• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ธรรมชาติมาหานคร : คนต้นทะเล

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภผมมาอยู่ในบ้านเล็กๆ ที่นาเล็กๆ ภูเขาเล็กๆ ที่มันมีความยิ่งใหญ่ มันคือความยิ่งใหญ่ด้วยหัวจิตหัวใจของปากะญอเฒ่า หรือปากะญอคนท้ายๆ ที่ยังคิดเรื่องของการทำเพื่อคนอื่น

ลุงจ๊ะเหย่หรือลุงสมหมาย ทรัพย์รังสิตกุล ตั้งกลุ่มต้นทะเลขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาคนที่มีความความคิดคล้ายๆ กัน คือ ความคิดที่อยากจะรักษาต้นน้ำลำธารเอาไว้ให้โลก และคนปลายน้ำ


ลุงสมหมายเคยเดินทางไปเห็นทะเลไม่กี่ครั้ง แต่เขาคิดว่าการเชื่อมโยงของต้นน้ำไปยังปลายน้ำคือความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติ การทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผลกระทบต่อส่วนหนึ่งก็จะไปกระทบต่ออีกส่วนหนึ่ง

ความยิ่งใหญ่ตรงนี้แฝงไว้ด้วยปรัชญาของการทำงานที่ปฏิวัติในตัวตน ยึดความพอดิบพอดี ยึดสิ่งที่เป็นความเชื่อ ความศรัทธาของตัวตนว่า ถ้าใครมาอยู่กลุ่มต้นทะเลก็จะรักษาต้นน้ำ ไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่จะทำให้เกิดการกัดเซาะ ทำให้เกิดสารเคมีตกค้าง การอยู่กลุ่มต้นทะเลก็คือเข้าใจความเป็นคนต้นทะเล หรือเข้าใจคุณค่าธรรมชาติและจะรักษาไว้

สิ่งหล่อหลอมให้ลุงสมหมายคิดแบบนี้ คืออะไร... มันมีอุดมคติอยู่สองสามชุด

ต้นทะเล

ชุดแรกคือคำสอนของฤาษี ลุงสมหมายเป็นต่างถิ่น เดินทางมาจากหมู่บ้านแม่กลองคี ต้นน้ำแม่กลอง มารับเอาความนับถือฤาษีที่นี่ เพราะว่าอยู่ใกล้วัฒนธรรมฤาษีและความเชื่อแบบฤาษี แล้วซึมซับว่าฤาษีสอนอะไร ฤาษีสอนว่าให้รักษาต้นน้ำ รักษาสมดุลธรรมชาติ

อุดมคติชุดที่สอง คือ การบ่มเพาะการเป็นนักรบปฏิวัติ จากพรรคคอมมูนิสต์แห่งประเทศไทยเมื่อ 40 ปีที่แล้ว ในสงครามปฏิวัติเพื่อปฏิวัติไปสู่สังคมที่ดีกว่า ลุงสมหมายจับพลัดจับผลูไปอยู่สังคมแห่งอุดมคติขบวนนี้ด้วย มีสหายจากในเมืองเอาความรู้และความคิดจากในเมืองมาให้ ลุงสมหมายก็รับ วิเคราะห์ไตร่ตรอง วันนี้สหายในเมืองเดินทางออกไปแล้ว แต่ลุงสมหมายยังอยู่ที่นี่ ยังทำนาอยู่ที่เดิมและยังรักษาต้นน้ำลำธาร ลำห้วยมากว่า 40 - 50 ปี ซึ่งจนถึงตอนนี้ลำน้ำในหมู่บ้านก็ยังดีอยู่

ปัญหาที่ลุงสมหมายบอกว่าแก้ปัญหาไม่ได้ ใหญ่กว่าคอมมูนิสต์มาตั้งฐานทัพที่นี่ ใหญ่กว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามาประกาศทับที่อยู่อาศัย นั่นก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบโลกาภิวัฒน์ ที่ชุมชนเลิกปลูกข้าวไร่ ทำนา แต่หันไปปลูกสวนหนี้อย่าง ข้าวโพด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เรื่องต่างๆ ที่เข้ามาแล้วต้องการเงิน สิ่งของแลกเปลี่ยน ในทัศนะของลุงสมหมายบอกว่า มันทำไม่ได้หรอกครับ มันต้องปฏิบัติที่ตนเองเพื่อจะรักษาสิ่งสำคัญเอาไว้ การจัดตั้งกลุ่มของตัวเอง ชักชวนเพื่อนฝูงมาร่วมขบวนแห่งอุดมคติแล้วก็บ่มเพาะไปหาเยาวชน

วันนี้ลุงสมหมายอายุมากแล้ว และเราก็ไม่รู้ว่าลุงสมหมายจะทำงานนี้ได้มากน้อยแค่ไหน แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือลุงสมหมายได้ทำ ไม่ว่าอะไรจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงลุงสมหมายแห่งหมู่บ้านหม่องกั๊วะ (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง) ก็ยังคงทำงานอย่างหนักแน่นดังเช่นภูเขาหม่องกั๊วะที่ตั้งตระหง่านอยู่เสมอไม่ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตาม

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน คนต้นทะเล ตอนที่ 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน คนต้นทะเล ตอนที่ 2
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

 

รับข่าวสาร