• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ [คำแถลงการณ์] เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน

[คำแถลงการณ์] เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน

อีเมล พิมพ์ PDF
เครือข่ายปกป้องอันดามัน
เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน ออกแถลงการณ์ การท่องเที่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่ร่วมกันไม่ได้
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินร่วมกับศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน "บันทึกเสวนา Andaman talk : หายนะ 3 แสนล้านท่องเที่ยวอันดามันจากถ่านหิน" ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต ซ.9 จอมพล จตุจักร กรุงเทพ โดยภายหลังงานเสวนา ทางเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินได้อ่านแถลงการณ์แสดงจุดยืนในการคัดค้านโรงไฟฟ้าจากถ่านหิน
โดยเนื้อหาระบุถึงความเป็นไปไม่ได้กับการที่จะนำโรงไฟฟ้าถ่านหินเข้ามาอยู่ร่วมกับทะเลอันดามันที่สร้างรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกว่า 3 แสนล้านบาทต่อปี โดยจากการทำแบบสำรวจนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะลันตาพบว่า ร้อยละ 90 ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 624 คน (เป็นนักท่องเที่ยวจาก 37 ประเทศ) จะไม่กลับมาเที่ยวจังหวัดกระบี่อีกหากมีการส้รางโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้น ขณะเดียวกันทางกลุ่มเครือข่ายปกป้องอันดามันก็และต้องการให้มีการพัฒนาอันดามันแบบ ''Go Green" กล่าวคือ ปัญหาด้านพลังงานไฟฟ้าสามารถทดแทนได้ด้วยพลังงานหมุนเวียน ซึ่งประเทศไทยมีทรัพยากรมากเพียงพอแต่ขาดเพียงการจัดการที่ดีเท่านั้น
เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน ออกแถลงการณ์ การท่องเที่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่ร่วมกันไม่ได้

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินร่วมกับศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน "บันทึกเสวนา Andaman talk : หายนะ 3 แสนล้านท่องเที่ยวอันดามันจากถ่านหิน" ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต ซ.9 จอมพล จตุจักร กรุงเทพ
.
โดยภายหลังงานเสวนา ทางเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินได้อ่านแถลงการณ์แสดงจุดยืนในการคัดค้านโรงไฟฟ้าจากถ่านหิน เนื้อหาระบุถึงความเป็นไปไม่ได้กับการที่จะนำโรงไฟฟ้าถ่านหินเข้ามาอยู่ร่วมกับทะเลอันดามันที่สร้างรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกว่า 3 แสนล้านบาทต่อปี โดยจากการทำแบบสำรวจนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะลันตาพบว่า ร้อยละ 90 ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 624 คน (เป็นนักท่องเที่ยวจาก 37 ประเทศ) จะไม่กลับมาเที่ยวจังหวัดกระบี่อีกหากมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้น

จดหมายแถลงการณ์
หนังสือคำแถลงกิจกรรม โดยเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน

ขณะเดียวกันทางกลุ่มเครือข่ายปกป้องอันดามันก็และต้องการให้มีการพัฒนาอันดามันแบบ ''Go Green" กล่าวคือ ปัญหาด้านพลังงานไฟฟ้าสามารถทดแทนได้ด้วยพลังงานหมุนเวียน ซึ่งประเทศไทยมีทรัพยากรมากเพียงพอแต่ขาดเพียงการจัดการที่ดีเท่านั้น

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง