• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ชีวิตและงานของรตยา จันทรเทียร

อีเมล พิมพ์ PDF

รตยา จันทรเทียรรตยา จันทรเทียร หรือที่บุคคลทั่วไปเรียกว่า “อาจารย์รตยา” ผู้ได้ชื่อว่าเป็นหญิงแกร่งแห่งวงการอนุรักษ์ที่อุทิศตนเพื่อทำงานทั้งเพื่อการพัฒนาในเรื่องที่อยู่อาศัยของคนในเมือง คนในชนบท และสาใจในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมมากว่า 40 ปี เป็นข้าราชการหญิงคนแรกที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ มีผลงานร่วมกับพนักงานทุกระดับในการพัฒนาเมืองใหญ่จนถึงชุมชนเคหะขนาดเล็ก โดยเน้นผู้มีรายได้น้อย รายได้ปานกลาง รวมถึงเคหะของข้าราชการ ตำรวจ ตุลาการ และยังได้สร้างหมู่บ้านทดแทนบ้านที่ประสบอุทกภัยในชนบท


นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนเมืองและสถาบันพัมนาองค์กรชุมชน ทั้งนี้ เพื่อชุมชนในเมืองและชนบทจะได้เข็มแข็ง รวมถึงงานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รตยา จันทรเทียร คือหนึ่งในผู้ก่อตั้งสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม ได้สร้างผลงานเด่นมากมาย เช่น งานบูรณะหอไตรวัดระฆังโฆสิตาราม งานริเริ่มสร้างสวนจตุจักร และงานอนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์ อีกทั้งระหว่างดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ. 2530 – 2531 ได้ร่วมกับองค์กรพันธมิตรต่างๆ เพื่อคัดค้านและยับยั้งการสร้างเขื่อนน้ำโจนที่ทุ่งใหญ่นเรศวรจนเป็นผลสำเร็จ

หลังจากเหตุการณ์ที่ประเทศไทยสูญเสียคุณสืบ นาคะเสถียร นักวิชาการป่าไม้ผู้พิทักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่า รตยา จันทรเทียร จึงเข้ารับหน้าที่เป็นประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ความเข้มแข็งของรตยา จันทรเทียร ทำให้ได้รับฉายาจากผู้ที่รู้จักและชื่นชมว่า “หญิงเหล็กแห่งวงการอนุรักษ์” หรือ “นางสิงห์เฝ้าป่า” รตยา จัทนเทียร ได้ทำงานให้องค์กรแห่งนี้สืบเนื่องมาจวบปัจจุบันเป็นเวลากว่า 20 ปี ภายใต้แนวคิด “ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้ สัตว์ป่าก็อยู่ได้” พร้อมกันนี้ยังชูประเด็นให้ผู้คนในสังคมพึงตระหนักร่วมกันว่า “ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ ไม่มีชีวิต”

รตยา จันทรเทียร ให้ความเห็นว่า “แท้จริงเรื่องของคน ชุมชน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเรื่องที่ยึดโยงมีผลกระทบซึ่งกันและกัน ถ้าเรามุ่งหวังให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เราต้องให้ความสำคัญเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่ผ่านมา ต้องตระหนักเสมอว่าผืนป่าธรรมชาติ อันเป็นแหล่งผลิตน้ำชั่วชีวิตและชะลออุทกภัยได้ ทั้งนี้ ต้องมีองค์ประกอบที่เอื้อให้ผืนป่าสมบูรณ์ นั่นคือสัตว์ป่า ที่ต้องรักษาไว้ในผืนป่านั้นด้วย อยากให้ทุกคนระลึกเสมอว่า ทุกวันนี้ หากคนดำรงชีวิตอยู่ได้ ป่าก็ต้องอยู่ได้ สัตว์ป่าก็ต้องอยู่ได้เช่นกัน”

