• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ธรรมชาติมาหานคร : บริหาร...ทรัพยากรป่า

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภการทำงานของชาวบ้าน คณะกรรมการป่าชุมชนที่หมู่บ้านคลองห้วยหวายนี้เรียบง่าย นำไม้ไผ่มาทำเป็นไม้กั้นสำหรับการแลกคูปองราคา 20 บาท เพื่อเข้าไปเก็บหาทรัพยากรในป่าชุมชน ปรากฎว่าของง่ายๆ แบบนี้ทำให้สามารถจัดการป่าชุมชนได้ ที่สำคัญคือคนที่มาใช้ประโยชน์จากทรัพยากร หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าทรัพยากิน ได้รับรู้ว่าป่าชุมชนแห่งนี้มีการจัดการ มีคนดูแล


เรามาที่คลองห้วยหวายครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว ครั้งแรกป่าไม่ได้เป็นแบบนี้ คราวที่แล้วเป็นป่าเปลี่ยนสี ท้องฟ้าสีฟ้าสด วันนี้เราเข้าไปได้พบกับอาณาจักรสีเขียว มีทรัพยากรมากมายในนี้ ชาวบ้านบอกกับผมว่า ต่อจากนี้เดี๋ยวเห็ดก็ขึ้น ต่อจากนี้หน่อไม้จะมากขึ้น ต่อจากนี้จะปิดป่า พอปิดป่าเสร็จทรัพยากรก็จะงอกเงยขึ้นมา หน่อไม้จะเติบโตเป็นต้นไผ่ต้นสูง เมื่อถึงเวลาเปิดโดยอัติโนมัติ ทรัพยากรก็อยู่ได้แล้ว

การมาที่ป่าชุมชนคลองห้วยหวายทำให้เราเห็นว่า ถ้าเกิดชุมชนหรือท้องถิ่นตื่นขึ้น และทำเอง บ้านของเขาท้องถิ่นของเขา ก้ยังสามารถที่จะเก็บรักษาของดีๆ เอาไว้ และยั่งยืน เป็นธนาคารอาหาร เป็นป่าเศรษฐกิจของชุมชน

ป่าชุมชน

ที่สำคัญคือ เกิดการเอื้อเฟื้อแบ่งปันให้กับคนที่ไม่มีทรัพยากรแบบนี้ แต่เรื่องใหญ่ๆ ก็คือว่า มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ ชุมชนอื่นๆ เอาไปเป็นแบบอย่างในการทำงาน ในขณะเดียวกันก็อาจจะทำให้ภาครัฐที่บางทีก็งานเยอะเกินไป ไม่ค่อยได้ทำอะไร มาเห็นชาวบ้านทำแบบนี้ ก็คงเป็นกำลังใจให้ภาครัฐตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ไปจนถึงระดับประเทศ ลุกขึ้นทำงานให้เข้มแข็งเหมือนชาบ้านบ้างครับ

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน บริหาร...ทรัพยากรป่า
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

 

รับข่าวสาร