• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก วีดีโอ คลิปกิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร [VIDEO] ปัญหาพื้นที่ป่าในไทย..ปัญหาที่แก้ยังไม่ตก

[VIDEO] ปัญหาพื้นที่ป่าในไทย..ปัญหาที่แก้ยังไม่ตก

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับเชิญไปร่วมรายการ Wisdom Talk ในตอน “ปัญหาพื้นที่ป่าในไทย..ปัญหาที่แก้ยังไม่ตก” กับการตอบข้อซักถามเรื่องสถานการณ์ป่าไม้ในประเทศไทยที่กำลังเผชิญอยู่ ว่ามีปัญหาอะไร และจะแก้ไขอย่างไร ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2558


ศศิน เฉลิมลาภ : ถ้ามองตามความเป็นจริงโอกาสที่เราจะมีป่าเพิ่มขึ้นคงเป็นไปไม่ได้ ต่อให้ไปทวงคืนผืนป่ามาอย่างไร อีก 10 ปี ข้างหน้า ผมก็ยังบอกว่าจะมีป่าแค่ 30% อาจจะเพิ่มขึ้นอย่างมากก็ 33% หรืออาจลดลงไปเหลือ 29% มันก็เหลืออยู่เท่านี้ และคนก็ไปอยู่กันเต็มจนหมดแล้ว จะเอาที่ที่ไหนให้คนอยู่ จะเอาที่ที่ไหนมาเป็นป่า แต่ถ้ามีการปรับเปลี่ยนนโยบายจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง อันนี้อาจมีโอกาส เพราะทุกคนจะช่วยกันทำ โดยมีนโยบายจากรัฐลงมาเหมือนอย่างที่ส่งเสริมเขาปลูกยางหรือปลูกปาล์มพรึ่บเดียวก็ทำกันทั้งประเทศ ก็ต้องทำเหมือนกัน แล้วเราจะได้พื้นที่ที่เสมือนป่า แต่ไม่มีสัตว์ป่านะ สัตว์ป่าก็อยู่ในพื้นที่ 30% เดิม แต่ว่าพื้นที่ที่ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์และปรับปรุงขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งต้นน้ำ เป็นแหล่งชะลอน้ำจากภูเขา พวกนี้สามารถทำได้ สวนป่าก็เหมือนกัน ทำอย่างไรประเทศไทยจึงจะมีไม้ใช้ ก็ต้องแก้ไขกฎหมายบางตัว ให้เป็นป่าเศรษฐกิจเพื่อที่จะใช้ไม้ได้ ส่งเสริมและปลดล็อคเรื่องบางเรื่องแล้วมันจะช่วยให้เรามีพื้นที่ที่เสมือนป่า แต่ไม่ได้เป็นป่าอนุรักษ์ ซึ่งทำได้ไม่ยากถ้ารัฐบาลเอาจริงและมอบให้กรมป่าไม้ดำเนินการ แต่ว่าประเภทที่จะไปทวงคืนเพื่อให้ป่าพรึ่บขึ้นทีเดียวอีก 10 ปี ยังไงก็จะมีป่าแค่ 30%

รับชม รายการ Wisdom Talk : ปัญหาพื้นที่ป่าในไทย..ปัญหาที่แก้ยังไม่ตก โดย ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง