• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : ภัยแล้ง วิกฤตประเทศไทย

ธรรมชาติมาหานคร : ภัยแล้ง วิกฤตประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF
รศ.ดร.เสรี ศุภราทิย์ ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต เล่าให้ฟังถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ มากมายที่ฝนกำลังตกอยู่ที่ประเทศพม่า หรือว่าตัวพายุเองที่เคลื่อนที่จากแปซิฟิก อเมริกาใต้ที่อยู่ห่างไกลและพัดขึ้นเหนือไปทางประเทศจีน และญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่เชื่อมโยงกับเรื่องเอลนีโญ เราก็รอว่าเมื่อไหร่มันจะหมดเอลนีโญสักที แต่ว่าจะหมดจากปรากฎการณ์ที่ว่านั้นอย่างไรก็เป็นเรื่องทางวิชาการ นักวิชาการก็ต้องวิเคราะห์กันไป ทีนี้ทางรัฐบาลจะรับฟังหรือเปล่า หรือจะฟังเฉพาะจากข้าราชการประจำ ทั้งหมดเป็นชะตาของพวกเรา
เดือนกันยายนดูซิว่าน้ำในเขื่อนหลักๆ อย่างเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์จะได้สักเท่าไหร่ เราก็พอมีเวลาอยู่ ถ้าเกิดเดือนตุลาคมน้ำยังไม่มี พายุยังไม่เข้า พอถึงวันที่ 31 ตุลาคม ถ้าน้ำในเขื่อนยังมีแค่ สองถึงสามพันล้านลูกบาศก์เมตร อาจารย์เสรีได้บอกแล้วว่าภาคเกษตร ถ้าทำนาปลังเต็มที่ต้องใช้น้ำหกพันล้านลูกบาศก์เมตรก็เท่ากับว่าเราจะไม่มีน้ำกินน้ำใช้ แต่ว่าโยนความรับผิดชอบให้ภาคเกษตรอย่างดียวไม่ได้ ประเทศไทยก็ต้องรับผิดชอบร่วมกัน
คนที่ต้องวางยุทธศาสตร์นี้คือรัฐบาล ว่าจะทำอย่างไรในวันที่มีน้ำแค่สองหรือสามพันล้านลูกบาศก์เมตร ก็ต้องประหยัด ต้องหามาตรการให้เดือดร้อนไปด้วยกัน เดือดร้อนก็คือให้อยู่ได้ แต่ต้องให้ประชาชนรู้สึกว่าต้องประหยัด แล้วก็ต้องมีมตรการที่ทำให้เราต้อฃประหยัดได้ ทั้งจากบังคับให้ประหยัดหรือจากการสร้างแรงจูงใจต่างๆ ที่สำคัญคือทุกภาคส่วนต้องไปด้วยกันให้ได้ เมืองมีน้ำกินน้ำใช้ อุตสาหกรรมก็ยังต้องผลิต เกษตรกรก็ต้องได้รับความเป็นธรรม จะทำอย่างไรที่จะไปสุ่จุดนั้นได้ ก็ต้องพิสูจน์ฝีมือรัฐบาลกันครับ
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ภัยแล้ง วิกฤตประเทศไทย
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
ภัยแล้งรศ.ดร.เสรี ศุภราทิย์ ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต เล่าให้ฟังถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ มากมายที่ฝนกำลังตกอยู่ที่ประเทศพม่า หรือว่าตัวพายุเองที่เคลื่อนที่จากแปซิฟิก อเมริกาใต้ที่อยู่ห่างไกลและพัดขึ้นเหนือไปทางประเทศจีน และญี่ปุ่น

ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่เชื่อมโยงกับเรื่องเอลนีโญ เราก็รอว่าเมื่อไหร่มันจะหมดเอลนีโญสักที แต่ว่าจะหมดจากปรากฎการณ์ที่ว่านั้นอย่างไรก็เป็นเรื่องทางวิชาการ นักวิชาการก็ต้องวิเคราะห์กันไป ทีนี้ทางรัฐบาลจะรับฟังหรือเปล่า หรือจะฟังเฉพาะจากข้าราชการประจำ ทั้งหมดเป็นชะตาของพวกเรา

เดือนกันยายนดูซิว่าน้ำในเขื่อนหลักๆ อย่างเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์จะได้สักเท่าไหร่ เราก็พอมีเวลาอยู่ ถ้าเกิดเดือนตุลาคมน้ำยังไม่มี พายุยังไม่เข้า พอถึงวันที่ 31 ตุลาคม ถ้าน้ำในเขื่อนยังมีแค่ สองถึงสามพันล้านลูกบาศก์เมตร อาจารย์เสรีได้บอกแล้วว่าภาคเกษตร ถ้าทำนาปลังเต็มที่ต้องใช้น้ำหกพันล้านลูกบาศก์เมตรก็เท่ากับว่าเราจะไม่มีน้ำกินน้ำใช้ แต่ว่าโยนความรับผิดชอบให้ภาคเกษตรอย่างดียวไม่ได้ ประเทศไทยก็ต้องรับผิดชอบร่วมกัน

ศศิน เฉลิมลาภ

คนที่ต้องวางยุทธศาสตร์นี้คือรัฐบาล ว่าจะทำอย่างไรในวันที่มีน้ำแค่สองหรือสามพันล้านลูกบาศก์เมตร ก็ต้องประหยัด ต้องหามาตรการให้เดือดร้อนไปด้วยกัน เดือดร้อนก็คือให้อยู่ได้ แต่ต้องให้ประชาชนรู้สึกว่าต้องประหยัด แล้วก็ต้องมีมตรการที่ทำให้เราต้อฃประหยัดได้ ทั้งจากบังคับให้ประหยัดหรือจากการสร้างแรงจูงใจต่างๆ ที่สำคัญคือทุกภาคส่วนต้องไปด้วยกันให้ได้ เมืองมีน้ำกินน้ำใช้ อุตสาหกรรมก็ยังต้องผลิต เกษตรกรก็ต้องได้รับความเป็นธรรม จะทำอย่างไรที่จะไปสุ่จุดนั้นได้ ก็ต้องพิสูจน์ฝีมือรัฐบาลกันครับ

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ภัยแล้ง วิกฤตประเทศไทย
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
 

รับข่าวสาร