• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก วีดีโอ คลิปกิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร [VIDEO] เสวนาวิชาการ คัดค้าน พ.ร.บ. เปิดป่า - ค้าสัตว์

[VIDEO] เสวนาวิชาการ คัดค้าน พ.ร.บ. เปิดป่า - ค้าสัตว์

อีเมล พิมพ์ PDF
คัดค้าน พ.ร.บ. เปิดป่า ค้าสัตว์บันทึกวีดีโอ เวทีเสวนาวิชาการ “คัดค้านร่างพ.ร.บ.เปิดป่า-ค้าสัตว์” พร้อมแถลงการณ์คัดค้าน พ.ร.บ. เปิดป่า-ค้าสัตว์ วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ร้าน NE8T ชั้น 1 อาคารเอเชีย ร่วมวิพากษ์ โดย ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์, อาจารย์ สุรพล ดวงแข กรรมการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, ร้อยเอก นายแพทย์ ปัญญา ยังประภากร ศูนย์ฝึกจับและอบรมวิชาการเพื่อการอนุรักษ์จระเข้ (CCTC), บริษัท ปัญญาฟาร์ม กำแพงแสน จำกัด และคุณสมัคร ดอนนาปี ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง