• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ ตะโกนก้องจากพงไพร สืบ นาคะเสถียร

ตะโกนก้องจากพงไพร สืบ นาคะเสถียร

อีเมล พิมพ์ PDF
หนังสือ "ตะโกนก้องจากพงไพร" เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานและความคิดของคุณสืบ นาคะเสถียร ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 10 นับแต่การพิม์ครั้งแรกเมื่อวาระครบ 1 ปี เมื่อ 1 กันยายน 2534
ด้วยความที่เป็นผู้ที่ "รู้จริง" ในเรื่องสัตว์ป่า ผืนป่า และธรรมชาติ และด้วยความเป็นผู้ที่ตรงต่อสิ่งที่รู้ คุณสืบ นาคะเสถียร ข้าราชการกรมป่าไม้ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา แจ่มแจ้ง และยังคงทันสมัยอยู่เสมอ ปัญหาความต้องการใช้ประโยชน์จากผืนป่า สัตว์ป่า แม้จะเปลี่ยนไปจากยุคสัมปทานป่าไม้เมื่อสิบกว่าปีก่อน ในปัจจุบันปัญหานั้นก็ยังดำรงอยู่ เป็นต้นว่า มีความต้องการนำบ้านของสัตว์ป่ามาเป็นแหล่งดึงดูดเม็ดเงินจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจะก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำผ่านป่าอนุรักษ์ การค้าสัตว์ป่าในรูปแบบแอบแฝง ตลอดจนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่เป็นผลพวงมาจากอุทกภัยเมื่อปี 2553 ในรูปแบบโครงการสร้างเขื่อน หรืออ่างเก็บน้ำในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อย่างกรณีเขื่อนแม่วงก์
ในหนังสือเล่มนี้ ท่านจะได้พบเหตุผลว่า ทำไมจึงควรไขน้ำออกจากพรุโต๊ะแดง ทำไมทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง จึงควรเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก แบะการช่วยเหลือสัตว์ป่าตกค้างที่เขื่อนเชี่ยวหลานให้บทเรียนอย่างไร
ขอยกคำพูดของคุณสืบ ที่ให้สัมภาษณ์นิตยสาร "สารคดี" ตอนหนึ่งว่าไว้ที่นี้
"ที่จริงแล้วคำว่า conservationหรือการอนุรักษ์ คือการรักษาโดยไม่ทำให้มันเปลี่ยนสภาพ แต่ก็มีคำจำกัดความในอีกความหมายว่า การอนุรักษ์คือการรักษาและนำมาใช้บางส่วน แต่การใช้ประโยชน์นั้น ตัวมันเองจะต้องคงอยู่ด้วย เราต้องรู้ว่ามีต้นทุนอยู่เท่าไหร่ แล้วมันงอกเงยเท่าไหร่ เราก็ใช้ส่วนที่งอกเงยนั้น นั่นคือเราต้อง 'รู้จักใช้ประโยชน์' และ 'ฉลาดใช้' แต่ก็มีคนเอาความหมายนี้ไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง คือใช้ทรัพยากรโดยไม่มองถึงคุณค่าในแง่อื่นมากไปกว่าคุณค่าทางเศรษฐกิจ เรามองแต่ว่าทำอย่างไรถึงจะเอาทรัพยากรนั้นมาใช้ให้ได้มากที่สุด"
"สิ่งที่ผมมักพูดอยู่เสมอก็คือ ป่าเราเก็บไว้เฉยๆ ก็เป็นการอนุรักษ์ที่เราได้ประโยชน์โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปตัดมาใช้ ต้นไม้ให้น้ำให้อากาศ ให้น้ำนี่เป็นการใช้ใช่ไหม ใช้โดยที่เราไม่ต้องตัดส่วนของมันออกไปใช้"
เมื่อท่านอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว ท่านจะได้คำตอบว่า ทำไมคุณสืบ นาคะเสถียร จึงยังอยู่ในความทรงจำของหลายๆ คน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้หลายต่อหลายคนทำงานเพื่อสืบสานเจตนาของ "สืบ"ฃ
"สืบ นาคะเสถียร" ผู้รักป่า สัตว์ป่า และธรรมชาติ ด้วยกาย วาจา ใจ
เสมือนคำนำ หนังสือ ตะโกนก้องจากพงไพร รตยา จันทรเทียร (อดีต)ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กรกฎาคม 2558
"การจากไปของท่าน... "หัวหน้าสืบ นาคะเสถียร" ชื่อนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นดั่งสัญลักษณ์ว่า เป็นการเสียสละตนเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม... การอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้ได้มาซึ่งผืนป่า สัตว์ป่า และระบบนิเวศ เพื่อประชาชนคนไทยทุกคน..."
หนังสือตะโกนก้องจากพงไพร ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์ วางจำหน่ายที่ร้านนายอินทร์และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ สั่งซื้อทางโทรศัพท์ ที่ 02-423-9996
ตะโกนก้องจากพงไพรหนังสือ "ตะโกนก้องจากพงไพร" เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานและความคิดของคุณสืบ นาคะเสถียร ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 10 นับแต่การพิม์ครั้งแรกเมื่อวาระครบ 1 ปี เมื่อ 1 กันยายน 2534

ด้วยความที่เป็นผู้ที่ "รู้จริง" ในเรื่องสัตว์ป่า ผืนป่า และธรรมชาติ และด้วยความเป็นผู้ที่ตรงต่อสิ่งที่รู้ คุณสืบ นาคะเสถียร ข้าราชการกรมป่าไม้ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา แจ่มแจ้ง และยังคงทันสมัยอยู่เสมอ ปัญหาความต้องการใช้ประโยชน์จากผืนป่า สัตว์ป่า แม้จะเปลี่ยนไปจากยุคสัมปทานป่าไม้เมื่อสิบกว่าปีก่อน ในปัจจุบันปัญหานั้นก็ยังดำรงอยู่ เป็นต้นว่า มีความต้องการนำบ้านของสัตว์ป่ามาเป็นแหล่งดึงดูดเม็ดเงินจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจะก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำผ่านป่าอนุรักษ์ การค้าสัตว์ป่าในรูปแบบแอบแฝง ตลอดจนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่เป็นผลพวงมาจากอุทกภัยเมื่อปี 2553 ในรูปแบบโครงการสร้างเขื่อน หรืออ่างเก็บน้ำในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อย่างกรณีเขื่อนแม่วงก์

ในหนังสือเล่มนี้ ท่านจะได้พบเหตุผลว่า ทำไมจึงควรไขน้ำออกจากพรุโต๊ะแดง ทำไมทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง จึงควรเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก แบะการช่วยเหลือสัตว์ป่าตกค้างที่เขื่อนเชี่ยวหลานให้บทเรียนอย่างไร

ขอยกคำพูดของคุณสืบ ที่ให้สัมภาษณ์นิตยสาร "สารคดี" ตอนหนึ่งว่าไว้ที่นี้

"ที่จริงแล้วคำว่า conservationหรือการอนุรักษ์ คือการรักษาโดยไม่ทำให้มันเปลี่ยนสภาพ แต่ก็มีคำจำกัดความในอีกความหมายว่า การอนุรักษ์คือการรักษาและนำมาใช้บางส่วน แต่การใช้ประโยชน์นั้น ตัวมันเองจะต้องคงอยู่ด้วย เราต้องรู้ว่ามีต้นทุนอยู่เท่าไหร่ แล้วมันงอกเงยเท่าไหร่ เราก็ใช้ส่วนที่งอกเงยนั้น นั่นคือเราต้อง 'รู้จักใช้ประโยชน์' และ 'ฉลาดใช้' แต่ก็มีคนเอาความหมายนี้ไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง คือใช้ทรัพยากรโดยไม่มองถึงคุณค่าในแง่อื่นมากไปกว่าคุณค่าทางเศรษฐกิจ เรามองแต่ว่าทำอย่างไรถึงจะเอาทรัพยากรนั้นมาใช้ให้ได้มากที่สุด"

"สิ่งที่ผมมักพูดอยู่เสมอก็คือ ป่าเราเก็บไว้เฉยๆ ก็เป็นการอนุรักษ์ที่เราได้ประโยชน์โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปตัดมาใช้ ต้นไม้ให้น้ำให้อากาศ ให้น้ำนี่เป็นการใช้ใช่ไหม ใช้โดยที่เราไม่ต้องตัดส่วนของมันออกไปใช้"

เมื่อท่านอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว ท่านจะได้คำตอบว่า ทำไมคุณสืบ นาคะเสถียร จึงยังอยู่ในความทรงจำของหลายๆ คน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้หลายต่อหลายคนทำงานเพื่อสืบสานเจตนาของ "สืบ"

"สืบ นาคะเสถียร" ผู้รักป่า สัตว์ป่า และธรรมชาติ ด้วยกาย วาจา ใจ
เสมือนคำนำ หนังสือ ตะโกนก้องจากพงไพร รตยา จันทรเทียร (อดีต)ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กรกฎาคม 2558

สืบ นาคะเสถียร

"การจากไปของท่าน... "หัวหน้าสืบ นาคะเสถียร" ชื่อนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นดั่งสัญลักษณ์ว่า เป็นการเสียสละตนเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม... การอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้ได้มาซึ่งผืนป่า สัตว์ป่า และระบบนิเวศ เพื่อประชาชนคนไทยทุกคน..." คำนิยม โดย เจษฎาภรณ์ ผลดี

หนังสือตะโกนก้องจากพงไพร ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์ วางจำหน่ายที่ร้านนายอินทร์และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ สั่งซื้อทางโทรศัพท์ ที่ 02-423-9996

ตะโกนก้องจากพงไพร
ตะโกนก้องจากพงไพร
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง