• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก ดาวน์โหลด เอกสารวิชาการ E-BOOKS : รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย 2558

E-BOOKS : รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย 2558

อีเมล พิมพ์ PDF
ในวาระงานรำลึก สืบ นาคะเสถียร วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยทีมงานวิชาการ จะจัดทำข้อมูล "รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย" ออกมานำเสนอ เพื่อบอกเล่าสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยว่า ณ ขณะนี้ เรามีป่าเหลืออยู่เท่าไหร่ และในแต่ละปีมีสถานการณ์ใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอยู่
สำหรับ พ.ศ.2558 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้จัดรายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย โดยได้นำเสนอเรื่องราวผ่านเนื้อหาต่างๆ ดังต่อไปนี้
- รายงานสรุปตัวเลขป่าไม้ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 - 2557
- จำนวนปริมาณการเพิ่มขึ้นและลดลงของป่าไม้เป็นรายภาค
- ข่าวเด่นสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ กันยายน พ.ศ. 2557 จนถึง สิงหาคม พ.ศ. 2558
- แผนที่แสดงสถานกาณณ์คดีบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พ.ศ. 2557-2558
- เปรียบเทียบจำนวนพื้นที่ป่าไม้กับ 25 ลุ่มน้ำหลักในประเทศไทย
เนื้อหาทั้งหมดของรายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย ถูกผลิตออกมาในรูปแบบแผ่นพับขนาดใหญ่ สามารถขอรับได้ที่หน้างานรำลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
หรือสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf file ได้ที่ ebooks.in.th/SeubMag
ดาวน์โหลด สถานการณ์ป่าไม้ไทย ปี 2557
ดาวน์โหลด สถานการณ์ป่าไม้ไทย ปี 2556
สถนการณ์ป่าไม้ไทย 2558ในวาระงานรำลึก สืบ นาคะเสถียร วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยทีมงานวิชาการ จะจัดทำข้อมูล "รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย" ออกมานำเสนอ เพื่อบอกเล่าสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยว่า ณ ขณะนี้ เรามีป่าเหลืออยู่เท่าไหร่ และในแต่ละปีมีสถานการณ์ใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอยู่

สำหรับ พ.ศ.2558 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้จัดรายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย โดยได้นำเสนอเรื่องราวผ่านเนื้อหาต่างๆ ดังต่อไปนี้
- รายงานสรุปตัวเลขป่าไม้ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 - 2557
- จำนวนปริมาณการเพิ่มขึ้นและลดลงของป่าไม้เป็นรายภาค
- ข่าวเด่นสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ กันยายน พ.ศ. 2557 จนถึง สิงหาคม พ.ศ. 2558
- แผนที่แสดงสถานกาณณ์คดีบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พ.ศ. 2557-2558
- เปรียบเทียบจำนวนพื้นที่ป่าไม้กับ 25 ลุ่มน้ำหลักในประเทศไทย

เนื้อหาทั้งหมดของรายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย ถูกผลิตออกมาในรูปแบบแผ่นพับขนาดใหญ่ สามารถขอรับได้ที่ จุดลงทะเบียนงานรำลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน พ.ศ. 2558 จุดลงทะเบียนตั้งอยู่บริเวณโถงชั้น ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หน้าทางเข้าห้องอเนกประสงค์ (แผ่นพับผลิตจำนวนจำกัด)

นอกจากนี้ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะทำการบรรยายสรุป สถานการณ์ป่าไม้ไทย 2558 ดังเนื้อหาในแผ่นพับฉบับนี้ ในเวลา 15.00-16.00 น. ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ ที่ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หรือสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf file ได้ที่ ebooks.in.th/SeubMag

สถานการณ์ป่าไม้ไทย
สถานการณ์ป่าไม้ไทย
สถานการณ์ป่าไม้ไทย

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


รับข่าวสาร