• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : การจัดการน้ำทางเลือก ตอน 2

ธรรมชาติมาหานคร : การจัดการน้ำทางเลือก ตอน 2

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภผมค่อนข้างแน่ใจว่าถ้าเราไม่สร้างเขื่อนแม่วงก์ เพื่อจะรักษาระบบนิเวศ ทรัพยากรสัตว์ป่าที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ไว้ เราจะมีวิธีช่วยเหลือประชาชนเรื่องน้ำท่วมและน้ำแล้งได้อย่างไร


ผมได้คุยกับนักวิศวกรรมด้านแหล่งน้ำและได้คำตอบว่า เขื่อนไม่ใช่คำตอบเดียว แต่การกระจายแหล่งน้ำขนาดเล็กไปให้ทั่วพื้นที่และสร้างอาคารบังคับน้ำในจุดที่สำคัญสำหรับกระจายแหล่งน้ำไปยังทุกพื้นที่ที่หน่วยงานรัฐต้องรับผิดชอบตลอดจนพื้นที่ที่ประชาชนต้องดูแลอย่างบ่อเก็บน้ำขนาดเล็กๆ ไว้ทั่วพื้นที่แล้วเราก็จะได้น้ำในปริมาณที่ใกล้เคียงกับเขื่อนแม่วงก์

การจัดการน้ำเรื่องน้ำท่วมก็เช่นกัน เราพบศักยภาพของพื้นที่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมว่าจริงๆ แล้วเป็นพื้นที่นอกลุ่มน้ำด้วยซ้ำ และก็มีวิธีการระบายน้ำออกจากพื้นที่มากมาย แต่ปัญหาทั้งหมดทั้งเรื่องน้ำท่วมหรือน้ำแล้ง คือ การขาดองค์กรเข้ามาจัดการ

กรมชลประทานจะสร้างโครงการขนาดเล็กก็อาจไม่มีงบประมาณในการเวนคืนหรือเป็นค่าชดเชยและก็ไม่มีหน่วยงานที่จะเข้ามารับผิดชอบในการช่วยประกาศเขตชลประทานได้ ก็ไม่เข้ามาจัดการ หน่วยงานอย่างกรมทรัพยากรน้ำก็ไม่มีกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ไม่มีบุคคลากรที่จะเข้ามาช่วยชุมชนในท้องถิ่นเรื่องการจัดการ

ศศิน เฉลิมลาภ

ดังนั้นการจัดการน้ำทางเลือก นอกจากในเรื่องของสิ่งก่อสร้างที่ไม่น่าจะใช่ปัญหาแล้ว ปัญหาใหญ่คือการขาดการจัดการของคนของชุมชนของรัฐที่จะเข้ามาช่วย

ปัญหาใหญ่จริงๆ ก็คือวิสัยทัศน์ วิธีคิด ทั้งที่มีศักยภาพต่างๆ อยู่ในพื้นที่มากมายแล้วไม่ทำ แต่ไปรอโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งคิดว่าอาจจะบริหารจัดการง่าย แต่อาจมีเรื่องผลประโยชน์และไม่ได้มีวิธีคิดเรื่องระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม

ถ้าพื้นที่รับประโยชน์โครงการเขื่อนแม่วงก์ คือพื้นที่อำเภอแม่วงก์ ลาดยาว ลงมาถึงสว่างอารมณ์ สามารถที่จะพัฒนาการจัดการน้ำทางเลือกได้ ผมคิดว่านี่จะเป็นเครื่องมือใหญ่ในการพัฒนาประเทศไทยในพื้นที่ที่ต้องการน้ำ แต่ติดปัญหาผลกระทบต่อชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม ติดปัญหาทางเทคนิคเรื่องแผ่นดินไหว หรือเรื่องทางธรณีวิทยา หรือเรื่องอื่นใด เราก็จะมีอาวุธใหม่ ที่จะทำให้รัฐบาลสามารถเสนอการจัดการน้ำทางเลือกให้กับพื้นที่ที่ต้องการน้ำแต่สร้างเขื่อนไม่ได้

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน การจัดการน้ำทางเลือก ตอน 2
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง