้อาวุโส สมาคมสโมสร การเคหะแห่งชาติ 11 ธันวาคม 2558

 

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง