• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ ต้นทุนที่แท้จริงของถ่านหิน

ต้นทุนที่แท้จริงของถ่านหิน

อีเมล พิมพ์ PDF
ต้นทุนที่แท้จริงของถ่านหิน
สหรัฐอเมริกาพึ่งพิงถ่านหินในการผลิตไฟฟ้ามากกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งมีการศึกษาวิจัยพบว่า พลังงานถ่านหินมีต้นทุนแฝงมูลค่ากว่า 345 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ เช่น ปัญหาสุขภาพในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในเหมืองถ่านหิน รวมถึงมลภาวะโดยรอบโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน
กลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดค้นพบว่า หากรวมต้นทุนข้างต้นเข้าไปในค่าไฟฟ้าจะทำให้ราคาของไฟฟ้าที่ผลิตโดยถ่านหินเพิ่มขึ้นถึงสามเท่า โรงไฟฟ้าถ่านหินแต่เดิมนั้นถูกใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากต้นทุนในการบริหารจัดการต่ำ
“ต้นทุนดังกล่าวไม่ได้ตกอยู่กับอุตสาหกรรมถ่านหิน แต่เป็นสิ่งที่พวกเราต้องจ่ายในภาษี” Paul Epstein ผู้นำการวิจัย อาจารย์ใน Harvard Medical School และผู้จัดการศูนย์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโลก (Centre for Health and the Global Environment) กล่าว
“ต้นทุนสาธารณะของการใช้ถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟ้านั้นสูงกว่าต้นทุนของถ่านหินอย่างมาก ผลกระทบจากอุตสาหกรรมถ่านหินมีมากกว่าการที่ไฟในบ้านเราสว่าง”
โรงไฟฟ้าถ่านหินปัจจุบันผลิตไฟฟ้าราวร้อยละ 45 ของกระแสไฟฟ้าทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา อ้างอิงจากข้อมูลจากกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ผลกระทบจากการเผาถ่านหินคิดเป็นต้นทุนค่าไฟฟ้าเพิ่มราว 18 เซนต์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ทำให้โรงไฟฟ้าถ่านหินเปลี่ยนจากแหล่งพลังงานที่ราคาถูกที่สุดเป็นแหล่งพลังงานราคาแพงที่สุด
ในรอบปีที่ผ่านมา ราคาขายปลีกไฟฟ้าเฉลี่ยของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 10 เซนต์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงอ้างอิงจากข้อมูลจากกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ
ตัวแทนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินโต้ว่า ถ่านหินเป็นพลังงานที่ราคาถูกที่สุดในแหล่งพลังงานทั้งหมดซึ่งมีอยู่ในสหรัฐอเมริกา และยังทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานจากลมและแสงอาทิตย์อีกด้วย
“บทความของคุณ Epstein ไม่ได้สนใจประโยชน์มหาศาลของถ่านหินในการคงระดับพลังงานราคาถูกแก่ครอบครัวและธุรกิจของอเมริกา” Lisa Camooso Miller โฆษกหญิงจากแนวร่วมอเมริกันเพื่อพลังงานไฟฟ้าถ่านหินสะอาด (American Coalition for Clean Coal Electricity) กล่าว “การที่มีพลังงานราคาถูกนั้นนำไปสู่มาตรฐานชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น”
ปัจจัยด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม
การประมาณการต้นทุนแฝงได้รวมเอาผลกระทบข้างเคียงหลายด้านจากการผลิตถ่านหิน หนึ่งในนั้นคือต้นทุนจากอัตราการเป็นมะเร็งที่เพิ่งขึ้น และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณเหมืองถ่านหิน ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการท่องเที่ยวในพื้นที่เหมืองถ่านหินแบบเปิด (moutaintop removal) รวมถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาถ่านหิน
ทั้งนี้ ถ่านหินยังปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด หากเปรียบเทียบกับก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมัน
ตัวเลข 345 พันล้านดอลล่าร์ต่อปี มาจากการศึกษาภายใต้การคาดการณ์ที่ดีที่สุดของต้นทุนในการเผาถ่านหิน ซึ่งงานวิจัยได้ระบุว่า ต้นทุนดังกล่าวอาจต่ำที่สุดที่ 175 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี หรือสูงถึง 523 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี
“เราอาจมองต้นทุนดังกล่าวในอีกทางหนึ่งคือ ต้นทุนในการช่วยเหลือเด็กๆ ที่เป็นโรคหืด ลดผลกระทบในทะเลสาบที่มีฝนปนเปื้อนมลภาวะ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นี่คือภาษีที่เราต้องจ่ายให้กับอุตสาหกรรมถ่านหิน ซึ่งเราอาจไม่เห็นใบเสร็จ แต่ความจริงแล้วเรากำลังแบกรับต้นทุนเหล่านั้นอยู่” Kert Davies ผู้อำนวยการทีมวิจัยกลุ่มเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม Greenpeace
ตัวเลขประมาณการในรายงานวิจัย “ต้นทุนทางบัญชีเต็มจำนวนตลอดวงจรผลิตภัณฑ์ถ่านหิน” จะตีพิมพ์ใน Annals of the New York Academy of Sciences โดย Paul Epstein ได้นำผลการค้นพบดังกล่าวมาพูดคุยบนเรือ Arctic Sunrise เรือความยาว 50 เมตรซึ่งดำเนินการโดย Greenpeace ที่ท่าเรือ Boston
ถอดความจาก Coal's hidden costs top $345 billion in U.S.-study โดย Scott Malone เข้าถึงได้ที่ http://www.reuters.com/article/2011/02/16/usa-coal-study-idUSN1628366220110216
เข้าถึง Info Graphic แสดงแหล่งที่มาของต้นทุนถ่านหินได้ที่ http://www.chgeharvard.org/resource/explore-true-costs-coal
ถอดความโดย รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์
โรงไฟฟ้าถ่านหินสหรัฐอเมริกาพึ่งพิงถ่านหินในการผลิตไฟฟ้ามากกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งมีการศึกษาวิจัยพบว่า พลังงานถ่านหินมีต้นทุนแฝงมูลค่ากว่า 345 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ เช่น ปัญหาสุขภาพในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในเหมืองถ่านหิน รวมถึงมลภาวะโดยรอบโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน
กลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดค้นพบว่า หากรวมต้นทุนข้างต้นเข้าไปในค่าไฟฟ้าจะทำให้ราคาของไฟฟ้าที่ผลิตโดยถ่านหินเพิ่มขึ้นถึงสามเท่า โรงไฟฟ้าถ่านหินแต่เดิมนั้นถูกใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากต้นทุนในการบริหารจัดการต่ำ

“ต้นทุนดังกล่าวไม่ได้ตกอยู่กับอุตสาหกรรมถ่านหิน แต่เป็นสิ่งที่พวกเราต้องจ่ายในภาษี” Paul Epstein ผู้นำการวิจัย อาจารย์ใน Harvard Medical School และผู้จัดการศูนย์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโลก (Centre for Health and the Global Environment) กล่าว
“ต้นทุนสาธารณะของการใช้ถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟ้านั้นสูงกว่าต้นทุนของถ่านหินอย่างมาก ผลกระทบจากอุตสาหกรรมถ่านหินมีมากกว่าการที่ไฟในบ้านเราสว่าง”

โรงไฟฟ้าถ่านหินปัจจุบันผลิตไฟฟ้าราวร้อยละ 45 ของกระแสไฟฟ้าทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา อ้างอิงจากข้อมูลจากกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ผลกระทบจากการเผาถ่านหินคิดเป็นต้นทุนค่าไฟฟ้าเพิ่มราว 18 เซนต์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ทำให้โรงไฟฟ้าถ่านหินเปลี่ยนจากแหล่งพลังงานที่ราคาถูกที่สุดเป็นแหล่งพลังงานราคาแพงที่สุด
ในรอบปีที่ผ่านมา ราคาขายปลีกไฟฟ้าเฉลี่ยของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 10 เซนต์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงอ้างอิงจากข้อมูลจากกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ
ตัวแทนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินโต้ว่า ถ่านหินเป็นพลังงานที่ราคาถูกที่สุดในแหล่งพลังงานทั้งหมดซึ่งมีอยู่ในสหรัฐอเมริกา และยังทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานจากลมและแสงอาทิตย์อีกด้วย
โรงไฟฟ้าถ่านหิน

“บทความของคุณ Epstein ไม่ได้สนใจประโยชน์มหาศาลของถ่านหินในการคงระดับพลังงานราคาถูกแก่ครอบครัวและธุรกิจของอเมริกา” Lisa Camooso Miller โฆษกหญิงจากแนวร่วมอเมริกันเพื่อพลังงานไฟฟ้าถ่านหินสะอาด (American Coalition for Clean Coal Electricity) กล่าว “การที่มีพลังงานราคาถูกนั้นนำไปสู่มาตรฐานชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น”
ปัจจัยด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม
การประมาณการต้นทุนแฝงได้รวมเอาผลกระทบข้างเคียงหลายด้านจากการผลิตถ่านหิน หนึ่งในนั้นคือต้นทุนจากอัตราการเป็นมะเร็งที่เพิ่งขึ้น และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณเหมืองถ่านหิน ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการท่องเที่ยวในพื้นที่เหมืองถ่านหินแบบเปิด (moutaintop removal) รวมถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาถ่านหิน
ทั้งนี้ ถ่านหินยังปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด หากเปรียบเทียบกับก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมัน
ตัวเลข 345 พันล้านดอลล่าร์ต่อปี มาจากการศึกษาภายใต้การคาดการณ์ที่ดีที่สุดของต้นทุนในการเผาถ่านหิน ซึ่งงานวิจัยได้ระบุว่า ต้นทุนดังกล่าวอาจต่ำที่สุดที่ 175 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี หรือสูงถึง 523 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี
“เราอาจมองต้นทุนดังกล่าวในอีกทางหนึ่งคือ ต้นทุนในการช่วยเหลือเด็กๆ ที่เป็นโรคหืด ลดผลกระทบในทะเลสาบที่มีฝนปนเปื้อนมลภาวะ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นี่คือภาษีที่เราต้องจ่ายให้กับอุตสาหกรรมถ่านหิน ซึ่งเราอาจไม่เห็นใบเสร็จ แต่ความจริงแล้วเรากำลังแบกรับต้นทุนเหล่านั้นอยู่” Kert Davies ผู้อำนวยการทีมวิจัยกลุ่มเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม Greenpeace
ตัวเลขประมาณการในรายงานวิจัย “ต้นทุนทางบัญชีเต็มจำนวนตลอดวงจรผลิตภัณฑ์ถ่านหิน” จะตีพิมพ์ใน Annals of the New York Academy of Sciences โดย Paul Epstein ได้นำผลการค้นพบดังกล่าวมาพูดคุยบนเรือ Arctic Sunrise เรือความยาว 50 เมตรซึ่งดำเนินการโดย Greenpeace ที่ท่าเรือ Boston

ถอดความจาก Coal's hidden costs top $345 billion in U.S.-study โดย Scott Malone เข้าถึงได้ที่ http://www.reuters.com/article/2011/02/16/usa-coal-study-idUSN1628366220110216

เข้าถึง Info Graphic แสดงแหล่งที่มาของต้นทุนถ่านหินได้ที่

ถอดความโดย รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง