• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก วีดีโอ คลิปกิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร [VIDEO] หายนะ 3 แสนล้าน ท่องเที่ยวอันดามันจากถ่านหิน

[VIDEO] หายนะ 3 แสนล้าน ท่องเที่ยวอันดามันจากถ่านหิน

อีเมล พิมพ์ PDF
อันดามันบันทึกเสวนา Andaman talk : หายนะ 3 แสนล้านท่องเที่ยวอันดามันจากถ่านหิน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต ซ.9 จอมพล จตุจักร กรุงเทพ จัดโดย เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินร่วมกับศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยรังสิต


 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง