• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก วีดีโอ คลิปกิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร [VIDEO] สามัญชนคนไทย : ผู้พิทักษ์ผืนป่ามรดกโลก

[VIDEO] สามัญชนคนไทย : ผู้พิทักษ์ผืนป่ามรดกโลก

อีเมล พิมพ์ PDF
ถ้าจะถามถึงเป้าหมายของการทำรายการสามัญชนคนไทย ตอน ผู้พิทักษ์ผืนป่ามรดกโลก เป้าหมายสุดท้ายก็คืออยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นคุณค่าของผืนป่าที่เรามีอยู่ในประเทศไทย ป่าตะวันตก 17 ป่า โดยใช้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกเป็นกรณีศึกษาความอุดมสมบูรณ์ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรกับคนทั้งประเทศ
ถ้ามองในแง่ปัจจัย 4 ผืนป่าคือธนาคาร ที่เก็บอาหารทั้งหมด ให้น้ำและอากาศให้กับคนในเมือง น้ำที่ไหลมายังแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำสารพัดสายที่ไหลมาออกอ่าวไทยซึ่งใช้ในการดำรงชีวิตสำหรับมนุษย์ทั้งหมดก็ล้วนมีที่มาจากผืนป่าทั้งสิ้น ฝนที่มันตกตามฤดูกาลได้ก็เพราะผืนป่า ฉะนั้นเอาแค่ปัจจัยในการยังชีพ ป่าก็คือผู้ให้กำเนิดปัจจัยในการยังชีพ
แต่ว่าป่าที่มีอยู่นี้ มันก็อยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างลำบาก เพราะว่ามันมีผลประโยชน์ทางธุรกิจและมีคนจำนวนหนึ่งต้องการเข้ามาหาประโยชน์ในผืนป่า ผืนป่าก็จึงถูกรบกวนและคุกคาม ซึ่งถ้าเราปล่อยเอาไว้ ป่าก็จะไม่เหลือ และเราก็จะลำบาก
หน้าที่ในการพิทักษ์ป่าจึงเป็นเรื่องสำคัญ รายการในตอนนี้จึงพุ่งเป้าไปที่ 'ใคร' คือผู้ที่ทำหน้าที่ที่ยากนี้ แต่ทำมันอย่างเต็มความสามารถ และทำจนได้ผลดีด้วย คนที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้ คือ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และคนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่ไม่มีทางเลือกด้วย หลายคนจบการศึกษาสูงก็มี ถ้าอยู่ในเมืองก็คงได้รับเงินเดือนเดือนละหมื่นห้าพันบาท แต่พวกเขาได้เลือกแล้วว่าจะมาทำหน้าที่ที่ยากลำบากนี้ด้วยความพึงพอใจ และความสามารถเฉพาะตัวที่พวกเขามีอยู่ เขารู้จักวิถีแห่งป่า และรู้ว่าควรทำอย่างไรกับผืนป่า พวกเขาได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นระบบ เป็นทั้งนักรบ นักวิชาการ เป็นช่างภาพด้วย และได้ทำงานอย่างเป็นระบบมาอย่างที่รายการได้ถ่ายทอดออกไป และทำให้ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งสามารถใช้คำนี้ได้เลยจากภาพถ่ายสัตว์ป่าที่ได้ถ่ายทอดให้เห็นไปแล้วในรายการ
พิทักษ์ป่าถ้าจะถามถึงเป้าหมายของการทำรายการสามัญชนคนไทย ตอน ผู้พิทักษ์ผืนป่ามรดกโลก เป้าหมายสุดท้ายก็คืออยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นคุณค่าของผืนป่าที่เรามีอยู่ในประเทศไทย ป่าตะวันตก 17 ป่า โดยใช้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกเป็นกรณีศึกษาความอุดมสมบูรณ์ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรกับคนทั้งประเทศ

ถ้ามองในแง่ปัจจัย 4 ผืนป่าคือธนาคาร ที่เก็บอาหารทั้งหมด ให้น้ำและอากาศให้กับคนในเมือง น้ำที่ไหลมายังแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำสารพัดสายที่ไหลมาออกอ่าวไทยซึ่งใช้ในการดำรงชีวิตสำหรับมนุษย์ทั้งหมดก็ล้วนมีที่มาจากผืนป่าทั้งสิ้น ฝนที่มันตกตามฤดูกาลได้ก็เพราะผืนป่า ฉะนั้นเอาแค่ปัจจัยในการยังชีพ ป่าก็คือผู้ให้กำเนิดปัจจัยในการยังชีพ

แต่ว่าป่าที่มีอยู่นี้ มันก็อยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างลำบาก เพราะว่ามันมีผลประโยชน์ทางธุรกิจและมีคนจำนวนหนึ่งต้องการเข้ามาหาประโยชน์ในผืนป่า ผืนป่าก็จึงถูกรบกวนและคุกคาม ซึ่งถ้าเราปล่อยเอาไว้ ป่าก็จะไม่เหลือ และเราก็จะลำบาก

มาโนช พุฒตาล

หน้าที่ในการพิทักษ์ป่าจึงเป็นเรื่องสำคัญ รายการในตอนนี้จึงพุ่งเป้าไปที่ 'ใคร' คือผู้ที่ทำหน้าที่ที่ยากนี้ แต่ทำมันอย่างเต็มความสามารถ และทำจนได้ผลดีด้วย คนที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้ คือ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และคนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่ไม่มีทางเลือกด้วย หลายคนจบการศึกษาสูงก็มี ถ้าอยู่ในเมืองก็คงได้รับเงินเดือนเดือนละหมื่นห้าพันบาท แต่พวกเขาได้เลือกแล้วว่าจะมาทำหน้าที่ที่ยากลำบากนี้ด้วยความพึงพอใจ และความสามารถเฉพาะตัวที่พวกเขามีอยู่ เขารู้จักวิถีแห่งป่า และรู้ว่าควรทำอย่างไรกับผืนป่า พวกเขาได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นระบบ เป็นทั้งนักรบ นักวิชาการ เป็นช่างภาพด้วย และได้ทำงานอย่างเป็นระบบมาอย่างที่รายการได้ถ่ายทอดออกไป และทำให้ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งสามารถใช้คำนี้ได้เลยจากภาพถ่ายสัตว์ป่าที่ได้ถ่ายทอดให้เห็นไปแล้วในรายการ
...
 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง