• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : คนจับปลา ประมงรักษ์ทะเลสู่ผู้บริโภค

ธรรมชาติมาหานคร : คนจับปลา ประมงรักษ์ทะเลสู่ผู้บริโภค

อีเมล พิมพ์ PDF
อาหารที่คุ้นตาของคนในเมือง ในรูปลักษณ์ที่สวยงาม ที่ตกแต่งหน้าตาหน้ากิน น่าจะเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่คนเราเข้าถึงได้ ถ้าลงไปเที่ยวทางภาคใต้ หรือผ่านมาแถวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลองไปแวะที่ร้านคนจับปลา เพื่อที่จะมาลองดูว่าอาหารที่เราเห็นหน้าตาเหมือนๆ กันไม่ว่าในร้านอาหารไหน จริงๆ แล้วที่มามันเป็นอย่างไร
ที่มาตั้งแต่ทะเลของเรา คนที่ไปจับปลาขึ้นมา วิธีการจับปลา ตลอดจนกระบวนการที่เอาปลามาถึงผู้บริโภคนั้นไม่เหมือนกัน มันน่าจะส่งผลถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรืออาหารที่เข้ามาอยู่ในจาน ที่เราจะต้องกินเข้าไป
เรื่องนี้เป็นเรื่องรสนิยม หรือความห่วงใยต่อสุขภาพ หรือขยายวงไปมากกว่านั้น สิ่งที่เราจะกินเข้าไปมันทำลายโลก ทำลายทะเล หรือทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่้ ขยายความคิดไปมากกว่านั้นทำอย่างไรที่จะให้การบริโภคของเราก้าวไปถึงขั้นที่ว่าจะหนุนเสริมกระบวนการอนุรักษ์หรือหนุนเสริมกระบวนการทำงานของพี่น้องที่กำลังช่วยกันคิดว่าจะรักษาความยั่งยืนให้กับทะเลไทยจนไปถึงลูกหลานของเราอย่างไร
มื้อต่อไปของคุณ ลองดูนะครับว่าอาหารเบื้องหน้าของคุณ ส่งผลอะไรกับ ชีวิต ชุมชน ทะเล ป่าเขา โลก และก็อนาคต
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน คนจับปลา ประมงรักษ์ทะเลสู่ผู้บริโภค
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
ศศิน เฉลิมลาภอาหารที่คุ้นตาของคนในเมือง ในรูปลักษณ์ที่สวยงาม ที่ตกแต่งหน้าตาหน้ากิน น่าจะเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่คนเราเข้าถึงได้ ถ้าลงไปเที่ยวทางภาคใต้ หรือผ่านมาแถวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลองไปแวะที่ร้านคนจับปลา เพื่อที่จะมาลองดูว่าอาหารที่เราเห็นหน้าตาเหมือนๆ กันไม่ว่าในร้านอาหารไหน จริงๆ แล้วที่มามันเป็นอย่างไร

ที่มาตั้งแต่ทะเลของเรา คนที่ไปจับปลาขึ้นมา วิธีการจับปลา ตลอดจนกระบวนการที่เอาปลามาถึงผู้บริโภคนั้นไม่เหมือนกัน มันน่าจะส่งผลถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรืออาหารที่เข้ามาอยู่ในจาน ที่เราจะต้องกินเข้าไป

เรื่องนี้เป็นเรื่องรสนิยม หรือความห่วงใยต่อสุขภาพ หรือขยายวงไปมากกว่านั้น สิ่งที่เราจะกินเข้าไปมันทำลายโลก ทำลายทะเล หรือทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่้ ขยายความคิดไปมากกว่านั้นทำอย่างไรที่จะให้การบริโภคของเราก้าวไปถึงขั้นที่ว่าจะหนุนเสริมกระบวนการอนุรักษ์หรือหนุนเสริมกระบวนการทำงานของพี่น้องที่กำลังช่วยกันคิดว่าจะรักษาความยั่งยืนให้กับทะเลไทยจนไปถึงลูกหลานของเราอย่างไร

ศศิน เฉลิมลาภ

มื้อต่อไปของคุณ ลองดูนะครับว่าอาหารเบื้องหน้าของคุณ ส่งผลอะไรกับ ชีวิต ชุมชน ทะเล ป่าเขา โลก และก็อนาคต

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน คนจับปลา ประมงรักษ์ทะเลสู่ผู้บริโภค
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
 

รับข่าวสาร