• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

คิดยกกำลัง 2 : ประชุมลดภาวะโลกร้อน

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภตัวเลข 2 องศาเซลเซียสมีนัยยะสำคัญ ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง 5 องศาเซลเซียส น้ำทะเลอาจหนุนขึ้นถึงเมืองใหญ่ๆ ของโลก ระบบเกษตรกรรมพังทลายเกือบทุกภูมิภาค แอฟริกาอาจจะไม่มีอาหารเลย เหล่านี้คือการคาดการณ์จากนักวิทยาศาสตร์


จากการค้นคว้ามา พบว่า หากอุณหภูมิสูงขึ้น 2 องศาเซลเซียส ธารน้ำแข็งขนาดเล็กจะหายไปเกือบหมด ระบบนิเวศปะการังเสียหายจนแทบจะฟื้นฟูขึ้นมาไม่ได้ พายุ ไฟป่า ภัยแล้ง อุทกภัย คลื่นความร้อนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และหากเกิน 2 องศาเซลเซียส แอฟริกาอาจจะแล้งจัดจนประชากรสักพันล้านคนขาดแคลนน้ำ ป่าฝนทั่วโลกได้รับผลกระทบ ระบบนิเวศพังทลาย และหากเพิ่มขึ้นถึง 3 - 4 องศา พรรณพืชและสัตว์ป่ามีโอกาสสูญพันธุ์สูงมาก

โลกร้อน

วันนี้จึงมีความพยายามว่า เราจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเกิน 2 องศา เพราะนี่ถือเป็นเพดานสำคัญ หากเพิ่มไปมากกว่านี้จะเกิดความปั่นป่วนและแทบจะอยู่กันไม่ได้

ในการประชุม COP21 ที่กำลังจัดขึ้น จะสามารถหาแนวทาง มาตรการใดเป็นรูปธรรมออกมาจากการประชุมครั้งนี้ เพื่อไม่ให้โลกร้อนขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส ชวนชมรายการ คิดยกกำลัง 2 ตอน ประชุมลดภาวะโลกร้อน
 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง