• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

โลกร้อนเพราะอะไร ?

อีเมล พิมพ์ PDF
มีหลายคนที่ยังตั้งข้อสงสัยว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเกิดจากมนุษย์หรือไม่ โดยนำเสนอว่ามีหลากหลายสาเหตุตามธรรมชาติที่ทำให้โลกร้อนขึ้น 1.4 องศาฟาเรนไฮต์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880 แต่สาเหตุดังกล่าวสามารถนำมาใช้อธิบายอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่ ขอเชิญชวนให้เลื่อนลงไปดูว่าแต่ละปัจจัยที่แตกต่างกัน ทั้งที่เกิดตามธรรมชาติ และอุตสาหกรรม ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกอย่างไร โดยอ้างอิงจากข้อค้นพบโดยสถาบัน Goddard เพื่อศึกษาอวกาศ ขององค์การนาซ่า
โลกร้อน เพราะวงโคจรเปลี่ยน ?
โลกหมุนรอบตัวเองโดยอิงจากแกนกลาง และวงโคจรของโลกนั้นจะเปลี่ยนอย่างช้าๆ โดยใช้เวลานับพันปี เปลี่ยนสภาพอากาศให้เข้าสู่และพ้นจากยุคน้ำแข็ง แต่ผลกระทบจากการเปลี่ยนเส้นทางวงโคจรต่ออุณหภูมิโลกในเวลา 125 ปีนั้น แทบไม่มีเลย
โลกร้อน เพราะดวงอาทิตย์?
อุณหภูมิของดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทั้งศตวรรษ แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเพียงเล็กน้อยต่อสภาพภูมิอากาศของโลกโดยรวม
โลกร้อน เพราะภูเขาไฟ?
ตามข้อมูลบอกเราว่าไม่ใช่ อุตสาหกรรมของมนุษย์ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าภูเขาไฟนับร้อยเท่า และการปะทุของภูเขาไฟยังปลดปล่อยสารเคมีซัลดฟตที่ช่วยลดอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศได้ราวปี ถึงสองปี
โลกร้อน เพราะทั้งสามปัจจัย?
ถ้าหากทั้งสามปัจจัยตามธรรมชาติทำให้โลกร้อน เส้นผลรวมก็ควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวอับอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น แต่ความเป็นจริงแล้ว ปัจจัยตามธรรมชาติส่งผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ถ้าไม่ใช่เพราะปัจจัยตามธรรมชาติ หรือว่าโลกร้อน เพราะการตัดไม้ทำลายป่า?
มนุษย์ได้ตัดถางพื้นที่ป่ากว่าครึ่งของพื้นผิวโลก ป่าดงดิบได้พ่ายแพ้และกลายเป็นพื้นที่โล่งกว้าง ซึ่งมีค่าการสะท้อนแสงสูงกว่าและมีผลทำให้โลกเย็นลงเล็กน้อย
หรือว่าโลกร้อน เพราะมลภาวะโอโซน?
โอโซนตามธรรมชาติมีอยู่มากในชั้นบรรยากาศ ช่วยป้องกันแสงแดดที่เป็นอันตราย และทำให้โลกเย็นลงเล็กน้อย แต่ใกล้กับพื้นผิวโลก โอโซนเกิดจากมลภาวะ และยังกักเก็บความร้อน ส่งผลให้สภาพอากาศร้อนขึ้น แต่ผลโดยรวมก็ไม่มากนัก
หรือว่าโลกร้อน เพราะสารแขวนลอยในอากาศ (Aerosol)?
มลภาวะบางอย่างช่วยทำให้ชั้นบรรยากาศเย็นขึ้น เช่นสารแขวนลอยซัลเฟตจากการเผาไหม้ถ่านหิน สารแขวนลอยดังกล่าวจะไปหักกลบกับสารแขวนลอยที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น (โชคร้ายที่สารเช่นซัลเฟต ยังเป็นตัวการให้เกิดฝนกรด)
ไม่ใช่หรอก สาเหตุของโลกร้อนมาจากก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 40 จากระดับที่เคยสำรวจในปี ค.ศ. 1750 เส้นสีเขียวแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่สูงจนเรียกได้ว่าแทบจะไร้คู่แข่ง
ลองดูด้วยตาของคุณเอง
ก๊าซเรือนกระจกทำให้ชั้นบรรยากาศร้อนขึ้น สารแขวนลอยทำให้มันเย็นลงนิดหน่อย โอโซนอาจส่งผลไม่มากนัก หากนำผลลัพธ์ของทั้งสามมารวมกัน ก็จะได้เส้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับอุณหภูมิที่สำรวจโดยเฉพาะตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950
ลองเปรียบเทียบจากทั้ง 6 ปัจจัย
หากรวมทุกสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากธรรมชาติ และจากมนุษย์ ยิ่งทำให้เห็นว่าผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกนั้นรุนแรงอย่างเห็นได้ชัด แต่คำถามต่อไปที่เราต้องครุ่นคิดคือ เราในฐานะประชากรโลก  จะจัดการปัญหานี้อย่างไร
ถอดความจาก “What's Really Warming the World?” โดย Eric Rostonและ BlackiMigliozziเข้าถึงได้ที่ http://www.bloomberg.com/graphics/2015-whats-warming-the-world/
ถอดความโดย รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์
โลกร้อนมีหลายคนที่ยังตั้งข้อสงสัยว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเกิดจากมนุษย์หรือไม่ โดยนำเสนอว่ามีหลากหลายสาเหตุตามธรรมชาติที่ทำให้โลกร้อนขึ้น 1.4 องศาฟาเรนไฮต์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880 แต่สาเหตุดังกล่าวสามารถนำมาใช้อธิบายอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่ ขอเชิญชวนให้เลื่อนลงไปดูว่าแต่ละปัจจัยที่แตกต่างกัน ทั้งที่เกิดตามธรรมชาติ และอุตสาหกรรม ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกอย่างไร โดยอ้างอิงจากข้อค้นพบโดยสถาบัน Goddard เพื่อศึกษาอวกาศ ขององค์การนาซ่า


โลกร้อน

โลกร้อน เพราะวงโคจรเปลี่ยน ?

โลกหมุนรอบตัวเองโดยอิงจากแกนกลาง และวงโคจรของโลกนั้นจะเปลี่ยนอย่างช้าๆ โดยใช้เวลานับพันปี เปลี่ยนสภาพอากาศให้เข้าสู่และพ้นจากยุคน้ำแข็ง แต่ผลกระทบจากการเปลี่ยนเส้นทางวงโคจรต่ออุณหภูมิโลกในเวลา 125 ปีนั้น แทบไม่มีเลย

โลกร้อน

โลกร้อน เพราะดวงอาทิตย์?

อุณหภูมิของดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทั้งศตวรรษ แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเพียงเล็กน้อยต่อสภาพภูมิอากาศของโลกโดยรวม

โลกร้อน

โลกร้อน เพราะภูเขาไฟ?

ตามข้อมูลบอกเราว่าไม่ใช่ อุตสาหกรรมของมนุษย์ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าภูเขาไฟนับร้อยเท่า และการปะทุของภูเขาไฟยังปลดปล่อยสารเคมีซัลดฟตที่ช่วยลดอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศได้ราวปี ถึงสองปี

โลกร้อน

โลกร้อน เพราะทั้งสามปัจจัย?

ถ้าหากทั้งสามปัจจัยตามธรรมชาติทำให้โลกร้อน เส้นผลรวมก็ควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวอับอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น แต่ความเป็นจริงแล้ว ปัจจัยตามธรรมชาติส่งผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

โลกร้อน

ถ้าไม่ใช่เพราะปัจจัยตามธรรมชาติ หรือว่าโลกร้อน เพราะการตัดไม้ทำลายป่า?

มนุษย์ได้ตัดถางพื้นที่ป่ากว่าครึ่งของพื้นผิวโลก ป่าดงดิบได้พ่ายแพ้และกลายเป็นพื้นที่โล่งกว้าง ซึ่งมีค่าการสะท้อนแสงสูงกว่าและมีผลทำให้โลกเย็นลงเล็กน้อย

โลกร้อน

หรือว่าโลกร้อน เพราะมลภาวะโอโซน?

โอโซนตามธรรมชาติมีอยู่มากในชั้นบรรยากาศ ช่วยป้องกันแสงแดดที่เป็นอันตราย และทำให้โลกเย็นลงเล็กน้อย แต่ใกล้กับพื้นผิวโลก โอโซนเกิดจากมลภาวะ และยังกักเก็บความร้อน ส่งผลให้สภาพอากาศร้อนขึ้น แต่ผลโดยรวมก็ไม่มากนัก

โลกร้อน

หรือว่าโลกร้อน เพราะสารแขวนลอยในอากาศ (Aerosol)?

มลภาวะบางอย่างช่วยทำให้ชั้นบรรยากาศเย็นขึ้น เช่นสารแขวนลอยซัลเฟตจากการเผาไหม้ถ่านหิน สารแขวนลอยดังกล่าวจะไปหักกลบกับสารแขวนลอยที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น (โชคร้ายที่สารเช่นซัลเฟต ยังเป็นตัวการให้เกิดฝนกรด)

โลกร้อน

ไม่ใช่หรอก สาเหตุของโลกร้อนมาจากก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 40 จากระดับที่เคยสำรวจในปี ค.ศ. 1750 เส้นสีเขียวแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่สูงจนเรียกได้ว่าแทบจะไร้คู่แข่ง

โลกร้อน

ลองดูด้วยตาของคุณเอง

ก๊าซเรือนกระจกทำให้ชั้นบรรยากาศร้อนขึ้น สารแขวนลอยทำให้มันเย็นลงนิดหน่อย โอโซนอาจส่งผลไม่มากนัก หากนำผลลัพธ์ของทั้งสามมารวมกัน ก็จะได้เส้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับอุณหภูมิที่สำรวจโดยเฉพาะตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950

โลกร้อน

ลองเปรียบเทียบจากทั้ง 6 ปัจจัย

หากรวมทุกสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากธรรมชาติ และจากมนุษย์ ยิ่งทำให้เห็นว่าผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกนั้นรุนแรงอย่างเห็นได้ชัด แต่คำถามต่อไปที่เราต้องครุ่นคิดคือ เราในฐานะประชากรโลก  

โลกร้อน

จะจัดการปัญหานี้อย่างไร

///
ถอดความจาก “What's Really Warming the World?” โดย Eric Rostonและ BlackiMigliozziเข้าถึงได้ที่ http://www.bloomberg.com/graphics/2015-whats-warming-the-world/
ถอดความโดย รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง