• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก วีดีโอ คลิปกิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร [VIDEO] แกะกล้า ตอน วีรสตรีแกะกล้า แห่งป่าตะวันตก

[VIDEO] แกะกล้า ตอน วีรสตรีแกะกล้า แห่งป่าตะวันตก

อีเมล พิมพ์ PDF
การจะดูแลพื้นที่ป่าสำคัญระดับประเทศและระดับโลกอย่างทุ่งใหญ่นเรศวร ทีมงานทำงานหนัก บางครั้งด้วยความไม่เข้าใจก็เป็นการเข้าไปสร้างปัญหาให้กับพื้นที่ จากการทำงานลาดตระเวนป้องกันที่หนักอยู่แล้ว การดำรงชีวิตก็ยากลำบากอยู่แล้ว ก็ยังมาสร้างปัญหาเพิ่มอีก อย่างเช่น การเข้ามากดดันเจ้าหน้าที่ การสร้างข้อขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่พึงพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเรื่องกฎระเบียบที่เจ้าหน้าที่พยายามจะยึดถือปฏิบัติในการที่จะรักษาพื้นที่ไว้ ถ้าเราไม่พยายามบังคับใช้กฎหมายหรือยึดถือระเบียบอย่างเข้มงวด การรักษาพื้นที่ป่าที่สำคัญระดับนี้คงไม่บังเกิด และคงรักษาเอาไว้ไม่ได้ - วีรยา โอชะกุล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก
ชมรายการ แกะกล้า ตอน วีรสตรีแกะกล้า แห่งป่าตะวันตก ตอนที่ 1 ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ทาง Amarin TV
วีรยา โอชะกุลการจะดูแลพื้นที่ป่าสำคัญระดับประเทศและระดับโลกอย่างทุ่งใหญ่นเรศวร ทีมงานทำงานหนัก บางครั้งด้วยความไม่เข้าใจก็เป็นการเข้าไปสร้างปัญหาให้กับพื้นที่ จากการทำงานลาดตระเวนป้องกันที่หนักอยู่แล้ว การดำรงชีวิตก็ยากลำบากอยู่แล้ว ก็ยังมาสร้างปัญหาเพิ่มอีก อย่างเช่น การเข้ามากดดันเจ้าหน้าที่ การสร้างข้อขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่พึงพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเรื่องกฎระเบียบที่เจ้าหน้าที่พยายามจะยึดถือปฏิบัติในการที่จะรักษาพื้นที่ไว้ ถ้าเราไม่พยายามบังคับใช้กฎหมายหรือยึดถือระเบียบอย่างเข้มงวด การรักษาพื้นที่ป่าที่สำคัญระดับนี้คงไม่บังเกิด และคงรักษาเอาไว้ไม่ได้ - วีรยา โอชะกุล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

ชมรายการ แกะกล้า ตอน วีรสตรีแกะกล้า แห่งป่าตะวันตก ตอนที่ 1
ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ทาง Amarin TV


ชมรายการ แกะกล้า ตอน วีรสตรีแกะกล้า แห่งป่าตะวันตก ตอนที่ 2
ออกอากาศเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนม 2558 ทาง Amarin TV
วีรยา โอชะกุล
...
 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง