• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก วีดีโอ คลิปกิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร [VIDEO] ห้วยขาแข้ง ต้นแบบการจัดการมรดกโลก

[VIDEO] ห้วยขาแข้ง ต้นแบบการจัดการมรดกโลก

อีเมล พิมพ์ PDF
ห้วยขาแข้ง : การประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในพ.ศ. 2515 อาจเป็นเครื่องการันตีว่า ผืนป่าห้วยขาแข้งจะไม่กลายเป็นพื้นที่สัมปทานป่าไม้เหมือนในอดีต แต่ไม่ได้หมายความว่าปัญหาการลักลอบล่าสัตว์ ตัดไม้จะไม่เกิดขึ้น แม้กระทั่งในสมัยที่ สืบ นาคะเสถียร เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่นี่
หลังการเสียชีวิตของ สืบ นาคะเสถียร หลายแนวคิดของเขา นำไปสู่แผนจัดการที่เป็นรูปธรรม หน่วยงานรัฐให้ความสนใจมากขึ้น มีภาคประชาชนเข้ามาหนุนเสริม ทำให้ตั้งแต่ปี 2534 ผืนป่าแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศ
เขตรักษษพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นต้นแบบการจัดการมรดกลกทางธรรมชาติอย่างไร ชมได้ในรายการ วาระประเทศไทย ตอน ห้วยขาแข้ง ต้นแบบการจัดการมรดกโลก ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ห้วยขาแข้งห้วยขาแข้ง : ประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในพ.ศ. 2515 อาจเป็นเครื่องการันตีว่า ผืนป่าห้วยขาแข้งจะไม่กลายเป็นพื้นที่สัมปทานป่าไม้เหมือนในอดีต แต่ไม่ได้หมายความว่าปัญหาการลักลอบล่าสัตว์ ตัดไม้จะไม่เกิดขึ้น แม้กระทั่งในสมัยที่ สืบ นาคะเสถียร เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่นี่

หลังการเสียชีวิตของ สืบ นาคะเสถียร หลายแนวคิดของเขา นำไปสู่แผนจัดการที่เป็นรูปธรรม หน่วยงานรัฐให้ความสนใจมากขึ้น มีภาคประชาชนเข้ามาหนุนเสริม ทำให้ตั้งแต่ปี 2534 ผืนป่าแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นต้นแบบการจัดการมรดกลกทางธรรมชาติอย่างไร ชมได้ในรายการ วาระประเทศไทย ตอน ห้วยขาแข้ง ต้นแบบการจัดการมรดกโลก ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง