• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก YOU CAN HELP รายละเอียดกองทุน ทุ่งใหญ่นเรศวร บ้านของเรา มรดกของเรา

ทุ่งใหญ่นเรศวร บ้านของเรา มรดกของเรา

อีเมล พิมพ์ PDF

ทุ่งใหญ่นเรศวรผู้พิทักษ์ป่าที่จุดสกัดพะบ่ง เจ้าหน้าที่ต้องจากบ้านของเขาเพื่อมาดูแลรักษาบ้านซึ่งหลังใหญ่กว่า ซึ่งก็คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร วึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม จำเป็นต้องมีจุดสกัดเพื่อป้องกันคนเข้ามากระทำความผิด


อยากให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป้าประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในการรักษาป่า

ถ้าไม่มีพวกเขา ถ้าไม่มีคนเฝ้า บ้านก็จะถูกทำลาย ป่าใหญ่ผืนสุดท้ายก็คงจะหมดไป

ทุ่งใหญ่นเรศวร

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับเทใจดอทคอม และทรูปลูกปัญญามีเดีย ชวนสร้างจุดสกัดพะบ่งเพื่อป้องกันการล่าสัตว์ตัดไม้ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

ร่วมบริจาคและดูรายละเอียดได้ที่ taejai.com

 

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง