• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ รางวัล นักอนุรักษ์ สืบ นาคะเสถียร ปี 2558

รางวัล นักอนุรักษ์ สืบ นาคะเสถียร ปี 2558

อีเมล พิมพ์ PDF
ในวาระครบรอบ 25 ปี สืบ นาคะเสถียร 1 กันยายน 2558 ได้จัดกิจกรรมรำลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร ขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2558 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมในปีนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้จัดให้มีกิจกรรมมอบรางวัลนักอนุรักษ์ สืบ นาคะเสถียร แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ ปกป้องรักษาผืนป่าอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ในวันที่ 5 กันยายน 2558 โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้มอบรางวัลดังกล่าวให้แก่
1. นายสมโภชน์ มณีรัตน์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
2. นายสมปอง ทองสีเข้ม หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก
3. นางสาววีรยา โอชะกุล หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีความเห็นว่า บุคลากรทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในฐานะหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังในการดูแลรักษาผืนป่าและสัตว์ป่า ตลอดจนการดูแลสวัสดิภาพสวัสดิการผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่การทำหน้าที่หน้าที่ในฐานะหัวหน้า จึงได้มอบรางวัลนักอนุรักษ์ สืบ นาคะเสถียร แก่ บุคลากรทั้ง 3 ท่าน ณ วาระนี้
รางวัล นักอนุรักษ์ สืบ นาคะเสถียร : วีรยา โอชะกุล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก
วีรยา โอชะกุล เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ในช่วงปลายปี 2551 ก่อนหน้านี้ วีรยา โอชะกุล รับตำแหน่งในฐานะผู้ช่วย และขยับขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในภายหลัง
วันวานก่อนเข้ามาทำงานในพื้นที่ทุ่งใหญ่นเรศวร วีรยา โอชะกุล เคยทำงานที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิจิตร เป็นหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าที่หน่วยทุ่งแฝก และหน่วยซับฟ้าผ่า ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และย้ายไปเป็นหัวหน้าชุดปราบปรามที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทอง จังหวัดพิษณุโลก
ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทอง วีรยา โอชะกุล ถูกตั้งค่าหัวจากชาวบ้าน เพราะความเป็นข้าราชการตงฉิน ใครทำผิดก็ต้องว่าตามความผิด ใครทำลายป่าก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย แม้จะมีค่าหัวแต่ด้วยหน้าที่และสำนึกที่ต้องการรักษาป่า ทำให้ วีรยา โอชะกุล ไม่ย่อท้อต่อเหตุและปัจจัยที่เกิดแต่ยังคงทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถต่อไป
ต่อมา วีรยา โอชะกุล ย้ายไปประจำที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่นี่ วีรยา โอชะกุล ยังต้องพบกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นที่คอยเข้ามาบั่นทอนหน้าที่การทำงานเหมือนเช่นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทอง วีรยา โอชะกุลถูกย้ายไปเป็นหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาทิพย์ จังหวัดร้อยเอ็ด และย้ายไปอยู่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก และมาทำงานที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจนถึงปัจจุบัน
ตลอดระยะเวลาการทำงาน วีรยา โอชะกุล ได้เผชิญเรื่องราวที่บั่นทอนเรี่ยวแรงในการทำงานมากมาย ทั้งจากการทำงานอย่างถูกต้องแต่กลับถูกอิทธิพลที่อยู่เหนือกฎหมายเข้าเล่นงาน หรือแม้กระทั่งความที่เป็นหญิงจึงถูกปรามาสจากผู้ร่วมงานว่าคงไม่สามารถทำหน้าที่ได้เทียบเท่าเพศชาย แต่กระนั้น วีรยา โอชะกุล ได้พิสูจน์แล้วว่าตลอดระยะการทำงานที่ผ่านมา แม้จะมีปัญหาใดๆ เข้ามารุมเร้า แต่ไม่ทำให้ วีรยา โอชะกุล ย่อท้อ ตรงกันข้ามกลับมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดจนเป็นที่ยอมรับของบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนสาธารณะชนที่ได้เห็น ดังที่ชื่อ วีรยา โอชะกุล มักปรากฏอยู่บนสื่อต่างๆ มากมาย
รางวัล นักอนุรักษ์ สืบ นาคะเสถียร : สมปอง ทองสีเข้ม หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก
สมปอง ทองสีเข้ม ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก ตั้งแต่ปี 2548
ตลอดระยะเวลา ที่สมปอง ทองสีเข้ม ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก มีผลงานการดูแลรักษาป่าและสัตว์ป่าอย่างเป็นรูปธรรม จากเดิมที่เจ้าหน้าที่ประจำอยู่เพียงแต่สำนักงาน เมื่อสมปอง ทองสีเข้ม เข้ามารับหน้าที่ได้ผลักดันให้เกิดการกระจายเจ้าหน้าที่ให้ลงไปทำงานในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
ในการทำงานตลอดระยะเวลา 10 ที่ผ่านมา สมปอง ทองสีเข้ม เน้นหนักในเรื่องการปราบปรามและงานป้องกัน เป็น 2 ประเด็นหลัก ในการปราบปราม สมปอง ทองสีเข้ม มีความสามารถในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ขณะเดียวกันก็ได้ยึดหลักคุณธรรมเข้ามาประกอบควบคู่ ทำให้การดูแลพื้นที่ภายใต้กรอบกฎหมายของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก ไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป ทำให้ชุมชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการทำงานกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี
ขณะที่งานด้านการป้องปราม ซึ่งเป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นลม สมปอง ทองสีเข้ม ได้วางระบบงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ หรือ Smart Patrol ซึ่งถือเป็นเขตรักษาพันธุ์ลำดับแรกๆ ของไทยที่นำระบบดังกล่าวมาใช้ ผลของการทำงาน ทำให้เกิดข้อมูลในการบริหารจัดการที่ชัดเจน อาทิ สัตว์ป่ามีปริมาณเพิ่มขึ้น และสามารถป้องปรามภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ให้ลดน้อยลงได้
ต้นปี 2553 เกิดเหตุ มีพรานเข้ามาล่าเสือโคร่ง ในพื้นที่รอยต่อทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง ในครั้งนั้น สมปอง ทองสีเข้ม ได้จัดทีมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ร่วมกับกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ออกลาดตระเวน กระทั่งจับกุมผู้กระทำความผิดได้ในปีถัดมา จากเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดผลสำเร็จได้ด้วยการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นผลของการทำงานอย่างเป็นระบบที่มีการเก็บข้อมูลในการลาดตระเวนทุกครั้ง
นอกจากนี้ สมปอง ทองสีเข้ม ยังให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างมีส่วนร่วมที่ดึงชุมชนเข้ามาร่วมทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังให้ความสำคัญกับการดูแลเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการหาแหล่งทุนมาช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิภาพสวัสดิการบางส่วนให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ดังเช่นเจตนารมณ์ของ สืบ นาคะเสถียร
รางวัล นักอนุรักษ์ สืบ นาคะเสถียร : สมโภชน์ มณีรัตน์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ก่อน สมโภชน์ มณีรัตน์ จะเข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เคยรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ในสมัยที่ วีรวัธน์ ธีรประสาธน์ เพื่อนสนิทของ สืบ นาคะเสถียร ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้า และยังไม่ได้มีการแยกพื้นที่บริหารจัดการเป็นฝั่งตะวันตกและตะวันออกดังเช่นปัจจุบัน
เวลานั้น สมโภชน์ มณีรัตน์ ได้ช่วยงาน วีรวัธน์ ธีรประสาธน์ ในการสำรวจพื้นที่ และทำข้อมูลวิชาการพื้นที่เป็นหลัก กระทั่งภายหลังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรได้แบ่งการบริหารจัดการเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก สมโภชน์ มณีรัตน์ จึงได้เข้ารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปาทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกเป็นคนแรกในปี 2534
ขณะดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก สมโภชน์ มณีรัตน์ ได้วางรากฐานการบริหารจัดการต่างๆ ให้กับพื้นที่ ตลอดจนการสร้างแบบแผนการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในพื้นที่จะมีกรเปลี่ยนแปลงในระดับหัวหน้า แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้
หลังจากนั้น สมโภชน์ มณีรัตน์ ย้ายเข้าไปประจำที่ สำนักสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนงานนวัตกรรมพื้นที่คุ้มครอง และเข้ามาดำรงตำแน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน
ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สมโภชน์ มณีรัตน์ มีส่วนสำคัญในการผลักดันเรื่องงานวิจัย จนทำให้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เปรียบเสมือนห้องเรียนของนักวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า โดยมีผลงานวิจัย เรื่อง เสือโคร่ง ของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เป็ฌนผลงานเด่น และเป็นที่ยอมรับในระดับโลก
นอกจากงานภายในพื้นที่อนุรักษ์ สมโภชน์ มณีรัตน์ ยังได้ทำงานเชิงรุกกับชุมชนรอบๆ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ในการเข้าไปทำความเข้าใจกับชุมชนถึงความสำคัญของมรดกโลก ส่งผลให้ภัยคุกคามโดยรอบพื้นที่ลดลง และยังได้แนวร่วมในการดูแลรักษาผืนป่าเพิ่มมากขึ้น
สืบ นาคะเสถียรในวาระครบรอบ 25 ปี สืบ นาคะเสถียร 1 กันยายน 2558 ได้จัดกิจกรรมรำลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร ขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2558 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมในปีนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้จัดให้มีกิจกรรมมอบรางวัลนักอนุรักษ์ สืบ นาคะเสถียร แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ ปกป้องรักษาผืนป่าอย่างจริงจัง และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้มอบรางวัลดังกล่าวให้แก่

1. นายสมโภชน์ มณีรัตน์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
2. นายสมปอง ทองสีเข้ม หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก
3. นางสาววีรยา โอชะกุล หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีความเห็นว่า บุคลากรทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในฐานะหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังในการดูแลรักษาผืนป่าและสัตว์ป่า ตลอดจนการดูแลสวัสดิภาพสวัสดิการผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่การทำหน้าที่หน้าที่ในฐานะหัวหน้า จึงได้มอบรางวัลนักอนุรักษ์ สืบ นาคะเสถียร แก่ บุคลากรทั้ง 3 ท่าน ณ วาระนี้

นักอนุรักษ์ สืบ นาคะเสถียร

รางวัล นักอนุรักษ์ สืบ นาคะเสถียร : วีรยา โอชะกุล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก
วีรยา โอชะกุล เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ในช่วงปลายปี 2551 ก่อนหน้านี้ วีรยา โอชะกุล รับตำแหน่งในฐานะผู้ช่วย และขยับขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในภายหลัง

วันวานก่อนเข้ามาทำงานในพื้นที่ทุ่งใหญ่นเรศวร วีรยา โอชะกุล เคยทำงานที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิจิตร เป็นหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าที่หน่วยทุ่งแฝก และหน่วยซับฟ้าผ่า ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และย้ายไปเป็นหัวหน้าชุดปราบปรามที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทอง จังหวัดพิษณุโลก

วีรยา โอชะกุล

ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทอง วีรยา โอชะกุล ถูกตั้งค่าหัวจากชาวบ้าน เพราะความเป็นข้าราชการตงฉิน ใครทำผิดก็ต้องว่าตามความผิด ใครทำลายป่าก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย แม้จะมีค่าหัวแต่ด้วยหน้าที่และสำนึกที่ต้องการรักษาป่า ทำให้ วีรยา โอชะกุล ไม่ย่อท้อต่อเหตุและปัจจัยที่เกิดแต่ยังคงทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถต่อไป

ต่อมา วีรยา โอชะกุล ย้ายไปประจำที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่นี่ วีรยา โอชะกุล ยังต้องพบกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นที่คอยเข้ามาบั่นทอนหน้าที่การทำงานเหมือนเช่นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทอง วีรยา โอชะกุลถูกย้ายไปเป็นหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาทิพย์ จังหวัดร้อยเอ็ด และย้ายไปอยู่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก และมาทำงานที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจนถึงปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลาการทำงาน วีรยา โอชะกุล ได้เผชิญเรื่องราวที่บั่นทอนเรี่ยวแรงในการทำงานมากมาย ทั้งจากการทำงานอย่างถูกต้องแต่กลับถูกอิทธิพลที่อยู่เหนือกฎหมายเข้าเล่นงาน หรือแม้กระทั่งความที่เป็นหญิงจึงถูกปรามาสจากผู้ร่วมงานว่าคงไม่สามารถทำหน้าที่ได้เทียบเท่าเพศชาย แต่กระนั้น วีรยา โอชะกุล ได้พิสูจน์แล้วว่าตลอดระยะการทำงานที่ผ่านมา แม้จะมีปัญหาใดๆ เข้ามารุมเร้า แต่ไม่ทำให้ วีรยา โอชะกุล ย่อท้อ ตรงกันข้ามกลับมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดจนเป็นที่ยอมรับของบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนสาธารณะชนที่ได้เห็น ดังที่ชื่อ วีรยา โอชะกุล มักปรากฏอยู่บนสื่อต่างๆ มากมาย

วีรยา โอชะกุล

รางวัล นักอนุรักษ์ สืบ นาคะเสถียร : สมปอง ทองสีเข้ม หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก
สมปอง ทองสีเข้ม ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก ตั้งแต่ปี 2548

ตลอดระยะเวลา ที่สมปอง ทองสีเข้ม ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก มีผลงานการดูแลรักษาป่าและสัตว์ป่าอย่างเป็นรูปธรรม จากเดิมที่เจ้าหน้าที่ประจำอยู่เพียงแต่สำนักงาน เมื่อสมปอง ทองสีเข้ม เข้ามารับหน้าที่ได้ผลักดันให้เกิดการกระจายเจ้าหน้าที่ให้ลงไปทำงานในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

ในการทำงานตลอดระยะเวลา 10 ที่ผ่านมา สมปอง ทองสีเข้ม เน้นหนักในเรื่องการปราบปรามและงานป้องกัน เป็น 2 ประเด็นหลัก ในการปราบปราม สมปอง ทองสีเข้ม มีความสามารถในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ขณะเดียวกันก็ได้ยึดหลักคุณธรรมเข้ามาประกอบควบคู่ ทำให้การดูแลพื้นที่ภายใต้กรอบกฎหมายของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก ไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป ทำให้ชุมชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการทำงานกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

สมปอง ทองสีเข้ม

ขณะที่งานด้านการป้องปราม ซึ่งเป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นลม สมปอง ทองสีเข้ม ได้วางระบบงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ หรือ Smart Patrol ซึ่งถือเป็นเขตรักษาพันธุ์ลำดับแรกๆ ของไทยที่นำระบบดังกล่าวมาใช้ ผลของการทำงาน ทำให้เกิดข้อมูลในการบริหารจัดการที่ชัดเจน อาทิ สัตว์ป่ามีปริมาณเพิ่มขึ้น และสามารถป้องปรามภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ให้ลดน้อยลงได้

ต้นปี 2553 เกิดเหตุ มีพรานเข้ามาล่าเสือโคร่ง ในพื้นที่รอยต่อทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง ในครั้งนั้น สมปอง ทองสีเข้ม ได้จัดทีมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ร่วมกับกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ออกลาดตระเวน กระทั่งจับกุมผู้กระทำความผิดได้ในปีถัดมา จากเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดผลสำเร็จได้ด้วยการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นผลของการทำงานอย่างเป็นระบบที่มีการเก็บข้อมูลในการลาดตระเวนทุกครั้ง

นอกจากนี้ สมปอง ทองสีเข้ม ยังให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างมีส่วนร่วมที่ดึงชุมชนเข้ามาร่วมทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังให้ความสำคัญกับการดูแลเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการหาแหล่งทุนมาช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิภาพสวัสดิการบางส่วนให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ดังเช่นเจตนารมณ์ของ สืบ นาคะเสถียร

สมปอง ทองสีเข้ม

รางวัล นักอนุรักษ์ สืบ นาคะเสถียร : สมโภชน์ มณีรัตน์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ก่อน สมโภชน์ มณีรัตน์ จะเข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เคยรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ในสมัยที่ วีรวัธน์ ธีรประสาธน์ เพื่อนสนิทของ สืบ นาคะเสถียร ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้า และยังไม่ได้มีการแยกพื้นที่บริหารจัดการเป็นฝั่งตะวันตกและตะวันออกดังเช่นปัจจุบัน

เวลานั้น สมโภชน์ มณีรัตน์ ได้ช่วยงาน วีรวัธน์ ธีรประสาธน์ ในการสำรวจพื้นที่ และทำข้อมูลวิชาการพื้นที่เป็นหลัก กระทั่งภายหลังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรได้แบ่งการบริหารจัดการเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก สมโภชน์ มณีรัตน์ จึงได้เข้ารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปาทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกเป็นคนแรกในปี 2534

สมโภชน์ มณีรัตน์

ขณะดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก สมโภชน์ มณีรัตน์ ได้วางรากฐานการบริหารจัดการต่างๆ ให้กับพื้นที่ ตลอดจนการสร้างแบบแผนการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในพื้นที่จะมีกรเปลี่ยนแปลงในระดับหัวหน้า แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้

หลังจากนั้น สมโภชน์ มณีรัตน์ ย้ายเข้าไปประจำที่ สำนักสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนงานนวัตกรรมพื้นที่คุ้มครอง และเข้ามาดำรงตำแน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน

ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สมโภชน์ มณีรัตน์ มีส่วนสำคัญในการผลักดันเรื่องงานวิจัย จนทำให้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เปรียบเสมือนห้องเรียนของนักวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า โดยมีผลงานวิจัย เรื่อง เสือโคร่ง ของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เป็ฌนผลงานเด่น และเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

นอกจากงานภายในพื้นที่อนุรักษ์ สมโภชน์ มณีรัตน์ ยังได้ทำงานเชิงรุกกับชุมชนรอบๆ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ในการเข้าไปทำความเข้าใจกับชุมชนถึงความสำคัญของมรดกโลก ส่งผลให้ภัยคุกคามโดยรอบพื้นที่ลดลง และยังได้แนวร่วมในการดูแลรักษาผืนป่าเพิ่มมากขึ้น

สมโภชน์ มณีรัตน์
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง