• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ธรรมชาติมาหานคร : ฟื้นฟู ป่าชายหาด

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภผมได้เข้ามาเฝ้าดูกิจกรรมเพาะกล้าไม้ชายหาดแบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเมล็ด กล้า จากสังคมพืชที่เหลืออยู่น้อยมากในพื้นที่ชะอำไปถึงหัวหิน เมล็ดพืชเป็นพันเมล็ดถูกเก็บออกมา ทำให้รู้สึกถึงความสุขที่มันอบอวลออกมาจากกิจกรรมที่พวกเขาได้ทำอยู่ เหมือนปลูกป่าชายหาดเข้าไปในใจผู้ร่วมกิจกรรม


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่รอบๆ แห่งนี้ จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่สามารถฟื้นฟูระบบป่าชายหาดเล็กๆ กระจายต่อไปถึงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายหาดในบริเวณใกล้ๆ ที่ยังเหลืออยู่

จนในที่สุดแล้ว ไม่แน่ว่าเราอาจจะมีสถานที่ที่มีพันธุ์กล้าไม้ชายหาดกระจายกลับไปสู่พื้นที่ที่มีความเจริญแบบชะอำ-หัวหินเกิดขึ้นในอนาคต

ในอีกสองสามเดือนหรือปีต่อไป เราจะกลับมาดูกันอีกทีว่าพื้นที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้การฟื้นฟูป่าชายหาดได้ไหม

พื้นที่นี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่จะมากับป่าชายหาดแห่งนี้ได้ไหม

พื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่นำร่องที่ทำให้เกิดการฟื้นฟูดูแลระบบนิเวศชายฝั่งทะเลของชะอำ-หัวหิน ได้หรือไม่

เราจะมาติดตามกันต่อไป

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ฟื้นฟู ป่าชายหาด
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

 

รับข่าวสาร