รตยา จันทรเทียร

ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผู้คลุกคลีร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติกับรตยา จันทรเทียร กล่าวว่า “ผมทำงานร่วมกับอาจารย์รตยาปีนี้เป็นปีที่แปด ท่านเป็นผู้นำที่ดี คอยจัดการความขัดแย้งระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ท่านใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่ทันสมัย ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำงานผ่านโลกออนไลน์ ท่านไม่เคยปฏิเสธที่จะเรียนรู้เทคโนโลยี เวลาเข้าป่า ท่านจะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่เคยเป็นภาระกับเรา และยังคอยดูแลคนอื่นอีกด้วย แปดปีที่แล้วเป็นอย่างไร วันนี้ท่านอยู่ 80 ปีแล้วก็ยังเป็นอย่างนั้น ยังคงแข็งแรงและทำงานได้เหมือนเดิม แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพร่างกาย ความคิด การนำเสนองาน ปัจจุบันนี้ ท่านยงคงใส่ใจและตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อผืนป่าอยู่เสมอ หาข้อมูล วิเคราะห์ ทำงานด้วยตัวเองมาตลอด คุณสมบัติหนึ่งที่ท่านถือปฏิบัติแล้วควรนำมาเป็นตัวอย่างก็คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความสุภาพเรียบร้อย และที่สำคัญ ท่านมีความทุ่มเท อุทิศตนให้ประโยชน์แก่สังคม นึกถึงคนอื่นอยู่ตลอดเวลา สิ่งนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ควรยกย่องท่านจริงๆ”

คุณรัศมี ไชยนันท์ รองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า “ในฐานะที่เคยมีอกาสร่วมงานและใกล้ชิดอาจารย์รตยา ท่านเป็นหัวหน้าที่ให้โอกาสลูกน้องเสมอ สอนงานเสมือนเราเป็นลูก ทุกคนที่ทำงานกับท่านจะเรียกท่านว่าแม่ บางคนก็เรียกว่าอาจารย์ ท่านเป้นคนจิตใจดีและทำงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมตั้งแต่รู้จักท่านมา ตอนท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ท่านเป็นผู้บุกเบิกและเป็นกำลังสำคัยในการสร้างความเข้มแข็งและเติบโตให้แก่การเคหะแห่งชาติ จนสามารถสร้างแฟลตให้คนจนเข้าอยู่อาศัยในชุมชนแอัดให้ครอบคลุมมิติต่างๆ ทั้งเรื่องสาธารณูปโภค การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสังคม ส่วนเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในจิตใจของท่านเสมอ ท่านเข้าใจลึกซึ้งในคุณค่าของธรรมชาติมาก ว่างจากงานราชการเมื่อไหร่ก็มาทำงานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติเสมอ ท่านมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ มุ่งมั่น ที่จะทุ่มเทพละกำลังเพื่อสังคม ดีใจที่มีหน่วยงานเห็นความสำคัญกับสิ่งที่ท่านทำเพื่อสังคม และยินดีอย่างยิ่งที่ท่านได้รับรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2554 เชื่อว่าทุกคนที่รู้จักท่านต้องรู้สึกยินดีและภูมิใจในตัวท่าน และควรนำแนวคิดที่ท่านปฏิบัติมาเป็นแนวทางในการทำงาน”

คุณทนงศักดิ์ วิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายปรับปรุงชุมชน สำนักงานเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า “อาจารย์รตยาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือสามารถครองใจพนักงานใต้บังคับบัญชาได้ทุกระดับ เพราะท่านจะเป็นคนที่ใส่ใจทุกความสุข ทุกความทุกข์ ท่านคอยดูแลกำลังใจและรับฟังความคิดเห็นพนักงาน ในเรื่องการทำงาน ท่านเป็นคนที่มองการณ์ไกล ที่สำคัญท่านเป้นนักวางกลยุทธ์ ทั้งเรื่องโครงการ การลงมือทำ สามารถทำโครงการที่ใหญ่ให้ประสบความสำเร็จได้ และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เรื่องการตรงต่อเวลา ท่านไม่เคยให้ใครรอ และผมรู้สึกยินดีที่ท่านได้รับรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ขอขอบคุณบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้เห็นประโยชน์ที่ท่านทำต่อสังคม และเป็นเกียรติที่ให้รางวัลนี้แก่ท่าน”

รตยา จันทรเทียร จึงเป็นผู้ที่อุทิศตนทั้งแรงกาย แรงใจ ช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตคนในสังคมอย่างยั่งยืน ทั้งผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเป้นนักอนุรักษ์ที่ช่วยให้ป่าไม้ สัตว์ป่า และผู้คนได้ดำรงชีวิตอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามวิถีธรรมชาติ จึงนับว่าท่านเป็นบุคคลที่ควรแก่การยกย่องและจดจำรำลึกถึงเป็นอย่างยิ่ง

ที่มา ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) รตยา จันทรเทียร ได้รับรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 8 ประจำปีพุทธศักราช 2554

 

 

รับข่าวสาร