• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : ปฏิรูปพลังงาน... ทิศทางประเทศไทย

ธรรมชาติมาหานคร : ปฏิรูปพลังงาน... ทิศทางประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF
ผมเรียนวิชาธรณีวิทยามาเมื่อเกือบ 30 ปีที่่แล้ว ทรัพยากรทางธรณีที่สำคัญในเรื่องพลังงาน อาทิเช่น ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ พวกเราถูกสอนมาว่า หากเจอที่ไหนต้องขุดขึ้นมาใช้ก่อนในยุคของเรา เพราะว่าในอนาคตมันอาจไม่มีค่า จึงต้องรีบเอามันขึ้นมาใช้
ถึงตอนนี้ก็ผ่านมา 30 ปีแล้วที่เราทำกันมาอย่างนั้น อาจารย์เดชรัตน์ สุขกำเนิด (ผุ้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์พลังงาน) บอกว่า แม้ว่าพลังงานต่างๆ ยังมีอยู่ แต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของเปลือกโลก และในการที่เรานำมันขึ้นมาใช้ก็อาจจะทำให้โลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีในเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องโลกร้อน ซึ่งได้ส่งผลกระทบอยู่นานับประการ
แต่ที่สำคัญ คือเราใช้มันไปเยอะแล้วครับ ความเจริญรอบๆ ตัวเราไม่มีใครปฏิเสธได้ว่ามาจากคุณูปการของถ่านหิน ก๊าซ และก็น้ำมัน ที่กระตุ้นทุกอย่างให้เกิดความเจริญ ความสะดวกสบายอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้
แต่ว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ วันนี้ก็คงไม่ต้องมาพูดว่า ภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบอย่างไร แล้วเกิดจากอะไร มันก็น่าจะถึงเวลาแล้วครับที่อาจารย์เดชรัตน์ใช้คำว่า กระบวนการผลิตหรือสายพานการผลิตที่ก่อนจะเป็นยุคของน้ำมัน ถ่านหิน หรือว่าก๊าซ มันก็มาจากฟืน จากน้ำมันยาง จากพลังงานที่เราเห็นๆ กันอยู่ ก็ต้องเปลี่ยนจากที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ไปเป็นพลังงานจากสิ่งที่เราเห็นๆ มันอยู่ หยิบแสงแดด สายลมเข้ามาใช้ ก๊าซชีวภาพ หรือพลังงานทางเลือกอื่นๆ เพื่อที่จะให้โลกของเราได้ปรับตัว และทำให้เราอาศัยอยู่ในโลกได้
แต่ที่สำคัญคงไม่ใช่เหตุผลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว ไม่ใช่เรื่องการลดก๊าซเพื่อรักษาโลกอย่างเดียว แต่ในแง่เศรษฐศาสตร์ เราจะเป็นผู้นำเข้าสายพานการผลิตที่นำเข้าวัตถุดิบเพื่อมาทำพลังงานอย่างก๊าซ น้ำมัน หรือแม้แต่ถ่านหิน เป็นวงสายพานการผลิตที่ไม่มีการหมุึนเวียนแล้วนำไปสู่การขาดดุล ดังนั้นทางเศรษฐกิจ ถ้าเรายังต้องพึ่งพลังงานที่ต้องใช้จากภายนอกก็จะไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมอีกต่อไปแล้ว
การปรับตัวใหญ่ก็คือ เราจะเป็นผู้ซื้อพลังงานทางเลือกหรือเราจะเป็นผู้ผลิตพลังงานทางเลือก เราจะเป็นผู้นำในทางนี้ ซึ่งตอนนี้เป็นโอกาสใหญ่ที่หากวิสัยทัศน์เป็นของประชาชน ประชาชนคิดว่าจะยอมรับพลังงานตัวนี้หรือไม่ จะเริ่มนำมันมาใช้หรือเปล่า ผู้ผลิตพลังงานจะเปิดโอกาสในการสร้างพลังงานทางเลือกหรือไปร่วมทุนกับผู้ผลิตพลังงานทางเลือก หรือคิดเทคโนโลยีขึ้นมา หรือว่าผู้ผลิตรายใหม่ๆ ใครจะเข้ามาร่วมในเวทีพลังงานทางเลือกเพื่อที่จะเปลี่ยนสวิทช์โลกของเราไปสู่ยุคใหม่ ยุคของการใช้พลังงานแบบใหม่
ที่สำคัญ ภาครัฐ นโยบาย รัฐบาลไหวตัวทันหรือยัง กระทรวงพลังงาน กับรัฐบาล และคณะกรรมการกำกับดูแลเรื่องพวกนี้ที่จะต้องเปลี่ยนวิธีคิดที่เข้ามาสู่ยุคใหม่ และเราต้องเปลี่ยนไปพร้อมๆ กับโลก ซึ่งถ้าเราเปลี่ยนช้าก็คงเหมือนเดิม 30-40 ปีมาแล้ว เราก็เป็นผู้นำเข้าพลังงาน แม้จะเป็นพลังงานถ่านหินหรือน้ำมัน เราจะรอให้เราเป็นผู้นำเข้าพลังงานทางเลือก หรือว่าเราจะเป็นผู้ผลิตพลังงานทางเลือก
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ปฏิรูปพลังงาน... ทิศทางประเทศไทย
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
ศศิน เฉลิมลาภผมเรียนวิชาธรณีวิทยามาเมื่อเกือบ 30 ปีที่่แล้ว ทรัพยากรทางธรณีที่สำคัญในเรื่องพลังงาน อาทิเช่น ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ พวกเราถูกสอนมาว่า หากเจอที่ไหนต้องขุดขึ้นมาใช้ก่อนในยุคของเรา เพราะว่าในอนาคตมันอาจไม่มีค่า จึงต้องรีบเอามันขึ้นมาใช้

ถึงตอนนี้ก็ผ่านมา 30 ปีแล้วที่เราทำกันมาอย่างนั้น อาจารย์เดชรัตน์ สุขกำเนิด (ผุ้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์พลังงาน) บอกว่า แม้ว่าพลังงานต่างๆ ยังมีอยู่ แต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของเปลือกโลก และในการที่เรานำมันขึ้นมาใช้ก็อาจจะทำให้โลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีในเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องโลกร้อน ซึ่งได้ส่งผลกระทบอยู่นานับประการ

แต่ที่สำคัญ คือเราใช้มันไปเยอะแล้วครับ ความเจริญรอบๆ ตัวเราไม่มีใครปฏิเสธได้ว่ามาจากคุณูปการของถ่านหิน ก๊าซ และก็น้ำมัน ที่กระตุ้นทุกอย่างให้เกิดความเจริญ ความสะดวกสบายอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้

แต่ว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ วันนี้ก็คงไม่ต้องมาพูดว่า ภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบอย่างไร แล้วเกิดจากอะไร มันก็น่าจะถึงเวลาแล้วครับที่อาจารย์เดชรัตน์ใช้คำว่า กระบวนการผลิตหรือสายพานการผลิตที่ก่อนจะเป็นยุคของน้ำมัน ถ่านหิน หรือว่าก๊าซ มันก็มาจากฟืน จากน้ำมันยาง จากพลังงานที่เราเห็นๆ กันอยู่ ก็ต้องเปลี่ยนจากที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ไปเป็นพลังงานจากสิ่งที่เราเห็นๆ มันอยู่ หยิบแสงแดด สายลมเข้ามาใช้ ก๊าซชีวภาพ หรือพลังงานทางเลือกอื่นๆ เพื่อที่จะให้โลกของเราได้ปรับตัว และทำให้เราอาศัยอยู่ในโลกได้

แต่ที่สำคัญคงไม่ใช่เหตุผลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว ไม่ใช่เรื่องการลดก๊าซเพื่อรักษาโลกอย่างเดียว แต่ในแง่เศรษฐศาสตร์ เราจะเป็นผู้นำเข้าสายพานการผลิตที่นำเข้าวัตถุดิบเพื่อมาทำพลังงานอย่างก๊าซ น้ำมัน หรือแม้แต่ถ่านหิน เป็นวงสายพานการผลิตที่ไม่มีการหมุึนเวียนแล้วนำไปสู่การขาดดุล ดังนั้นทางเศรษฐกิจ ถ้าเรายังต้องพึ่งพลังงานที่ต้องใช้จากภายนอกก็จะไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมอีกต่อไปแล้ว

การปรับตัวใหญ่ก็คือ เราจะเป็นผู้ซื้อพลังงานทางเลือกหรือเราจะเป็นผู้ผลิตพลังงานทางเลือก เราจะเป็นผู้นำในทางนี้ ซึ่งตอนนี้เป็นโอกาสใหญ่ที่หากวิสัยทัศน์เป็นของประชาชน ประชาชนคิดว่าจะยอมรับพลังงานตัวนี้หรือไม่ จะเริ่มนำมันมาใช้หรือเปล่า ผู้ผลิตพลังงานจะเปิดโอกาสในการสร้างพลังงานทางเลือกหรือไปร่วมทุนกับผู้ผลิตพลังงานทางเลือก หรือคิดเทคโนโลยีขึ้นมา หรือว่าผู้ผลิตรายใหม่ๆ ใครจะเข้ามาร่วมในเวทีพลังงานทางเลือกเพื่อที่จะเปลี่ยนสวิทช์โลกของเราไปสู่ยุคใหม่ ยุคของการใช้พลังงานแบบใหม่

ที่สำคัญ ภาครัฐ นโยบาย รัฐบาลไหวตัวทันหรือยัง กระทรวงพลังงาน กับรัฐบาล และคณะกรรมการกำกับดูแลเรื่องพวกนี้ที่จะต้องเปลี่ยนวิธีคิดที่เข้ามาสู่ยุคใหม่ และเราต้องเปลี่ยนไปพร้อมๆ กับโลก ซึ่งถ้าเราเปลี่ยนช้าก็คงเหมือนเดิม 30-40 ปีมาแล้ว เราก็เป็นผู้นำเข้าพลังงาน แม้จะเป็นพลังงานถ่านหินหรือน้ำมัน เราจะรอให้เราเป็นผู้นำเข้าพลังงานทางเลือก หรือว่าเราจะเป็นผู้ผลิตพลังงานทางเลือก

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ปฏิรูปพลังงาน... ทิศทางประเทศไทย
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
 

รับข่าวสาร